I framtiden vil passasjerene på Majorstuen muligens kunne vente innendørs. Nå bevilger regjeringen 500 millioner til utbyggingsprosjektet.
I framtiden vil passasjerene på Majorstuen muligens kunne vente innendørs. Nå bevilger regjeringen 500 millioner til utbyggingsprosjektet.

Regjeringen vil gi 500 millioner til arbeidet med nye Majorstuen stasjon

Ruter og Sporveien ønsker å bygge en ny T-banestasjon på Majorstuen. Nå får de drahjelp fra regjeringen som, i den nye nasjonale transportplanen, vil bevilge 500 millioner til prosjektet.

Publisert

T-banestasjonen på Majorstuen er i dag byens tredje mest brukte kollektivknutepunkt, etter Stortinget og Oslo S. Ruter og Sporveien ønsker i framtiden å utvikle området rundt stasjonen ved å legge lokk over sporene og bygge boliger på toppen av dagens T-banelinje.

Planen får nå støtte fra regjeringen som, i den nye nasjonale transportplanen, varsler at de vil sette av 500 millioner over de neste seks årene til områdeutviklingen på Majorstuen. Planen legges fram for Stortinget om kort tid.

— Viktig for utvikling av Oslos kollektivtilbud

— Som tidligere samferdselsbyråd i Oslo er jeg svært fornøyd med å kunne annonsere at regjeringen ønsker å bidra til å realisere Majorstuen stasjon. Dette prosjektet er en viktig brikke i å videreutvikle kollektivtilbudet i Oslo-området og skape enda bedre forbindelser gjennom byen, sier førstekandidat for Oslo Venstre, Guri Melby, i en pressemelding.

Guri Melby er stolt av å presentere regjeringens støtte til lokket over Majorstuen stasjon.
Guri Melby er stolt av å presentere regjeringens støtte til lokket over Majorstuen stasjon.

Melby sier det for henne og Venstre er viktig at folk kan bruke kollektivtrafikken i hverdagen, og at en oppgradering vil gjøre dette enda lettere i framtiden.

— Det er stadig flere som reiser kollektivt i Oslo, og kapasiteten er snart sprengt. Å bygge ny stasjon på Majorstuen er viktig. En ny T-banestasjon vil skape et trygt og effektivt knutepunkt som kan håndtere økningen i antall reisende i årene som kommer, sier Melby.

— Oslos utfordringer tas på alvor

Blant politikerne i opposisjonen på Rådhuset blir gaven fra regjeringen tatt godt imot.

— Dette viser at regjeringen tar utfordringene Oslo på alvor. Vi trenger en grønn omstilling av samfunnet, og da er økt kapasitet i kollektivtrafikken i Oslo-området en vesentlig del av det bildet, sier Krfs gruppeleder Espen Andreas Hasle.

Slik kan området rundt Majorstua T-banestasjon bli seende ut i framtiden om Ruter og Sporveien får det som de ønsker.
Slik kan området rundt Majorstua T-banestasjon bli seende ut i framtiden om Ruter og Sporveien får det som de ønsker.

Gruppeleder for Fremskrittspartiet, Camilla Wihelmsen, er ikke like fornøyd.

— Dette er en god start, men 500 millioner er alt for lite fra statens side. Her burde de tatt femti prosent av utgiftene, som de har sagt de skal gjøre ved andre store samferdselsprosjekter, mener hun.

Næring, skole og grøntområder

Den varslede utvidelsen av stasjonen fra to til fire spor og en legging av lokk over sporene vil frigjøre et areal på ca. 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde.

Planen er å bygge ut en tredjedel av området. Det vil gi rom til over 400 nye boliger, skole, barnehager, kulturaktiviteter og rundt 1300 kontorarbeidsplasser.

Planene legger også opp til en ny park med et areal tilsvarende Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Parken vil også gi mulighet for åpning av Frognerelva gjennom planområdet.

Prosjektet er fortsatt i en tidlig oppstartsfase og regjeringen legger til grunn at lokale myndigheter arbeider videre med prosjektet, herunder fullfinansiering, videre framdrift og forholdet til tilgrensende prosjekter.

Powered by Labrador CMS