Høyre mener vi må tenke større og nytt. Tiden for å ukritisk pumpe enda flere passasjerer gjennom flaskehalser i Oslo sentrum bør være forbi. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Høyre mener vi må tenke større og nytt. Tiden for å ukritisk pumpe enda flere passasjerer gjennom flaskehalser i Oslo sentrum bør være forbi. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Ny T-banetunnel gjennom indre by. Hvorfor er Grünerløkka SV og Ap så musestille?

Det er åpenbart at SV ved lokaliseringen av T-banen har blitt fullstendig overkjørt av storebror i byrådet. Det mener Høyre er synd, for byrådets tunnel-alternativ er både et løftebrudd og visjonsløst.

Publisert

Oslo SV: «Når det bygges ny t-banetunnel over Grünerløkka, må stasjonen legges slik at den sentrale delen av Grünerløkka med Birkelunden, Sofienbergparken og Olaf Ryes plass betjenes, ikke bare den nederste delen som allerede er nærmest sentrum».

Det slo Oslo SV fast den 5. desember 2017, og partiets gruppeleder i Oslo bystyre Sunniva Holmås Eidsvolllot seg gladelig avbilde med hjemmelaget plakat foran Kaffebrenneriet og Ark på Olaf Ryes plass.

SV mente Ruters forslag om å legge en T-banestasjon for Grünerløkka nede ved Nybrua var er dårlig idé, fordi en slik trasé ikke vil være tjenlig for de som bor og jobber sentralt på Grünerløkka. Oslo Arbeiderparti gikk i 2015 til valg på å bygge en ny t-banetunnel gjennom indre by med stasjoner som dekket «områder som Grünerløkka, St. Hanshaugen og Bislett».

Oslo SV sitter muse stille

Grünerløkka Arbeiderparti var enda mer stedsspesifikke og skrev i programmet at de vil «arbeide for at den nye t-banetunnelen gjennom byen får stasjon ved Olaf Ryes plass, slik at reisetiden til andre deler av byen blir kort og reisen mer miljøvennlig.» I byrådsplattformen mellom Arbeiderpartiet, SV og MdG, står det at byrådet vil prioritere «ny T-banetunnel gjennom indre by».

I november i fjor, elleve måneder etter at Oslo SV vedtok at de var motstandere av T-banestasjon ved Nybrua, lanserte Raymond Johansen på vegne av byrådet planen for en ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. En tunnel som i all hovedsak slynger seg rundt dagens tunnel via Stortinget stasjonen og med avstikkere til Bislett og til Nybrua, nederst i Trondheimsveien.

Oslo SV sitter muse stille. Så stille at det nesten er fristende å henge opp savnet-plakater med bilde av Sunniva Holmås Eidsvoll over hele Grünerløkka.

Nye områder på T-banekartet

Det er åpenbart at SV i denne saken har blitt fullstendig overkjørt av storebror i byrådet. Det mener OsloHøyre er synd, for byrådets tunnel-alternativ er både et løftebrudd og en visjonsløs idé.

Høyre mener vi må tenke større og nytt. Tiden for å ukritisk pumpe enda flere passasjerer gjennom flaskehalser i Oslo sentrum bør være forbi. Høyre mener vi må se både byutvikling og fremtidens transportbehov i et hundreårsperspektiv.

Vi ønsker å øke T-banekapasiteten fra ytre by og inn til sentrum, samtidig som også vil sette nye befolkningstette områder i indre by på T-banekartet.  Derfor foreslår vi at det må utredes en annen trasé for fremtidens T-banetunnel, og har konkret pekt på øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett som fremtidige t-banestopp.

Høyres forslag til ny T-banetrasé. Til Grünerløkka, Sagene og Bislett i stedet for gjennom sentrum.
Høyres forslag til ny T-banetrasé. Til Grünerløkka, Sagene og Bislett i stedet for gjennom sentrum.

Mer trafikk bør ut av sentrum

I saken står vi sammen med Sporveien, som i høringsuttalelser sier at den løsningen byrådet slutter seg til har en «snever avgrensning av Oslo sentrum» og at «med den tidshorisont tunnelprosjektene skal bygges for, bør det åpnes for en større utstrekning av byens sentrumsområder».

De mener også at «nye stasjoner bør benyttes som motor i ønsket arealutvikling, der reisemålene for de store trafikkstrømmene spres mer ut fra selve bykjernen». Det mener Høyre høres ut som en veldig god ide.

Når Raymond Johansen reagerer med sinne på vårt forslag og mener det er useriøst, samtidig som SV er som sunket ned i undergrunnen, forteller det oss at det må ha vært stor uenighet internt i byrådet om tunnelvalget.

Tid til å tenke oss om

Når Johansen påstår at utredning av Høyres alternativ vil forsinke bygging av ny t-banetunnel, er det rett og slett ikke riktig. Byrådets arbeid med Fornebubanen er kraftig forsinket, og banen åpner trolig ikke før i 2027.

Byggingen av ny tunnel gjennom indre by kan i praksis ikke starte før Fornebubanen er ferdig. Derfor har vi tid til å utrede en alternativ trasé for ny t-banetunnel. En tunnel som gjøre det lettere for mange av de 100.000 osloborgerne som bor på Sagene og Grünerløkka å reise grønt og effektivt med t-banen i Oslo.

Powered by Labrador CMS