Stor-krysset og Grefsenveien er ikke det eneste stedet der det blir køer hvis bussene står. Hele Oslo og Akershus rammes av en streik. Foto: Sporveien
Stor-krysset og Grefsenveien er ikke det eneste stedet der det blir køer hvis bussene står. Hele Oslo og Akershus rammes av en streik. Foto: Sporveien

– Grefsenveien: Den egentlige interessemotsetningen går mellom fremkommelighet for trikken og bygging av sykkelfelt

I Grefsenveien er det over 20.000 daglige trafikanter, noen hundre av dem er syklister. Vi bør prioritere å flytte så mye som mulig av trafikken fra bil til kollektiv.

Publisert

I VårtOslo kritiserer Emil Snorre Alnæs vårt innbyggerinitiativ. Der ber vi bystyret utarbeide en helhetlig plan for Grefsenveien. Vi ønsker bedre løsninger for trikk og sykkel enn det som ligger i forslaget som nå er utarbeidet av bymiljøetaten og Sporveien.

Kritikken fra Alnæs fremføres i det som etter hvert er en kjent stil fra deler av sykkelmiljøet, der enhver kritikk av konkrete forslag til sykkeltiltak tas til inntekt for uhemmet massebilisme og motarbeiding av tiltak for syklistene.

Det virker dessuten som om Alnæs ikke helt har forstått sakens viktigste innhold og ikke har satt seg særlig godt inn i bydel Nordre Akers reelle problemer trafikalt. Hvis Alnæs hadde lest vårt forslag nøye, ville han sett at vårt utspill ikke bare dreier seg om fysisk løsning, men også hvilke prosesser som bør kjøres i forhold til lokalmiljøet før ombygginger i denne størrelsesorden iverksettes.

Vi opplever en uakseptabel neglisjering

Kommunens etater har valgt å behandle denne saken som ren byggesak. Dermed fratas innbyggerne i stor grad mulighet for deltagelse i prosessen, og saken blir ikke behandlet politisk, slik at alle kan følge prosessen i åpne kanaler.

Ikke bare har våre private innspill blitt neglisjert, det samme har tydelige vedtak i bydelsutvalget for Nordre Aker. De har enstemmig gitt uttrykk for at foreliggende løsning ikke er god nok for trikk og sykkel og har derfor bedt om alternative forslag. Alt til ingen nytte.

Vi opplever en neglisjering fra de involverte etatene som rett og slett ikke er akseptabel og ser derfor ingen annen mulighet enn å fremme saken som innbyggerinitiativ for å løfte den til politisk behandling. At det ramlet inn over 500 signaturer i løpet av 48 timer sier noe om engasjementet i bydelen.

Motsetningen mellom trikk og sykkel

Alnæs hopper galant over det som egentlig er problemstillingen, nemlig interessemotsetningene mellom bedre fremkommelighet for trikken og bygging av sykkelfelt. I denne delen av Grefsenveien er det ikke plass til begge deler uten å rive flere hus på den ene siden av gaten. Et faktum bymiljøetaten og Sporveien forbigår nærmest i stillhet og dessuten utsetter til en uspesifisert «runde to» i arbeidet.

Strekningen mellom Disen og Storo er en av de mer problematiske i hele trikkenettet. Så har da også Ruter og bymiljøetaten for lengst sett behovet for etablering av kollektivfelt i begge retninger. Dette er et av mange viktige tiltak i utredningen «Kraftfulle fremkommelighetstiltak for raskere trikk og buss». Så langt har ingen ting skjedd. Bedre kollektivtrafikk er visst ikke så viktig likevel.

Vårt forslag dreier seg ikke om bedre tilrettelegging for biltrafikk. Tvert imot. Det strammer opp biltrafikken og reduserer denne til ett felt i hver retning, med unntak av inn i Storo-krysset. Alnæs og andre skal derfor ikke være i tvil om hva vi vil prioritere i tilfeller som dette. I kollektivtraseene prioriterer vi kollektivtrafikken, også foran syklistene.

Komisk forslag til veivalg

Tilrettelegging for syklister betyr ikke at syklistene skal trumfe alle andre behov, men finne gode løsninger innenfor en helhet. I Grefsenveien er det over 20.000 daglige trafikanter, noen hundre av dem er syklister. Så mye som mulig av trafikken bør flyttes fra bil til kollektiv. Da er valget enkelt. Selv om Alnæs ikke er fornøyd, tror vi de mange tusen på trikken vil være det.

Det blir nesten komisk når Alnæs skal beskrive sin sykkeltur fra Storo/Nydalen til Frysja ved å hevde at en gedigen omvei via Storo-krysset og Grefsenveien ville vært det naturlige veivalget. En mer oppkonstruert argumentasjon skal du lete lenge etter, men det dokumenterer godt vår påstand om at denne strekningen ikke vil være førstevalget for mange lokale syklister.

Flere alternativer må på bordet

Faktum er at bygging av sykkelfelt langs Grefsenveien neppe blir mer enn en halv løsning. For å få til dette i retning Storo må man som nevnt ekspropriere grunn og rive deler av bebyggelsen. Vi spår at dette aldri kommer til å bli gjennomført. Så derfor foreslår vi flere alternative muligheter for tilrettelegging for syklister, blant annet en uavhengig krysning av Ring 3. Ja, vi skjønner at dette vil innebære en sykkelbro. Dem er det mange av langs Ring 3, og vi trenger også en i Storo-området.

Alnæs må gjerne låse seg fast i forutinntatte oppfatninger, både om innbyggerne i vår bydel, og konkrete løsninger. Vi tror ikke syklistene får det bedre av det. I mellomtiden vil vi fortsette å arbeide for gode løsninger som faktisk tar løftene om satsing på kollektivtrafikk og sykkel og gange på alvor.

Powered by Labrador CMS