DEBATT

Selv om et populært tilbud legges ned, vil utdanningsetaten fortsatt satse på elevene, sier utdanningsetaten.
Selv om et populært tilbud legges ned, vil utdanningsetaten fortsatt satse på elevene, sier utdanningsetaten.

– Vi forstår at fornøyde brukere av Talentprogrammet i matematikk er skuffet når tilbudet blir borte

I en ideell verden har vi uendelig med tid og ressurser til alt. Men siden den viktigste læringen skjer på hver enkelt skole, ønsker vi å bruke mer av ressursene der i stedet for til talentsatsingen.

Publisert

I skolen er det viktig både å løfte de som sliter litt ekstra og å gi gode utfordringer til elever som mestrer på høyt nivå. Alle elevene våre fortjener at vi ser kritisk på hvordan vi legger til rette for mestring.

Maren Synnevåg skriver i et innlegg at matematikksatsingen i utdanningsetaten står til stryk. Vi forstår at fornøyde brukere av tilbudet er skuffet når tilbudet blir borte. Synnevåg har også rett i at ligningen må gå opp – elevene i Oslo må få det beste tilbudet ut fra de rammene vi har.

Vil satse på talentfulle elever

Norsk skole har fått et nytt læreplanverk, som legger føringer for innholdet i skolen. Alle elever skal oppleve utfordringer på sitt nivå. Elevene skal jobbe mer tverrfaglig, og de skal samarbeide mer. Det er også et viktig prinsipp at faglig læring ikke kan isoleres fra sosial læring og at i det daglige arbeidet spiller elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen.

Derfor er det viktig å sikre at fellesundervisningen, hvor elevene lærer sammen i klasserommet, gir god læring for alle elevene, uansett hvilket nivå de er på. Talentfulle elever og elever med stort læringspotensial skal få god tilrettelegging ut fra deres behov.

Derfor må fellesskapsundervisningen være variert, god og tilpasset og gi gode muligheter til å øke progresjonen gjennom skoleforløpet.

Satser på den enkelte skole

Men det er vel ingen motsetning mellom dette og talentsatsingen, vil noen hevde. Nei, i en ideell verden har vi uendelig med tid og ressurser til alle tiltak.

Men siden vi vet at den viktigste læringen skjer på hver enkelt skole, ønsker vi å bruke mer av ressursene der. Derfor viderefører vi potten med midler som skoler med ungdomstrinn kan bruke til å gjennomføre tiltak på sin egen skole.

Elevene skal få utfordringer

I tillegg viderefører og videreutvikler vi Talentprogrammet for elever med stort læringspotensial i samarbeid med Oslo vitensenter og videregående skoler og forsert løp for elever som ønsker å ta matematikk på høyere nivå.

Det er et grunnleggende prinsipp at skolen skal møte alle elever med tillit, respekt og krav, og at de skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Selv om et populært tilbud legges ned, vil utdanningsetaten fortsatt satse på elevene. Vi skal sørge for en god skole og fellesundervisning for alle og viderefører en egen satsing på matematikk.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS