DEBATT

18-trikken, den gang den passerte Oslogate og Bispegata.
18-trikken, den gang den passerte Oslogate og Bispegata.

– Vi er ikke en liten, eksklusiv sutreklubb, Ruter!

Det stemmer dårlig med virkeligheten å kalle protestene mot Ruters omlegging av trikketraseer i Gamlebyen for «lokal misnøye». Ruter er godt kjent med at protestene er langt bredere enn hva de gir inntrykk av.

Publisert

Vi som er interessert i kollektivtilbudet i Oslo sentrum, leser med forundring Ruters svar på protestene fra Nordstrand knyttet til omlegging av trikketraseer og rasering av kollektivtilbudet:

«Vi er klar over at det er lokal misnøye på Nordstrand [… ]», skriver Ruter.

Hadde vi ikke visst bedre, ville vi trodd det handlet om noe avgrenset og eksotisk. For det stemmer dårlig med virkeligheten å kalle dette «lokal misnøye», og ekstra ille er det når Ruter fremstiller det som protester fra en liten, eksklusiv sutreklubb.

Vi har mange støttespillere

Ruter er godt kjent med at protestene rettet mot omdisponering og ruteendring er langt bredere enn hva de gir inntrykk av. Nordstrand har nemlig 25 000 venner og medspillere i nabobydelen Gamle Oslo på laget når de krever tilgang til sentrum via Oslogate og Munkegata holdeplass.

Etterstad vel, Kampen vel, Vålerenga vel, Gamlebyen beboerforening, Grønland beboerforening, FAU på Gamlebyen skole, Fellesløft for Schweigaards gate, Klosterengas venner og det lokale næringslivet i området stiller seg bak kravet.

Trikk nummer 18 kjører gjennom Gamlebyen i retning Nordstrand.
Trikk nummer 18 kjører gjennom Gamlebyen i retning Nordstrand.

Folk har bosatt seg og startet næringsvirksomhet i dette området basert på tilgang til et godt og relevant kollektivtilbud. Og vi tror på ingen måte at en holdeplass som tidligere betjente to trikkeruter og tre bussruter, kan la seg betjene av én enkelt bussrute, 70-bussen, som allerede har vært innom 18 holdeplasser før den kommer til vårt stoppested.

Mister tilgangen til Ekeberg

Uten trikken mister innbyggerne i Gamle Oslo i den ene enden tilgang til OsloMet, Bislett, Ullevål sykehus, Forskningsparken og Rikshospitalet. I motsatt ende ligger tapet av tilgang til Nordstrand, Bekkelaget og ikke minst Ekeberg.

Og la oss få understreke hvor viktig denne tilgangen til Ekeberg, som kommunen i 1889 kjøpte som frilufts- og rekreasjonsområde for byens, og særlig østkantens befolkning, er for barnehager, skoler, barnefamilier og alle oss andre.

På Ekeberg har vi kunnet hilse på dyra, gå spennende skogsturer, lære å gå på ski, spille ball, lufte hunden og boltre oss på rause områder sommer som vinter.

Mistet også 37-bussen

Og som om ikke tapet av trikkelinjen var nok, har innbyggerne i bydel Gamle Oslo samtidig mistet tilgang på en busslinje som stopper på Jernbanetorget: 37-bussen fra Etterstad, Kampen og Vålerenga, via Schweigaards gate og Grønlandsleiret til Jernbanetorget og videre, er en av hovedstadens lengste og mest trafikkerte ruter.

At den i dag ikke lenger stopper på Oslo S, med alt dette innebærer, er uholdbart og må omgjøres umiddelbart.

I dag må bydelens innbyggere velge mellom stoppested på bussterminalen eller Hammersborg. Om man går av på Oslo bussterminal, må man gå i ni minutter. Fra Hammersborggata, slik Ruters reiseplanlegger foreslår, tar det fem minutter til fots tilbake til togstasjon, øvrig kollektivtransport og andre knutepunktfunksjoner Oslo S har.

Folkevalgte, hjelp oss!

I tillegg kommer ventetid. Det er skapt en vanskelig situasjon for alle som reiser med bagasje, har handlet eller har nedsatt bevegelsesfrihet. Reisesituasjonen har også blitt vanskelig eller umulig for de mange barn som kunne reise hvis de ble fulgt til transportmiddelet og hentet i den andre enden, men som nå får en komplisert reiserute og blir avhengig av følge fra voksne i hverdagen.

Situasjonen er med på å bygge ned tilliten til at man kan leve i by uten bil og stole på en forutsigbar kollektivtransport som tar vare på alle innbyggere av lokalsamfunnet og deres transportbehov.

Vi legger til grunn at ansvaret for byutviklingen ligger hos de folkevalgte. Nå trenger vi dere.

På vegne av:

  • Etterstad vel
  • Kampen vel
  • Vålerenga vel
  • Gamlebyen beboerforening
  • Grønland beboerforening
  • FAU på Gamlebyen skole
  • Fellesløft for Schweigaards gate
  • Klosterengas venner

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS