DEBATT

I bydel Gamle Oslo har Natalie Keene (til h.) lært Elon og andre ungdommer urbant landbruk i sommer.
I bydel Gamle Oslo har Natalie Keene (til h.) lært Elon og andre ungdommer urbant landbruk i sommer.

- Mitt ønske er at så mange ungdommer som mulig skal få sommerjobb

— Byrådet har i år satt av 79 millioner kroner til jobber, ferietilbud og aktiviteter for barn og unge over hele byen denne sommeren. Omtrent 2.000 ungdommer fikk sommerjobb via kommunen i år.

Publisert

Styreleder i Jobbsøkerhjelpen, Miriam Mardan, skriver i VårtOslo at byrådets sommerjobber for ungdom må bli et reelt springbrett inn i arbeidslivet. Jeg deler hennes visjon.

Mitt ønske at er at så mange ungdom som mulig skal få muligheten til å jobbe, tjene egne penger og få arbeidserfaring. Byrådet har i år satt av 79 millioner kroner til sommerjobber og til ferietilbud og aktiviteter for barn og unge over hele byen denne sommeren.

— Første jobberfaring for mange

Også sommeraktivitetene, blant annet gjennom idretten, har gitt ungdom jobber denne sommeren. Oslo kommune har i samarbeid med en rekke aktører stilt sommerjobber til rådighet. Det være seg jobber i kommunen og jobber i næringslivet.

Omtrent 2.000 ungdommer fikk sommerjobb i år, og tallet vil mest sannsynlig være høyere når vi summerer opp etter ferien.

For mange ungdommer blir sommerjobb fra bydelen den første erfaringen de får med arbeidslivet. Mange kan ha forsøkt å få jobb på andre måter uten å lykkes. Jeg er enig med Miriam Mardan om at sommerjobbene må gjøres virkelighetsnære.

— Lærer plikter og rettigheter

Det vil blant annet si at rekrutteringsprosessen til sommerjobbene, variasjonen i jobbene som tilbys og arbeidsforhold skal ligne mest mulig på det reelle arbeidsmarkedet. Sommerjobbene er også en mulighet for ungdom til å lære om rettigheter og plikter i arbeidslivet

Samtidig er jeg opptatt av å rekruttere bredt til sommerjobbene. Ungdom er kapable til å skaffe seg arbeid selv, men ikke alle får riktig veiledning eller har motivasjonen på plass.

Ikke alle er like veltalende eller stiller opp med den beste karakteren i orden og atferd. Mange potensielle arbeidsgivere kan også ha behov for et samarbeid med kommunen . Sommerjobb skal være virkelighetsnært, men ikke så virkelighetsnært at vi mister den brede rekrutteringen. Her må kommunen finne en riktig og god balanse.

— Vil gå gjennom erfaringene

En så omfattende satsing på sommerjobber som vi nå gjennomfører er nytt for Oslo kommune. På svært få år har vi gått fra å knapt ha sommerjobber på denne måten til å tilby jobber til om lag 2.000 ungdom denne sommeren.

For meg er det åpenbart at det er på tide å gjennomgå de erfaringene vi har, se om vi skal samarbeide mer systematisk på tvers av bydeler og etater. Vi ser at bydelene løser oppgaven med å skaffe ungdom arbeid ulikt.

I det videre arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet på sommerjobbtilbudet, må erfaringer og gode løsninger deles mer på tvers. Vi skal bli bedre til samle inn fakta, følge med på utviklingen og lære av erfaringene.

— Inviterer Jobbsøkerhjelpen til møte

I arbeidet med å gjøre sommerjobbprosjektet til et godt møte med arbeidslivet for ungdommene våre trenger vi alle gode ideer og de som har erfaring og kunnskap om fetet.

Derfor er jeg glad for at Jobbsøkerhjelpen har innspill, og vil invitere dem til et møte over sommeren for å dele enda mer av sin kunnskap, så vi kan gjøre dette enda bedre framover.

Ungdom har ulike interesser. Oslo er en stor kommune, og behovet for folk som vil jobbe i kommunen er stort. Innenfor kommunens virksomheter er det stor variasjon i jobbmuligheter.

Vi ønsker at flere av dagens ungdom velger å søke jobb i kommunen i fremtiden. Ungdom kan bli bedre kjent med kommunen de selv bor i og hvordan den er organisert gjennom sommerjobb. Kunnskap om Oslo kommune kan være viktig for ungdom å ha når de skal velge videre i livet.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS