DEBATT

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) har bestemt at Bygdøy allé stenges for gjennomkjøring, og at Løkkeveien fortsatt skal være stengt for biler.
Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) har bestemt at Bygdøy allé stenges for gjennomkjøring, og at Løkkeveien fortsatt skal være stengt for biler.

Til MDG-byråd Arild Hermstad: - Diktat holdt enevoldskongene på med. Lytt til oss lokalpolitikere i bydel Frogner

— VårtOslo har i mange artikler og debattinnlegg omtalt det trafikkaos som oppleves ikke bare i Bygdøy allé, men også i sidegatene i forbindelse med stengingen av Løkkeveien.

Publisert

Vi i bostedslaget Bygdøy og Frogner Arbeiderparti har i lengre tid arbeidet med disse spørsmålene. La det ikke være noen tvil hvor vi står i disse sakene.

Vi påpekte ovenfor Rådhuset allerede i januar at på bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemmer, og andre, at det måtte settes i gang en evaluering av stengningen av Løkkeveien i tråd med bystyrets vedtak.

— Hån mot lokalbefolkning og politikere

Vi finner det meget overraskende at MDGs miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad, på egen hånd, tilsidesetter bystyrets vedtak.

Det er fra miljø- og samferdselsbyråden et hån mot oss bydelspolitikere og lokalbefolkning at et bystyrevedtak ikke etterleves. I skrivende stund har ikke vi blitt forlagt Norconsults forslag om Løkkeveien. Men dersom MDGs Arild Hermstad ønsket en lokal tilnærming til løsninger, så vil vi opplyse ham om at alle partiene i bystyret har ett eller flere politiske partilag i bydel Frogner. Bydelslag som med glede ville komme med konstruktive forslag.

Når det gjaldt Norconsults forslag for noen år siden, om å flytte trikken fra Frognerveien til Bygdøy allé, var det vi som var med til å stoppe det. Daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg fra MDG kom på banen som den siste.

— Ikke sykkelfelt der det er kollektivtrafikk

Nå dreier det seg om trafikk i Bygdøy Allé, hvor kollektivfeltet har blitt fjernet i begge retninger. Vi har i det lokale Arbeiderparti-laget, med støtte fra nabobydelen Ullern Arbeiderparti, vært krystallklare overfor Rådhuset om at vi støtter fullt ut det enstemmige vedtaket i Frogner bydelsutvalg fra oktober 2019.

I tillegg til det har vi foreslått at i gater som har kollektivtrafikk, ikke skal ha sykkelfelt, dersom det kommer i konflikt med kollektivtrafikken. I en uttalelse fra Syklistenes Landsforening i 2017, hvor MDGs Arild Hermstad var styreleder, skriver de at man bør ha en separering av trafikkgruppene så langt det er mulig. Slik at sykling oppleves som trygt, opplevelsesrikt og attraktivt. Det har ikke Arild Hermstad fått til i Bygdøy allé.

— Adressaten bør være Frogner MDG

Leder av Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie fra Høyre, etterlyser hva Arbeiderpartiet gjør i bydel Frogner. Som vi har dokumentert her, så har vi gjort utrolig mye for å få våre i Rådhuset informert om hva som skjer i blant annet i Bygdøy allé og områdene rundt Løkkeveien.

Vi er vel av den formening at adressaten fra BU-leder Jens Jørgen Lie burde være Frogner MDG, Høyres samarbeidsparti i bydelen. Det er MDG som har samferdselsbyråden, så hvorfor spør ikke Lie om hva de har gjort ovenfor sin byråd i å etterleve bydelsutvalgets enstemmige vedtak om Bygdøy allé. Et vedtak som også MDGs representanter i bydelsutvalget stemte for.

Vi er for åpne prosesser og har etterlyst transparens, men tydeligvis så har MDGs samferdselsbyråd problemer med å forholde seg til de demokratiske vedtakene, prosesser og lokale vedtak i bystyret og i bydelen.

Boliggater med barnefamilier og eldre

Vi i vårt bostedsparti er opptatt av at bydel Frogner skal utvikle seg til det beste for alle av bydelens beboere. Det gjelder også boligområdene hvor gatene Drammensveien, Bygdøy Allé og Frognerveien går igjennom.

Dermed er vi ved sakens kjerne; disse gatene er ikke bare gater med gjennomfartstrafikk, men er også boliggater hvor eldre, barnefamilier andre beboere har sine boenheter med ønske om et hyggelig bomiljø.

Bør så en boliggate være en gjennomfartsåre for alle? Ja, sier Høyre og Frp og etterlyser alternativer. Vi mener nei. Alternativet er E18 - Sjølystveien.

I sin iver etter å virke handlekraftig foreslår byråden at det skal skiltes gjennomkjøring forbudt i rushtiden i Bygdøy allé mellom Thomas Heftyes gate og Olav Kyrres Plass og Halvdan Svartes gate.

— Panikkforslag fra byråden

Kanskje miljø- og samferdselsbyråden , som er helårssyklist, burde sykle seg en tur over til Frogner en dag. Da kan han ved selvsyn se at dette forslaget har lite for seg. Som for eksempel flytte 20 bussens trasé ned Halvdan Svartes gate fra Frogner plass mot Thune.

Norconsult er tydeligvis ikke klar over at busstoppestedet Olav Kyrres plass er en omstigningsholdeplass for de som kommer med 20-bussen, og ønsker å omstige til 30-bussen til Huk, Bygdøy og museene. Ditto mot byen hvor stoppestedet benyttes til omstigning fra 30-bussen til 20-bussen.

For å unngå trafikale flaskehalser i sidegatene og Frognerveien (som også er en kollektivgate), så bør det hele konsekvensutredes. For oss virker dette som et patetisk panikkforslag fra byråden. Det smarteste hadde vært å følge Frogner bydelsutvalgs enstemmige vedtak.

— Gode løsninger skapes i samarbeid

Vi ser at et lokalt forslag om å stenge Bygdøy allé opprinnelig kom fra Frogner Venstre, som ligger i konkurranse med MDG om hvilket parti som virker grønnest. Det lokale forslaget fikk ikke gehør hos bilpartiene Høyre og Frp i bydel Frogner.

Dersom Bygdøy allé skal skiltes med gjennomkjøring forbudt i rushtiden, bør skiltet komme ved Niels Juels gate eller tidligere. Ellers vil busslinjene 30 og 31 få store problemer med å komme over krysset ved Thomas Heftyes gate. Her skal flere tusen biler skal svinge til høyre eller venstre, og gjøre det umulig for disse bussene å holde ruta.

Byråd Arild Hermstad, lytt til politikerne og bydelsutvalget i Frogner. Det er i samarbeide vi skaper de gode løsningene. Diktat var noe enevoldskongene holdt på med. Vi har tross alt beveget oss fremover siden det.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

*VårtOslo har forelagt Arild Hermstads byrådsavdeling debattinnlegget fra Bygdøy og Frogner Arbeiderparti, og tilbudt miljø- og samferdselsbyråden tilsvar. Da dette innlegget ble publisert hadde ikke byrådsavdelingen svart VårtOslo.

Powered by Labrador CMS