DEBATT

Nye midler til kollektivtilbudet må avklares i forhandlingene om statsbudsjettet de kommende dagene, mener skribenten.
Nye midler til kollektivtilbudet må avklares i forhandlingene om statsbudsjettet de kommende dagene, mener skribenten.

– Stortinget må stoppe nedbyggingen av kollektivtilbudet. Ellers kan vi få en ond spiral

Dersom manglende pengestøtte resulterer i at Ruter, Vy og andre må kutte i tilbudet sitt, så kan det være starten på en ond sirkel. Færre avganger gjør tilbudet mindre attraktivt. Et mindre attraktivt tilbud gir færre passasjerer. Og da er vi i gang.

Publisert

Et attraktivt kollektivtilbud er en viktig forutsetning for at vi skal greie å utvikle byene i grønn retning og til glede for innbyggerne. Vi trenger tog og busser som binder byene og landsdelene sammen, som gjør det enkelt å la bilen stå eller droppe flyet. I Oslo-området roper Ruter varsko og har allerede presentert potensielle og til dels store kutt i tilbudet.

Om folk velger bil framfor kollektivtransport, vil det gi mer klimagassutslipp, støy og helseskadelig svevestøv. Samt mer utslipp av mikroplast. Bilene tar også plass og gjør byene mindre attraktive.

Nærsynte politikere kan fristes til å «løse» dette med enda mer og kostbar veibygging, som igjen ødelegger natur og matjord og gir klimagassutslipp og på sikt skaper enda mer trafikk.

Tog-satsingen uteblir

Likevel nøler regjeringen med å hjelpe kollektivtransporten. Ja, både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen setter av litt mer penger til fylkeskommunene. Men det er neppe nok, og dette er frie midler som også kan brukes til andre ting enn kollektivtransport. For togtilbudet er ikke satt av noen ekstra midler i det hele tatt.

Regjeringen vil imidlertid «følge situasjonen nøye», men det er uvisst hva det betyr. Spørsmålet blir da om budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV kan redde situasjonen.

Toget må utvikles videre

Naturvernforbundet finner det svært leit at vi skal komme i en slik situasjon etter flere år med forbedringer i kollektivtilbudet.

Politikerne i Oslo og Akershus har bidratt til at Ruter kan satse på flere avganger, og staten har bidratt til at toget har etablert seg som grunnstammen i kollektivtilbudet, særlig mellom Lillestrøm og Asker, der det nå går ti tog i timen per retning.

Vi trenger forutsigbarhet for at tilbudet opprettholdes og utvikles videre. Med åpning av Follobanen om et drøyt år, ligger det planer klarer for flere togavganger sørover. Og det er flere strekninger og områder som fortjener et bedre buss- og togtilbud.

Flere må la bilen stå

Pandemien vil føre til mer bruk av hjemmekontor, og det vil kunne redusere behovet for arbeidsreiser totalt sett. Men målet må fortsatt være å styrke kollektivtransporten på bekostning av privatbilen.

Vi bør benytte anledningen til å få flere til å la bilen stå og heller gå over til buss og bane, ikke kutte i tilbudet. Politikerne må bidra gjennom gulrot og pisk. Det inkluderer også at vi må få attraktive billettalternativer for folk som reiser noen ganger i uka, der enkeltbillett eller månedsbillett blir for dyrt og ikke passer.

En ond spiral

Dersom manglende pengestøtte resulterer i at Ruter, Vy og andre må kutte i tilbudet sitt, så kan det være starten på en ond sirkel. Færre avganger gjør tilbudet mindre attraktivt. Et mindre attraktivt tilbud gir færre passasjerer. Og da er vi i gang.

Det kan gå fort å rive ned et tilbud det har tatt mange år å bygge opp. Det må vi for all del unngå.

Med gode grep kan kollektivtilbudet ta nye markedsandeler. Staten må derfor bidra med ekstra penger i en overgangsfase, og dette må avklares gjennom forhandlingene om statsbudsjettet for 2022 de kommende dagene.

Powered by Labrador CMS