Bildet er tatt like før veien ble stengt og bør være en påminnelse om hvordan det var for barn, beboere og bilister i området. Foto: Gunnar Bolstad
Bildet er tatt like før veien ble stengt og bør være en påminnelse om hvordan det var for barn, beboere og bilister i området. Foto: Gunnar Bolstad

– Ingen grunn til å åpne Løkkeveien igjen. Stengingen er en suksess

Det er snurrig at Høyres leder av Frogner bydelsutvalg insisterer på å avslutte prøvestengningen av Løkkeveien etter bare seks måneder, faktisk før vi får en midtveisrapport på bordet.

Publisert

Det skyldes vel gjerne hensynet til kjernevelgerne i Gyldenløves gate, for det er ingen grunn til å åpne Løkkeveien igjen.

Tvert imot. Stengingen er en suksess. Et stort boligområde nært sentrum har endelig fått levelige trafikkforhold igjen. Barna på Ruseløkka har det tryggere, særlig i en situasjon der de hver dag flokkes på fortauet for å transporteres på buss til Vollebekk.

Når skolen vår åpner igjen neste år, skal barna på Ruseløkka selvfølgelig omfattes av de nye hjertesonene, akkurat som barn i resten av byen.

Bilistene har alltid klaget

For byrådet er stengingen av Løkkeveien et prestisjeprosjekt. Det vil se dårlig ut dersom de lar seg presse til å åpne den igjen. Men det er heller ingen faglige grunner til å reversere prosjektet, selv om det kan se ut som om mange har glemt at rushtrafikken fantes også før Løkkeveien ble stengt.

Bilistene har klaget på kø siden bilen overtok byens gater, og det er på høy tid å få dem ut igjen til fordel for buss, trikk og myke trafikanter.

Faktisk har byrådet nå er gylden sjanse til å få ballen helt i mål. Når Løkkeveien er stengt, er det også liten grunn til å beholde den omstridte utkjørselen fra Festningstunnelen som pumper biler ut i Dronning Mauds gate. Denne rampen kan nå fjernes, og det er mulig å få jobben finansiert av private midler.

Norwegian Property, som har planer om å bygge ved siden av det nye Nasjonalmuseet, signaliserer at de kan tenke seg å finansiere en omlegging av trafikken.

Slik så det ut i Løkkeveien ved Ruseløkka skole da veien lå åpen for trafikk. Foto: Gunnar Bolstad
Slik så det ut i Løkkeveien ved Ruseløkka skole da veien lå åpen for trafikk. Foto: Gunnar Bolstad

Mye kan bli bedre

I stedet for å reversere stengingen, bør man heller diskutere prosjektets neste fase. Mye kan gjøres bedre. Bommen bør flyttes slik at stengingen også omfatter Arbins gate, og byrådet bør selvfølgelig iverksette flere tiltak for å redusere biltrafikken, slik at buss og trikk kan kjøre uhindret gjennom rundkjøringen ved Nationaltheatret. Mulighetene er mange.

Stengingen av Løkkeveien og Cort Adelers gate gir også et utmerket utgangspunkt for å bygge videre på et nettverk av bilfrie gater og gatetun i området. Det bør ligge til rette for å etablere hele Ruseløkkveien ned til Munkedamsveien som en bilfri sone og samtidig knytte denne bilfrie sonen til parkdraget i Lassons gate gjennom Observatoriegata.

Gatene bør oppgraderes med trær og benker der det hittil har vært ordinære kjørefelt, selv om det selvfølgelig skal være mulig for utrykningskjøretøyer å komme gjennom. Dette arbeidet bør starte så fort som mulig.

Ja til færre biler

I første omgang bør byrådet instruere bymiljøetaten om å iverksette små, men effektive tiltak, for eksempel å fjerne skilting og oppmerking som bare forvirrer bilistene. Bussene vestfra kan hjelpes fram i Munkedamsveien med slike enkle tiltak.

Det var et nesten enstemmig bystyre som vedtok prøvestengingen av Løkkeveien. At noen politikere ser seg tjent med å avblåse dette før prosjektet har kommet ordentlig i gang, får stå for deres regning. Men vi har forventninger til at byrådet står for sine programerklæringer om redusert biltrafikk i Oslo. Stengingen av Løkkeveien er et viktig bidrag.

Powered by Labrador CMS