Ikke bare køene foran apoteker om dagen. Også antallet arbeidsløse vokser raskt.
Ikke bare køene foran apoteker om dagen. Også antallet arbeidsløse vokser raskt.

Ledigheten stiger i Oslo. Frogner, Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen hardest rammet

Oslo har rekordhøy økning i nyregistrerte arbeidsledige og folk som søker dagpenger. Det er nå 53.453 helt ledige i Oslo, eller 13,8 prosent av arbeidsstyrken. Hardest rammet er unge kvinner i sentrumsbydeler.

Publisert Sist oppdatert

Sentrumsbydelene Gamle Oslo, Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen har blitt spesielt hardt rammet av tiltakene for å hindre smittespredning.

Nær ni av ti nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV i Oslo.

— Mange unge er arbeidsledige

— Ledighetsveksten har vært stor blant de unge, og i sentrumsbydelene bor det mange unge folk, sier direktør Sonja Skinnarland i NAV Oslo.

Ledigheten øker i hele Oslo, men det er nå Gamle Oslo som har den høyeste ledigheten i Oslo, med 15,8 prosent av arbeidsstyrken, skriver NAV i en pressemelding.

Tett fulgt av sentrumsbydelene Frogner (15,6), Grünerløkka (15,3), St. Hanshaugen (15,3) og Groruddalsbydelen Stovner (15,3).

— I næringene reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid er det mange unge, og dette er næringer hvor mange i Oslo har blitt permitterte, sier Skinnarland.

Nordre Aker lavest ledighet

Nordre Aker har den laveste ledigheten i Oslo, med 9,6 prosent, viser tallene fra NAV Oslo.

Samlet har ledigheten i Oslo steget med 1,1 prosentpoeng siden tallene i forrige uke. Da var ledigheten 12,7 for hele byen. Nå har hovedstadens samlede ledighet steget til 13,8.

— Økningen i arbeidsledighet skyldes først og fremst permitteringer og oppsigelser som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset, sier Sonja Skinnarland.

Høyest ledighet blant unge kvinner

Sammenlignet med samme tid i fjor har antallet helt ledige kvinner økt med 19 939 personer. Det er en økning på formidable 435 prosent siden samme tid i fjor.

For menn har ledigheten steget med 23 381 personer. Ledigheten er nå på 13,1 prosent for kvinner og 14,4 prosent for menn.

Alle aldersgrupper har opplevd en stor økning i arbeidsledigheten sammenlignet med samme tid i fjor. Økningen har vært størst blant de under 30 år, særlig blant kvinnene. Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 23,0 prosent, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 23,9 prosent.

— Mange trenger hjelp fra NAV nå. Selv om vi gjør alt vi kan, må folk regne med økt saksbehandlingstid for søknader om dagpenger, forklarer Sonja Skinnarland.

— Bruk NAV.no for å unngå smittespredning

— Systemene våre må utvikles til å håndtere nye regler og bemanning må på plass til saksbehandling. Derfor er vi glade for å ha fått på plass en ordning fra 30. mars, hvor permitterte og arbeidsledige kan søke om forskudd på dagpenger.

— Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8. april, altså dagen før skjærtorsdag, forteller Skinnarland.

Mange NAV-ansatte jobber fra hjemmekontor og følger opp brukerne digitalt. NAV-kontorene i Oslo holder åpent, men har tilpasset åpningstidene sine.

— Det aller meste kan gjøres digitalt, som å søke om økonomisk sosialhjelp, registrere seg som arbeidssøker eller søke om dagpenger. Jeg oppfordrer alle til å bidra til å hindre smittespredning ved å bruke nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene, sier direktøren for NAV Oslo.