- Det er mindre penger fra Oslopakke 3 som gjør at vi kommer til å øke vedlikeholdsetterslepet, sier Sporveis-sjef Cato Hellesjø.
- Det er mindre penger fra Oslopakke 3 som gjør at vi kommer til å øke vedlikeholdsetterslepet, sier Sporveis-sjef Cato Hellesjø.

Sporveien mangler 1,5 milliarder til vedlikehold: - Det gjør at vi ikke lenger så ofte får høre at T-bane og trikk er i rute

— Frem til nå har vi fått penger som skal til for å vedlikeholde kollektivtrafikken, sier Sporveiens direktør Cato Hellesjø. Men nå frykter han et vedlikeholdsetterslep på 1,5 milliarder kroner. Og det er særlig T-banen som rammes.

Publisert

— Dette dreier seg om vedlikeholdsinvesteringer fremover. Det er mindre penger fra Oslopakke 3, som gjør at vi også kommer til å øke vedlikeholdsetterslepet, advarer Cato Hellesjø bystyrets miljø- og samferdselsutvalg.

Opplysningen kom da Sporveiens administrerende direktør var invitert til utvalget for å snakke om behovene i forbindelse med bystyrets behandling av Oslo-budsjett for neste år.

— Slik det ligger an nå er det et bortfall på nær 1,5 milliarder kroner de neste fire årene, sa Sporveis-sjefen.

— Trikke- og T-banenettet slites hele tiden

Det er særlig vedlikehold på T-banen som rammes av mindre penger fra Oslopakke 3.

— Vedlikeholdsetterslepet gjør jo at vi ikke lenger så ofte kommer til å få høre at kollektivtrafikken er i rute, advarer Hellesjø.

— Trikke- og T-banenettet slites hele tiden. Vi kjører jo nærmest kontinuerlig, og derfor er det viktig at vi har nok ressurser til det, forklarer Sporveis-sjefen.

— Oversikten over 37 kollektivsystemer på fem kontinenter viser at Sporveiens T-bane er verdens mest kostnadseffektive metrosystem, sier Cato Hellesjø.
— Oversikten over 37 kollektivsystemer på fem kontinenter viser at Sporveiens T-bane er verdens mest kostnadseffektive metrosystem, sier Cato Hellesjø.

Sporveien forvalter verdier for rundt 60 milliarder kroner. Dette er skinnegang, stasjoner, vognmatriell og bygninger. Alt dette må kontinerlig vedlikeholdes, og til nå har vedlikeholdskostnadene vært på rundt 1,4 milliarder kroner årlig.

Frykter lavere inntekter

I tillegg til mindre penger fra Oslopakke 3 har også billettinntektene til Ruter sviktet under koronapandemien. Det kan bety at det vil bli kuttet i Oslos kollektivtilbud utpå vårparten, har Ruter tidligere varslet.

Sporveiens egen oversikt viser at vedlikeholdsetterslepet vil øke med 20 prosent årlig hvis det ikke bevilges mer penger.
Sporveiens egen oversikt viser at vedlikeholdsetterslepet vil øke med 20 prosent årlig hvis det ikke bevilges mer penger.

Kutt i kollektivtrafikken vil gi Sporveien lavere inntekter. Finansiering av driften kommer i hovedsak fra salg av kollektivtjenester til Ruter, som kjøper disse tjenestene på vegne av Oslo kommune.

Samtidig påpeker Cato Hellesjø at skinner, stasjoner og vogner fortsatt vil eksistere tross lavere inntekter til Sporveien. Og alt må vedlikeholdes.

— Det er tunge investeringer som er lagt, spesielt i den skinnegående delen av kollektivtrafikken. Det er mye faste kostnader. Opp mot 80 prosent av kostnadene knyttet opp til den skinnegående delen av kollektivtrafikken er faste. Disse kostnadene blir ikke borte selv om produksjonen går ned, sier Sporveiens administrerende direktør.

Kåret til verdens mest effektive metrosystem

Egentlig er Sporveien er gigantisk suksesshistorie de siste 15 årene. Ledelsen, fagforeninger og ansatte har sammen klart å effektivisere årlig drift med ufattelige en milliard kroner årlig, samtidig som kollektivtilbudet i Oslo er blitt økt.

— Oversikten over 37 kollektivsystemer på fem kontinenter viser at Sporveiens T-bane er verdens mest kostnadseffektive metrosystem. Vi i Sporveien er stolte av at vår T-bane kom best ut. Og det er det vi håper på kan fortsette, sier Hellesjø.

— Sporveien har hatt en forbedring på over en milliard kroner årlig frem til 2020, i forhold til det nivået vi hadde i 2011. Det var særlig rundt 2014 og 2015 at vi fikk til en markant nedgang i kostnadene per reise, sier Sporveis-sjefen.

Powered by Labrador CMS