— Vi foreslår at dette området skal få ca. 320 attraktive boliger og en park, sentral beliggenhet og god kollektivdekning. Prosjektet bidrar til boligforsyningen i byen, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.
— Vi foreslår at dette området skal få ca. 320 attraktive boliger og en park, sentral beliggenhet og god kollektivdekning. Prosjektet bidrar til boligforsyningen i byen, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Her, ved Lørenparken, foreslår byrådet å oppføre 320 nye boliger

— Vi foreslår at området får cirka 320 attraktive boliger med park. Dette er et godt prosjekt som bidrar til boligforsyningen i Oslo, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Publisert

I tillegg til nye boliger, foreslås det en 4-avdelings barnehage, en liten park, gang- og sykkelveier, torg og utadrettet virksomhet i 1. etasjene.

Nye gatetun og småbutikker

De nye boligene vil oppføres i industriområdet Sinsenveien 51-55 og består av boligblokker på fire til åtte etasjer i høyde. Byggene vil stå mot Sinsenveien og mot Dag Hammarskjölds vei.

Arild Hermstad og byrådet ønsker å omdanne det tidligere industriområdet i Sinsenveien 51-55 til flere hundre nye boliger.
Arild Hermstad og byrådet ønsker å omdanne det tidligere industriområdet i Sinsenveien 51-55 til flere hundre nye boliger.

Byrådet krever at utbyggeren også bidrar økonomisk til utarbeidelsen av Løren aktivitetspark med flerbrukshall og til å oppgradere Sinsenveien med pene fortau med gatetrær, slik at veien får et flottere, bymessig utseende.

I tillegg skal det, etter planene, anlegges små gatetun og tilrettelegges for mindre, lokale næringsvirksomheter. En ny dagligvarebutikk for området skal også settes opp. Hele forslaget er utarbeidet av eiendomsselskapet Skanska Norge AS.

Vil løfte Løren som boligområde

— Løren har over tid blitt utviklet fra industriområde til et attraktivt boligområde nær sentrum. Industrien er erstattet av boliger, lekeplasser og grøntområder. Det har kommet kaféer og butikker, slik at beboerne får gjort enkle ærender, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

Han mener det nye boligforslaget kan bidra til å gjøre området enda mer attraktivt.

I dette industriområdet på Løren foreslår byrådet å oppføre 320 nye boliger.
I dette industriområdet på Løren foreslår byrådet å oppføre 320 nye boliger.

— Trafikken på Ring 3 er lagt under bakken, det er lagt til rette for sykkel og gange, og boligene ligger nær kollektivtilbud. Med denne reguleringsplanen bidrar vi til å transformere en av de store gjenværende næringstomtene på Løren, sier han i en pressemelding.

Venter på vedtak fra bystyret

Både Sinsen og Løren T-banestasjoner ligger ca. 600 meter fra boligprosjektet. I Dag Hammarskjölds vei går det også flere busslinjer.

Ifølge planene til Skanska Norge AS skal de nye boligene få grønne, fine utearealer og takterrasser som skal styrke det biologiske mangfoldet og legge til rette for god overvannshåndtering.

Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri bygge- og anleggsplass. Reguleringsplanen er nå sendt fra byrådet til endelig vedtak i bystyret.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS