Bymiljøetaten bygger opphøyde sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate for å bedre fremkommeligheten og øke tryggheten til de syklende. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Bymiljøetaten bygger opphøyde sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate for å bedre fremkommeligheten og øke tryggheten til de syklende. Illustrasjon: Bymiljøetaten

— Sykkeltilrettelegging på Frogner har vært trenert mer enn lenge nok. Sykkelfelt i Gyldenløves gate nå!

Vi som vil ha gode forhold for folk som sykler, har aldri blitt «hørt» av tidligere politiske flertall. Som frognerboer, ser jeg fram til bedre sykkeltilrettelegging i Gyldenløves gate.

Publisert

Som alle opplyste mennesker vet, var det for å sikre parkering for Frogners bilister at man bygget Gyldenløves gate i 1879. For det har, som kjent, alltid vært parkering der. Eller kanskje har det bare vært parkering fra 1911, siden Bent Patey hevder at boligstrøket har vært intakt, underforstått med parkering, i 108 år. Bilen kom åpenbart tidlig til Frogner.

Det er mulig Bent Patey følger dårlig med eller har dårlig hukommelse. Han skriver at han ikke kan huske å ha hørt om alvorlige trafikkulykker de 40 årene han har bodd i bydelen. Ved en rask googling fant jeg 12 påkjørsler av fotgjengere og syklister, med personskade – til dels alvorlig – på Frogner de siste ni årene. Det er nok bare et lite utvalg.

Dårlig trafikksikkerhet på Frogner

I forbindelse med utarbeidelse av sykkelplanen ble det foretatt en analyse av de ulike bydelene. Frogner skåret høyt på parametere som avstand, nærhet til mål, osv. Forholdene lå godt til rette for at det kunne bli en god sykkelbydel.

Men de skåret dårlig på alt som hadde med trafikksikkerhet å gjøre. Det må legges bedre til rette for at det dokumenterte potensialet skal realiseres. Jeg stoler mer på slike undersøkelser enn på synsing fra folk som er mest opptatt av parkeringsplasser.

Sykkeltilrettelegging på Frogner har blitt trenert i 40 år. De som har styrt byen tidligere, har alltid lagt seg flate når noen har tutet i bilhornet.

Bilens storhetstid over

Bent Patey kommer med de sedvanlige stråmenn. Småbarnsforeldre som ikke lenger får lov å parkere bilene sine blir tvunget til å flytte. Men faktum er at det blir stadig flere småbarnsfamilier i de sentrumsnære bydeler, i takt med at byen tømmes for biler.

Småbarnsforeldre er nok mer opptatt av at barn skal kunne utfolde og bevege seg trygt, enn av hvor de skal parkere bilen. Stadig flere barnefamilier oppdager også at de klarer seg utmerket uten bil. En kassesykkel med hjelpemotor, bilkollektiv og eventuelt leie- eller kollektivbil når man trenger det, dekker behovet for mange. Bilens storhetstid er over.

Middelaldrende menns klage

Så er det de eldre og uføre. Hvor gammel må man være for å være eldre? Hvor mange gamle og uføre er det som fyller opp gatene på Frogner med parkerte biler? Stadig flere eldre sykler, som egentlig betyr at vi som sykler blir stadig eldre.

En tilpasset sykkel kan være et utmerket transportmiddel for bevegelseshemmede, om det legges til rette for sykling. Dette er de middelaldrende menns klage for det kjæreste de har: Bilen.

Ben Patey trår til på full guffe med kraftig forvrengning. At man skal legge til rette for sykkel er «det største overgrep mot lokaldemokratiet bydelen har opplevd siden krigen». Historiekunnskapene her er vel omtrent som hans kunnskaper om trafikkulykker. Svært selektive, med sterkt preg av fortrengning.

Det var nok et større overgrep da bilistene okkuperte fellesarealene og fortrengte gående og syklende, selv om det var en mer gradvis prosess. Det er ikke mine ord, det var noe som ble sagt av et regjeringsoppnevnt utvalg (NOU 1977:40 Norsk veiplan II) for mer enn 40 år siden.

Folk liker det som skjer

Bent Patey har ikke forstått dette med høringer. I høringsrunder kommer det inn mange, ofte motstridende, synspunkter. Det at man ikke får gjennomslag, betyr ikke at man ikke har blitt hørt. Avgjørelsene tas av det demokratisk valgte bystyret og byrådet.

Vi som vil ha gode forhold for folk som sykler har aldri blitt «hørt» av tidligere politiske flertall. Heldigvis har det snudd. Arbeiderpartiet har blitt lurt i en hestehandel, påstås det. Bent Patey har kanskje ikke fulgt så godt med. Men MDG er et av de partiene som har vokst mest i Oslo siden siste valg, og er nå Oslos tredje største parti. Det tyder på at folk faktisk liker det som skjer.

Hva med en lastesykkel?

Et lite, praktisk råd: Man trenger ikke ha bilen stående rett utenfor døren selv om man skal ha med seg noe. Man kan hente bilen for å hente det man trenger. Det er lov å stanse i kjørefeltet for av og pålessing (men ikke i sykkelfelt). Dessuten kan en liten tralle være praktisk.

Til spillejobber i Oslo kan kanskje en lastesykkel være vel så praktisk som en bil. Nasjonalmuseet har kjøpt fire lastesykler som de bruker til å frakte varer og materialer rundt i Oslo. For dem er det mer praktisk enn bil.

Som frognerboer ser jeg fram til bedre sykkeltrilrettelegging.

Powered by Labrador CMS