Forskjellen på meg som liberalist og dagens røde byråd er at jeg ikke vil tvinge andre til å måtte ta samme valg som meg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Forskjellen på meg som liberalist og dagens røde byråd er at jeg ikke vil tvinge andre til å måtte ta samme valg som meg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hvordan kan vi skape en trygg og god sykkelby?

Som syklist synes jeg overhodet ikke det er greit at mine nye sykkelveier skal finansieres av en som ikke har mulighet eller ønske om å benytte dem. Dagens system er direkte usosialt.

Publisert

Alle politikere synes det er positivt at flere sykler i hverdagen, til jobb, skole, fritidsaktiviteter og barnehagen. Det er godt for helse og gir bedre plass på veiene. Oslo har satt et mål på 25 prosent sykkelandel. Men er det særlig realistisk å nå det målet når dagens andel ligger på sju prosent?

Personlig har jeg liten tro på å sette overambisiøse mål som man ikke evner å oppnå. Et eksempel er byrådets vedtak om 100 prosent materialgjenvinning av avfall, et mål som åpenbart er umulig å nå. Jeg er derfor mindre opptatt av å sette hårete mål, som kaster glans i øynene på folk, og mer opptatt av hva vi faktisk gjennomfører.

Veier uten hull og sprekker

Fremskrittspartiet ønsker ikke å oppnå en høyere sykkelandel ved å gjøre det mye vanskeligere å være trafikant på andre områder. Vi ønsker ikke skyhøye parkeringsavgifter, fjerning av parkeringsplasser, skyhøye bomringer og bomring på hvert et gatehjørne. Vi ønsker å legge til rette slik at flere tar et positivt valg ved å skape attraktive alternativer.

Skribenten er selv en aktiv syklist. Foto: Privat
Skribenten er selv en aktiv syklist. Foto: Privat

Hva er viktigst å satse på i en by som består av mer enn et sentrum? I mine øyne er det viktigste Oslo kommune nå kan gjøre å ruste opp det kommunale veinettet.

Syklister og bilister deler veien veldig mange steder, spesielt i utkanten av byen. Slik vil det være i overskuelig fremtid. Men da må også veien vi bruker være trygg og uten hull og sprekker.

Sykkelturen begynner i nærområdet. Et økonomisk løft på asfaltering vil gjøre at stadig flere, spesielt i utkanten av Oslo sentrum, ser sykkel som attraktivt til kortere reiser også med barna. Har du syklet i Maridalsveien og sett på kvaliteten? Da hjelper det lite å bygge rådyre veier i sentrum når folk ikke tørr å sykle dit.

Parkeringshus trengs

Må vi redusere antallet parkeringsplasser for å legge til rette for sykkel? Nei, vi trenger ikke det. Der det fjernes parkeringsplasser for å legge til rette for egne sykkelfelt, må disse plassene erstattes i nærområdet. Da må vi prioritere å bygge parkeringshus og tillate, og kanskje også kreve, at utbyggere bygger tilstrekkelig med plasser ved nybygg.

Det store spørsmålet er hvordan satsingen på sykkelveier skal finansieres. Alle partier i bystyret bortsett fra Fremskrittspartiet synes det er helt greit at bilistene betaler gildet med bompenger. Det synes ikke jeg er greit.

Usosialt system

Som syklist synes jeg overhodet ikke det er greit at mine nye sykkelveier skal finansieres av en som ikke har mulighet eller ønske om å benytte dem. Dagens system er direkte usosialt.

Jeg sykler til jobben i sommerhalvåret og tar T-banen i vinterhalvåret. Forskjellen på meg som liberalist og dagens røde byråd er at jeg ikke vil tvinge andre til å måtte ta samme valg som meg. De har kanskje en annen logistikk, bosted, helse, økonomi og hverdag enn meg, og det synes jeg vi politikere skal respektere. God sykkeltur!

Powered by Labrador CMS