1. juni demonstrerte Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, ved den nye bommen som er satt opp rett ved Østre Gravlund på Helsfyr. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
1. juni demonstrerte Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, ved den nye bommen som er satt opp rett ved Østre Gravlund på Helsfyr. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

— Bompenger er arbeiderforakt

Landets hovedstad opplevde nylig å få 52 nye bomstasjoner. Mange av disse er plassert i områder der det bor mennesker med dårlig råd. Det er trist at Arbeiderpartiet presser arbeidere og de med lav inntekt vekk fra veiene, skriver Oslo FrPs Johan Hertzberg og Adrian Stenberg.

Publisert

Fremskrittspartiet ønsker å fjerne alle bomstasjonene og sier ja til friheten som bilen gir til osloborgere.

Det er ingen hemmelighet at bompenger rammer de med de laveste inntektene hardest. Det er derfor litt av et paradoks at partier som historisk sett ofte har påstått de selv står på arbeideres side, nå har satt opp en bompengeringmur i Oslo. En bompengeringmur som vil fjerne arbeidere og de med lav inntekt vekk fra veiene.

De som benytter bil betaler allerede for denne friheten flerfoldige ganger, ved å betale for engangsavgift, trafikkforsikringsavgift, merverdiavgift, omregistreringsavgift, drivstoffavgift, avgift på vekt, CO2-avgift og veibruksavgift.

— Bompengene brukes på sykkelveier

Bompenger blir da enda en avgift på en lang liste over avgifter som bilister må betale for. 98% av de usosiale bompengeinntektene går så til kollektivtransport og sykkelveier, som ikke kommer de som benytter bil til gode.

Det er urettferdig ovenfor Oslos innbyggere at man hindrer friheten å reise raskt og effektivt rundt om i sin egen by.

Der Arbeiderpartiet sier nei til arbeidere på veiene, sier Fremskrittspartiet ja til arbeidere på veiene og nei til usosiale bompenger. I tillegg ønsker vi et løft i kollektivtransporten, med flere avganger, billigere billetter, samt nattåpne T-baner så osloborgere kommer seg trygt hjem i helgene.

— Arbeidere må få benytte veiene

Arbeidere og de med lav inntekt tilhører også vår hovedstad og de skal også få lov til å benytte veiene.

Fremskrittspartiet setter arbeideren og de med lav inntekt først, sier nei til bompenger og vil tilrettelegge for både biler og kollektivtransport i vår vakre hovedstad.

Powered by Labrador CMS