DEBATT

Slik så Karl Johans gate ut klokken 10.30 23. mars 2020. Koronapandemien har satt sitt preg på bybildet.
Slik så Karl Johans gate ut klokken 10.30 23. mars 2020. Koronapandemien har satt sitt preg på bybildet.

- Oslo uforberedt på å takle økonomisk nedtur fra korona-pandemien

— Under det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet har enhver varig økning i inntektene umiddelbart blitt brukt opp på økte utgifter. Så godt som ingenting er satt av til å møte vanskeligere tider.

Publisert

Absolutt ingen kunne forutsi den krisen vi nå står midt oppe i. Omfanget av koronapandemien og de økonomiske konsekvensene er enestående.

Samtidig er det helt sikkert at kriser i varierende størrelse og omfang treffer oss med ujevne mellomrom. Politiske ledere gjør derfor klokt i å bygge opp økonomiske buffere som gjør det lettere å håndtere krisene når de oppstår.

Det er eldgammel lærdom at vi bør spare i gode tider. Hvis vi ikke setter litt til side i gode år, har vi ingen reserver i magre år.

Oslo har hatt formidabel inntektsvekst

Oslo kommune gjør en god innsats mot koronapandemien, men er dessverre enestående uforberedt til å takle den økonomiske nedturen som følger av den. Det hadde ikke behøvd ikke å være slik, snarere tvert imot.

Oslo kommune har de siste fem årene opplevd en formidabel vekst i inntektene. Hovedstaden kommer betydelig bedre ut av inntektssystemet for kommunene og fylkene enn før, og skatteinntektene har økt kraftig. Det økonomiske handlingsrommet har aldri vært større og er, justert for pris- og lønnsvekst, 4,5 milliarder kroner høyere enn i 2016.

Dessverre er hele dette handlingsrommet brukt opp. Under det rødgrønne byrådet har enhver varig økning i inntektene umiddelbart blitt brukt opp på økte utgifter. Så godt som ingenting satt av til å møte vanskeligere tider.

Oslo kommune har aldri spart mindre

Av nesten en milliard i økte inntekter i 2020 er i noen få titalls millioner satt av til å dekke uforutsette hendelser.

Tidligere stilte Oslo kommune krav til seg selv om at minst 1,5 prosent av inntektene skulle brukes til investeringer og nødvendige avsetninger. I den vedtatte langtidsplanen er dette kravet fjernet helt, og det planlegges med at denne kritiske andelen er helt nede på 0,9 prosent.

Aldri i Oslo kommunes historie har kommunen hatt mer penger, og aldri har kommunen spart mindre.

Dette gjør at Oslo kommune stiller spesielt svakt i møtet med covid-19. Hvis Oslo kommune satt av brorparten av det økte handlingsrommet, hadde vi etter alt å dømme vært i stand til å håndtere økte utgifter og reduserte inntekter som følger av viruset på egen hånd. Det slipper vi heldigvis.

Nå må det bli innsparinger

Staten har nemlig varslet at kommunene vil få kompensert urimelige merkostnader som følger av pandemien. Vi kan likevel ikke forvente at staten tar hele regningen og ser helt bort fra inntektsveksten Oslo har hatt de siste årene.

Det er derfor urovekkende når byrådet fortsatt lurer på om kommunen de styrer må kutte i budsjettene og om de kan gjennomføre valgløftene sine. Svaret er at det i kjølvannet av koronakrisen og flere år med svak økonomistyring, må bli innsparinger i Oslo kommunes budsjett.

Dyre valgløfter må legges på is. Alle politiske partier i bystyret må nå akseptere å legge vekk egne kjepphester.

Haster med å få orden på økonomien

Jo før Ap/SV/MDG-byrådet innser dette, og fremmer et justert budsjett som styrker kommunens egen økonomiske buffer for å møte de vanskelige tidene, jo bedre er det.

Jo lenger vi venter, dess mer øker risikoen for at kuttene blir på slutten av året. Samtidig er det viktig at innsparingene ikke gjøres gjennom å droppe planlagte oppdrag til næringslivet. Det vil bare gjøre krisen enda verre.

Høyre vil selvfølgelig bidra til å finne gode løsninger for byen vår. Det haster med å få orden på økonomien.