DEBATT

Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Bydelen kan trenge hjelp til å lykkes mer byutviklingen fremover, mener skribenten.
Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Bydelen kan trenge hjelp til å lykkes mer byutviklingen fremover, mener skribenten.

– NRK må flyttes til Søndre Nordstrand

Til NRK-sjefen: Våg å satse på Søndre Nordstrand, en hittil, nedprioritert bydel. Byutvikling må skje slik at de kan løfte de områdene som trenger det. Det handler om sosial rettferdighet.

Publisert

NRK-sjefen ser nå mot Tøyen og det gamle Munch-museet som den ideelle NRK-tomten. Thor Gjermund Eriksen synes dermed å ha forkastet tilbudet om et nytt hovedkontor lokalisert i Oslo Øst.

Vi i Søndre Nordstrand MDG beklager dette sterkt. Som en god del andre politikere mener også vi at NRK slett ikke hører hjemme på Tøyen.

Skulle NRK-sjefen få det som han vil, har vi tapt en mulighet for bærekraftig og klok byutvikling. Det er på tide å tilby NRK en tomSt på Søndre Nordstrand. Argumentene er mange. Dette forsto bydelsutvalget vårt allerede i mars. Etter at MDG tok initiativ til det, vedtok bydelsutvalget enstemmig å be kommunen om å kartlegge mulige tomter i Søndre Nordstrand som kan egne seg for NRK.

Lave tomtepriser

En side er de økonomiske og praktiske. Tomteprisene på Søndre Nordstrand er lave i forhold til Oslo for øvrig. Det er allerede på plass en god infrastruktur. Fra Holmlia tar det knappe 14 minutter med tog til Oslo S.

Det er buss- og T-baneforbindelse. De spreke kan lett sykle hit, og ladeplasser for el- biler er allerede etablert. Skulle man velge å kjøre bil, vil det være mot rushtrafikken både frem og tilbake. Reisetiden er med andre ord kort, og lokasjonen vil ikke oppleves som betydelig mindre sentral enn Tøyen.

En nedprioritert bydel

Byutvikling må skje slik at de kan løfte de områdene som trenger det. Det handler om sosial rettferdighet.

Vår bydel er dessverre en bydel mange bekymrer seg for. Vi kommer dårlig ut på de fleste mål i levekårsundersøkelser. Det er mange lavinntektsfamilier og høy arbeidsledighet. Man bekymrer seg for den negative utviklingen. Enkelte frykter en negativ utvikling som radikalisering og etablering av parallellsamfunn.

Så langt har også bydelen over tid vært nedprioritert i byutviklingssammenheng. Samtidig er vi stolte av bydelen vår! Vi opplever det er masse ubrukt potensial. Likevel trengs det hjelp for at bydelen skal kunne løfte seg og bli et enda bedre sted å bo.

En samfunnsinstitusjon som NRK, vil være nettopp en slik hjelp. NRK betyr prestisjejobber, og det er høy sannsynlighet for at flytting av driften hit vil gi store positive effekter.

Viktig for nærmiljøet

Etablering av et signalbygg i bydelen vil medføre utvikling også av nærområdene. Det har vi sett alle andre steder hvor slike bygg har kommet. Sannsynligvis vil NRK også trekke flere nye innbyggere til bydelen. Det vil være viktig for skolene, boligområdene og ikke minst lokalt næringsliv.

I tillegg vil et NRK-bygg kunne romme fasiliteter som kan komme lokalbefolkningen til gode. Det så vi i det gamle forslaget for bygg på Tøyen. Bygget var foreslått med åpen publikumskantine, et mediesenter til glede for skoleklasser og kanskje en scene og en idrettshall.

En slik utforming vil passe enda bedre på Søndre Nordstrand, hvor falleferdige idrettshaller allerede er et problem. I tillegg det er trangt om plassen i idrettshallene våre, og det mangler gode lokaler for scenekunst. I tillegg vil de mange skolene, fra barnetrinnet til videregående, nyte godt av ekstra undervisningsmuligheter og fasiliteter.

Vi i Søndre Nordstrand MDG ønsker en klok, bærekraftig og sosialt rettferdig byutvikling. Vi ønsker oss en utvikling som trekker veksler på de ressursene som allerede finnes. Vi inviterer byen og landets politikere, samt NRK, til å tenke nytt sammen med oss. Våg å satse på en, hittil, nedprioritert bydel.

Powered by Labrador CMS