DEBATT

Syklister i Gyldenløves gate uten sykkelfelt Bildet er tatt i august 2020 før anlegging av sykkelvei startet i gaten
Syklister i Gyldenløves gate uten sykkelfelt Bildet er tatt i august 2020 før anlegging av sykkelvei startet i gaten

– En bønn til politikerne på Rådhuset, fra meg som daglig sykler i Gyldenløves gate

Vi frykter kondomkledte hurtigsyklister som raser av gårde i full fart med stive blikk, høy musikk i ørene og høy hastighet. Hurtigsyklistene utgjør en langt større fare enn dagens parkerte biler og den svært begrensede, saktegående biltrafikken i Gyldenløves gate.

Publisert

Vi som til alle årets og døgnets tider sykler gjennom Gyldenløves gate nyter daglig roen, gleden, friheten og den berusende følelsen det er å sykle nærmest uforstyrret gjennom denne historiske og helt særegne, vakre gaten som er omkranset av doble alléer med trær og historisk sus.

Det er unødvendig og fullstendig galskap å bruke 26 millioner kroner av skattebetalernes penger til å bygge en asfaltert sykkelautostrada, som verken beboerne eller det store flertallet av syklister som ferdes i gaten vil ha.

Faren fra kondomkledte hurtigsyklister

I dag er det minimalt med gjennomgangstrafikk i Gyldenløves gate. Parkerte biler verken forurenser eller bråker. Bilhastigheten er lav – begrenset til 30 km pr. time. Dette gjør Gyldenløves gate til en trygg og attraktiv sykkelgate for oss som daglig sykler der. Ofte kan vi sykle slalåm i kjørebanen – uten å forstyrre noen og uten at det kommer en eneste bil.

Den planlagte sykkelautostradaen derimot, er konstruert for høyhastighetssykling. En sykkelautostrada for hurtigsykling vil gjøre sykkelturen i Gyldenløves gate både utrygg og ubehagelig for oss alminnelige syklister (det vil si folk flest, barn og eldre mennesker).

Sykkelautostradaen langs Frognerkilen er et grelt eksempel på dette. Vi frykter at kondomkledte hurtigsyklister vil rase av gårde i full fart med stive blikk, høy musikk i ørene og langt større hastighet enn dagens bilister. Hurtigsyklistene utgjør en langt større fare for majoriteten av dagens syklister enn dagens parkerte biler og den svært begrensede saktegående biltrafikken i Gyldenløves gate.

Vi nyter fortauene og ridestien

Vi syklister og andre myke trafikanter har mange valgmuligheter i Gyldenløves gate. Flere og flere har fått øynene opp for den historiske ridestien. Mange foretrekker ridestiens myke og behagelige underlag fremfor den harde og grå asfalten.

På ridestien i Gyldenløves gate ferdes både syklister, joggere og fotgjengere med barnevogner, krykker, gåstoler og hunder. På ridestien hilser folk på hverandre og slår av en prat – eller de nyter roen og den spesielle atmosfæren under de grønne trekronene.

Også på de historiske fortauene i Gyldenløves gate ferdes i dag både syklister og fotgjengere i fredelig sameksistens. Fortauene i Gyldenløves gate er dobbelt så brede som normalt. Her er det god plass for både fotgjengere og syklister. Også her hilser folk på hverandre og slår av en prat.

Frykter flere biler i høy fart

Det er lite miljøvennlig og dårlig klimapolitikk å bruke tonnevis av forurensende asfalt på en sykkelautostrada, som verken beboerne eller oss brukere vil ha.

• Vi frykter at gjennomgangstrafikken i Gyldenløves gate vil øke når de parkerte bilene fjernes.

• Vi frykter at også bilenes hastighet vil øke - fordi gaten vil virke bredere når de parkerte bilene fjernes.

• Vi som daglig sykler i Gyldenløves gate frykter at den nye sykkelautostradaen vil medføre økt svevestøv, mer trafikkstøy, mer eksos og enda mer miljøforurensning.

Det er ingen skam å snu. Vi ber politikerne komme både lokaldemokratiet og beboerne i møte og omgjøre vedtaket.

En tragedie for bymiljøet

Nærmere 200 biler står parkert i gaten i dag. Dersom alle parkeringsplassene forsvinner vil bygårder bli tvunget til å bruke grøntarealer til parkeringsområder. Det vil være en tragedie for det historiske og verneverdige bymiljøet.

I tillegg vil beboere bli nødt til å cruise rundt omkring gatene i hele nærområdet på jakt etter parkering. Dette er svært lite miljøvennlig politikk.

Bevaring av Gyldenløves gate handler ikke kun om parkerte biler. Bevaring av Gyldenløves gate handler først og fremst om å bevare et grønt og unikt historisk byrom med et levende og uerstattelig kulturmiljø.

En alternativ løsning

En alternativ og fornuftig løsning er at Gyldenløves gate omgjøres til en enveiskjørt gate.

Sykkelfelt plasseres på den ene siden av gaten, samtidig som parkeringsplasser og den enveiskjørte biltrafikken plasseres på den andre siden. Ridestien vil på denne måten kunne fungere som en grønn og miljøvennlig buffer mellom syklister og biler.

Dette er den beste, tryggeste og mest miljøvennlige løsningen både for lokalmiljøet og for alle oss som daglig sykler i gaten. Ved å redusere gjennomgangstrafikken vil både bilstøyen, miljøgiftene og klimagassutslippene fra biltrafikken reduseres.

Dette er et fornuftig kompromiss og en løsning som (i hvert fall delvis) vil imøtekomme lokaldemokratiets enstemmige røst og beboernes behov for parkeringsplasser.

Dette er også en svært økonomisk løsning. Det vil koste kommunen minimalt med penger, fordi det ikke krever kostbare fysiske inngrep i gatedekket (kun kostnader til skilting og oppmaling i gaten er nødvendig).

Frigjør pengene til miljøtiltak

De frigjorte midlene kan i stedet anvendes til andre og langt viktigere miljøtiltak i bydelen.

For oss som bor i området er det opprørende å være vitne til at barna i ute-barnehagen i Uranienborgparken ikke har en eneste uteleke. Etter at kommunen demonterte og fjernet alle huskene og lekene for mer enn fire måneder siden, har ingenting skjedd for å erstatte disse.

Tilbakeføring av brosteinen i enkelte av de historiske gateløpene er et annet viktig tiltak.

Gjenplanting av døde trær i byens gater og parker, samt generelt vedlikehold av grøntområdene og parkene i nærområdet, er andre eksempler. Bare i løpet av de siste månedene er hele seks trær blitt hugget i Uranienborgparken, uten at kommunen har iverksatt noen som helst tiltak for å erstatte trærne.

Dette er bare noen forslag. Sannheten er at listen over uløste oppgaver i bydel Frogner er full, fordi det mangler penger. De frigjorte midlene vil derfor komme godt med til viktigere og mer miljørettede tiltak.

Powered by Labrador CMS