Til høyre sees sykkeltraséen som ble anlagt høsten 2017. Tidligere sto det biler parkert der, og gjorde gateløpet visuelt sett mye trangere. Foto: Stein Krosby/Privat
Til høyre sees sykkeltraséen som ble anlagt høsten 2017. Tidligere sto det biler parkert der, og gjorde gateløpet visuelt sett mye trangere. Foto: Stein Krosby/Privat

– Gi oss tallene, VårtOslo

Hvis VårtOslo hadde tatt seg bryet med å vekte tallene mot andre, tilgjengelige sykkeldata, ville dere funnet at antallet syklende var uvanlig høyt i september 2016. Dette er slett kampanjejournalistikk.

Publisert

VårtOslo har kokt i hop nok artikkel om hvor ille det er med sykkeltilretteleggingen på Frogner. Det fører til mer biltrafikk, mer lastebiltrafikk og flere som kjører for fort, om vi skal tro avisen. Noe jeg mener vi ikke skal gjøre i denne saken.

Vi får presentert noen i utgangspunktet usikre tall, på måter som gjør dem nærmest umulige å forstå eller sammenligne. Et stolpediagram fra ett år, og noen ganske uklare kurver fra et annet år. Helt usammenlignbare tall, slik de presenteres i VårtOslo.

Dårlig og slurvete

Det er dårlig og slurvete, det er fristende å si tendensiøs og manipulerende journalistikk, som også bekrefter inntrykket av at journalister ikke forstår tall. Hvis VårtOslos journalist hadde tatt seg bryet med å vekte tallene mot andre, tilgjengelige sykkeldata, ville han ha funnet at antallet syklende generelt var uvanlig høyt i september 2016, og uvanlig lavt i september 2018.

Det totale antall syklister i 2018 var høyere enn i 2016, men ikke i september. Man sammenligner uker i to måneder som var avvikende i hver sin retning.

Jeg har fått tilgang til tallene fra andre kilder, og de bekrefter inntrykket av at dette er slett kampanjejournalistikk. Uansett er det VårtOslos ansvar å få fram korrekte tall til sine lesere. Deres påstand om at de blir færre som sykler fordi økningen i biltrafikk gjør at den relative andelen blir mindre, er som å si at jeg blir yngre for hvert år som går, fordi den gjennomsnittlige levealderen øker.

Hvis man skal tro på tallene, så viser de at antallet syklister øker til tross for økt biltrafikk, flere tunge kjøretøy og høyere hastighet blant bilistene. De bekrefter med andre ord verdien av sykkelfelt.

Prosenter er villedende

Prosenter er mer til villedning enn veiledning når tallstørrelsene er små. Vi kan lese at antallet trailere har økt med 290 prosent. Så lenge de absolutte tall ikke oppgis, sier det tallet svært lite. Men det gjør seg godt i tabloide overskrifter.

Det er vanskelig å se noen rimelig grunn til at trailersjåfører skal velge den gaten, med mindre det er trafikk i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider langs gaten. Vi får også vite at andelen lastebiler har økt, treffende illustrert med bilde av en renovasjonsbil.

I 2016 hadde Veireno ansvaret for henting av avfall i Oslo. De pleide, som kjent, ikke å komme da de skulle. I 2018 hadde kommunen selv overtatt dette, og de tømmer når det skal tømmes. Kanskje dette forklarer en del av den prosentvise økningen i lastebiltrafikk?

Alle tallene, takk!

Det er Stian Krosby som presenterer tallene. Han har tidligere vist hvor seriøs han er i sin omgang med faktiske forhold da han foreslo da han foreslo sykkelfelt i den ca 75 cm brede stripen mellom trikkeskinnen og steinmuren i Holtegata.

Saken var illustrert med et bilde laget av «Bevar parkeringen», hvor man for anledningen hadde innført venstrekjøring og utstyrt gaten med et gangfelt som bokstavelig talt går rett i veggen. Stripen mellom trikkeskinnene og steinveggen er gjort betydelig bredere enn den er i virkeligheten. Det han kommer med nå, virker ikke særlig mer seriøst.

Uansett: Vårt Oslo hevder å ha rådata. Presenter dem, ikke som kurver og stolper, men som en tabell med de absolutte tall for de to målingene dere bygger på. Alle tallene, takk! Da, og bare da, kan vi selv gjøre våre beregninger og vurdere holdbarheten i det dere skriver. Det er det minste dere kan gjøre for å gjenoppbygge litt troverdighet.

NB: VårtOslo har på oppfordring allerede lagt ut alle bakgrunnstallene, her.

Powered by Labrador CMS