Slik kan Majorstuen se ut om noen år. Tegning: Illustrasjon: Asplan Viak
Slik kan Majorstuen se ut om noen år. Tegning: Illustrasjon: Asplan Viak

Om noen år kan T-banen på Majorstuen ligge under bakken. Dermed frigjøres store arealer på bakkenivå

Ruter ønsker fire nye høyhus på 13-17 etasjer og 460 boliger der Majorstuen T-bane ligger i dag. Planene legger også opp til et stort parkområde, der Frognerelva gjenåpnes.

Publisert

En T-banestasjon under bakken vil frigjøre et areal på ca. 100.000 kvadratmeter i dagens sporområde ved Majorstuen T-bane. En tredel av området vil bebygges; resten tilgjengeliggjøres for befolkningen i form av grøntområder og torg.

Planforslaget syr sammen områder som i dag er avskåret fra hverandre av sporarealer. Nye gang- og sykkelforbindelser reduserer dagens omveier med opptil 1 kilometer og sørger for at færre behøver å ta seg frem via Majorstukrysset.

Kartet illustrerer områdene som skal omreguleres. Illustrasjon: Asplan Viak
Kartet illustrerer områdene som skal omreguleres. Illustrasjon: Asplan Viak

Ny park og åpning av Frognerelva

En ny park i dagens sporområde får et areal tilsvarende Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Etableringen av parken gjør det mulig å åpne Frognerelva gjennom området. Dermed blir det en sammenhengende turveiforbindelse mellom Oslofjorden og Nordmarka.

Utformingen av Majorstuen stasjon legger også til rette for innføring av Fornebubanen.

Slik kan nedgangen til den fremtidige T-banestasjonen på Majorstuen komme til å se ut. Illustrasjon: Asplan Viak
Slik kan nedgangen til den fremtidige T-banestasjonen på Majorstuen komme til å se ut. Illustrasjon: Asplan Viak

Fem ulike planalternativer

Totalt fremmer Ruter, plan- og bygningsetaten og Byantikvaren fem ulike planalternativer. Forskjellene mellom alternativene er primært knyttet til byggehøyder, kjøremønster for bil og i hvilken grad vognhallen fra 1922 skal bevares.

Ruters foretrukne alternativ inkluderer flest høyhus, mens plan- og bygningsetaten støtter et alternativ med litt færre høyhus. I alternativet Byantikvaren støtter, er høydene på maks åtte etasjer, og vognhallen bevares.

Ruters planforslag for omregulering av Majorstuen stasjonsområde er lagt ut til offentlig ettersyn på Plan- og bygningsetatens nettsider, med høringsfrist til 4. mars.

Powered by Labrador CMS