-  I 2008 sørget Venstre for et drastisk priskutt på månedskort fra 720 til 550 kroner, sier Hanne Hjelmungen Lorvik (V). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
- I 2008 sørget Venstre for et drastisk priskutt på månedskort fra 720 til 550 kroner, sier Hanne Hjelmungen Lorvik (V). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Idealistene kan ikke redde verden alene. Venstre vil ha billigere månedskort i Oslo

Siden Venstre satt i byråd har prisen på månedskort bare økt, og er oppe i 750 kroner. Skal kollektivtrafikken fungere og reelt sett kunne konkurrere med bil, så må prisen ned.

Publisert

Den siste tiden har vi sett hyppige eksempler på fantastisk miljøengasjement. Skolestreikene for klimaet engasjerer både ungdom og politikere landet over.

Strandryddeuka er nettopp over, og mer enn 40.000 personer tok del i 1.350 aksjoner for å plukke plast landet over.  Utslippene i byene går merkbart ned.

Politikk for fellesskapet

Dette er fantastisk og markerer et viktig skifte. Du skal ikke lenger enn fem år tilbake i tid før det knapt var noen som tok viktige livsvalg fordi de ønsket et grønt skifte. Det gir gode lovnader om en bedre tid.

Men idealistene kan ikke redde verden alene. Det har vi ikke tid til. Skal vi klare å nå målet om maksimum 1,5 grad i temperaturøkning globalt må vi få med alle. Det betyr at klimapolitikken må fungere for fellesskapet.

Skal vi klare å få med oss alle til å jobbe for å ta vare på planeten vår må vi også ta innover oss at det finnes folk som synes viktige saker som skole, helse og arbeidsplasser, er viktigere enn klima og miljø. Og at det finnes mange, som selv om de gjerne vil, lever under forutsetninger som gjør det vanskelig å velge miljøvennlig. Alle må med.

Flere ladeplasser i Oslo

Skal vi klare det må de miljøvennlige løsningene ikke bare være klimapositive, de må også være best og billigst.

Det skal være enkelt å leve miljøvennlig. Derfor har Venstre sørget for momsfritak på kjøp av ny elbil, og satset på en stor utbygging av infrastruktur for lading der vi har styrt lokalt.

I alle årene vi satt i byråd justerte vi opp antall avganger på trikk og buss her i Oslo, slik at vi kunne ta flere reisende med oss, på tider de ønsker å reise. I 2008 sørget vi også for et drastisk priskutt på månedskort fra 720 til 550 kroner, slik at kollektivtransport skulle bli det foretrukne alternativet sammenlignet med bil. Også for dem som ikke er idealister.

Men vi er ikke i mål. I fjor kom det 10.000 nye elbiler til Oslo, mens byrådet kun klarte å levere netto to nye offentlige elbilplasser. Skal det være enkelt å leve miljøvennlig og kjøre elbil istedet for fossilbil, må vi sørge for nok offentlige ladeplasser.

Må prioritere gående

Det må også være mulig for dem som bor i borettslag å få opp ladeinfrastruktur i eget sameie. Da hjelper det at Venstre har fått gjennomslag for en støtteordning for sameier og borettslag, slik at de får økonomisk bistand og veiledning til å bygge ut ladeinfrastuktur hjemme. Det muliggjør tusenvis av nye ladepunkter årlig.

Siden Venstre satt i byråd har prisen på månedskort bare økt, og nå er den oppe i 750 kroner. Skal kollektivtrafikken fungere for fellesskapet og reelt sett kunne konkurrere med bil, så må prisen ned. Derfor går Venstre til valg på å kutte månedskortprisen til 590 kroner. Vi har fått det til før, og vi skal få det til igjen.

Ønsker vi virkelig at flere skal gå eller sykle til jobb må vi sørge for at fortau og sykkelveier er tilpasset dem. I dag er fortau i Oslo for ofte avspist til en halvmeters bredde fordi bilen har blitt prioritert. Derfor skal Oslo Venstre å prioritere gående og syklende i gateplanleggingen i sentrum. Alt dette er med på å gjøre det enkelt å leve miljøvennlig.

Miljøvennlig må bli billig

Det er mange, og stadig flere, som hver dag tar gode valg for vårt klima og miljø. Som går eller sykler til jobb. Som velger elbil over fossil. Som kutter ned på kjøttmiddagene, resirkulerer det meste og går i streiketog for klimaet. Og som tar toget, selv om flybilletten koster nesten halvparten.

Dessverre er ikke dette klimapolitikk som fungerer for alle. For å lykkes i klimadugnaden trenger vi at fellesskapet deltar. Da må vi gjøre det enkelt, bra og billig å velge miljøvennlig, også for dem som ikke er like engasjerte i klima- og miljøsaken som oss.

Powered by Labrador CMS