- Det er sterke følelser i sving blant beboerne i Gyldenløves gate, fra fortvilelse til sinne, og ikke minst følelsen av å bli overkjørt og ikke hørt. Det er et farlig spill å drive med som politiker, mener skribenten.
- Det er sterke følelser i sving blant beboerne i Gyldenløves gate, fra fortvilelse til sinne, og ikke minst følelsen av å bli overkjørt og ikke hørt. Det er et farlig spill å drive med som politiker, mener skribenten.

– De grønne skaper en gråere by. I vårt sameie forsvinner deler av forhagen, hekk og syrintrær

En massiv sykkelsatsing til milliarder har ført til to prosent økning i sykkelandel fra 2015 til 2018. Patetisk. I Gyldenløves gate er det helt stille, unntatt et par timer i rushtiden.

Publisert

Leder av Frogner MDG, Arne Haabeth, har med tydelighet vist at han ikke respekterer demokratiske spilleregler. Han gir blanke i lokalbefolkningen som berøres av hans politikk, han manipulerer tall, hemmeligholder høringsuttalelser og lyver om trafikksikkerheten i en av Oslos rolige boliggater, Gyldenløves gate.

Det er viktigere for en populistisk politiker å trumfe gjennom x antall kilometer sykkelsti uansett hvor den legges, for å sole seg i glansen av Oslo som miljøhovedstad.

Frogner bør ta en Frexit

Å satse på et godt kollektivtilbud folk har råd til å bruke og sykkelfelt i trafikkerte gater, er god byutvikling. Men når de skal bruke 24 millioner på et sykkelfelt i en rolig boliggate og unnskylde med at det er litt trangt for syklister nederst i gaten et par timer på hverdager, ja da bør vi ty til gule vester, og Frogner bør ta en Frexit.

I bydelsutvalget på Frogner stemte 13 av 15 representanter mot sykkelfelt i Gyldenløves gate, mens de to MDG medlemmene hadde viktigere ting å drive med på hver sin mobil og PC. De kunne ikke bry seg mindre om følelsesladde innlegg på bydelsmøtet fra fortvilte småbarnsmødre, eldre som må ha bil for å klare seg i hverdagen og næringsdrivende.

MDG hører ikke på lokalbefolkningens gjentatte gode argumenter mot sykkelfelt i rolige boligstrøk, forslag til alternative ruter fra engasjerte beboere eller trafikkmålinger i Eilert Sundts gate, som viser motsatt effekt av det bymiljøetaten ønsker. Nemlig en økning i samlet biltrafikk gjennom gaten på 70 prosent etter at parkeringsplassene ble fjernet.

Et mislykket prosjekt

Antallet biler som bryter fartsgrensen i Eilert Sundts gate har doblet seg etter sykkelfeltene. Altså et mislykket prosjekt med så å si ubrukte sykkelfelt i Elisenbergveien, Huitfeldts gate og Eilert Sundts gate og med store konsekvenser for de som bor der.

Likevel skal MDG & co. gjennomføre et unødvendig tiltak og bryte med lokaldemokratiet. MDG er som svovelpredikantene i gamle dager, som visste hva som var best for andre, de hadde sett lyset, og alle virkemidler var lov. Målet helliger middelet.

De mener på alvor at håndverkere, småbarnsforeldre, eldre, butikkeiere, drosjeeiere – ja – de skal slenge verktøy, musikkutstyr, unger, varer, gamle foreldre, dusjer og piano i en lastesykkel. De vil ha Oslo tilbake til 1800-tallet.

Et sentrum for unge sprekinger

På grunn av bystyrets udemokratiske vedtak om sykkelfelt i Gyldenløves gate planlegger nå sameier og bygårder i Gyldenløves gate og Eilert Sundts gate å bruke grøntområder til parkering. I vårt sameie forsvinner deler av forhagen, hekk og syrintrær. De grønne skaper en gråere by!

MDG skaper også et menneskefiendtlig bysentrum der det kun er plass til unge sprekinger som kan sykle i sludd, snø og regn. Vi skal ikke ha bil til å besøke gamle foreldre eller kjøre og hente barn i vinterkulden. Nei da. Ta på deg eskimoutstyr og sleng bestemor i lastesykkelen.

Og dette gjør de for en sykkelandel på sju prosent av total transport i byen. Sju prosent! Om vinteren dreier det seg om to prosent ifølge siste reisevaneundersøkelse. En massiv sykkelsatsing til milliarder har ført til to prosent økning i sykkelandel fra 2015 til 2018. Patetisk. I Gyldenløves gate er det helt stille, unntatt et par timer i rushtiden, da det fungerer aldeles utmerket for både syklister, gående og biler.

Sykkelandelen er oppnådd

Noen ekstra fartsdumper og tydelige fartsskilt vil også gjøre den nedre delen av gaten så trygg at 10-åringer og 90-åringer trygt kan sykle der. Men det bryr ikke MDG seg om, for det er et parti som bruker sin tid på symbolpolitikk uten å forholde seg til fakta, og dessverre har de heller ikke respekt for demokratiet.

Forrige reisevaneundersøkelse fra Oslo viser at Frogner allerede har høyest andel reisende med kollektivt, sykkel og til fots. På Frogner sykler 14 prosent på hverdager fordi det er helt fint å sykle i blandet trafikk i rolige gater. På Frogner er målet om høy sykkelandel oppnådd allerede.

I tillegg er det ikke mer enn ca 40 prosent av husholdningene som har bil, fordi de trenger den. Resten sykler, går og tar kollektivt. Det er en trend at færre blant de unge tar sertifikat. Vi behøver ikke drahjelp fra de virkelighetsfjerne politikerne i MDG.

På Alna sykler én prosent, Søndre Nordstrand to prosent, Stovner fire prosent. For å nå et urealistisk mål om 25 prosent syklister innen 2025, er det ikke sykkelfelt i Gyldenløves gate og andre rolige boligstrøk som bør prioriteres. Det er sykkelfelt helt andre steder. Av både økonomiske, sikkerhets-, helse- og trafikkmessige årsaker.

Et farlig spill

Jeg har vokst opp ved København, den byen bymiljøetaten og MDG liker å sammenligne seg med. I København er det så å si aldri snø. Ikke minst er det helt flatt. Det kan ikke sammenlignes med Oslo om vinteren. I tillegg fungerer de fleste sykkelfeltene i kombinasjon med parkeringsmuligheter for beboere og besøkende, og det tas hensyn til næringslivets behov.

Det er sterke følelser i sving blant beboerne i Gyldenløves gate, fra fortvilelse til sinne, og ikke minst følelsen av å bli overkjørt og ikke hørt. Det er et farlig spill å drive med som politiker.

Når politikere ikke lytter til den lokalbefolkningen som bor her tiltakene skal settes ut i livet, kalles det maktarroganse og tillitsbrudd. Det vil på lengre sikt skade dem selv, men på kort sikt skader det dessverre vi som bor der og som blir berørt av politikken.

Powered by Labrador CMS