— I uke 37 ble det registrert klart flest nye koronatilfeller blant 20–29-åringene i Oslo, opplyser helseetaten i sin ukentlige rapport.
— I uke 37 ble det registrert klart flest nye koronatilfeller blant 20–29-åringene i Oslo, opplyser helseetaten i sin ukentlige rapport.

Nå har Oslo like mange nye tilfeller med koronasmitte ukentlig som i april

Parallelt med at testkapasiteten i Oslo er økt kraftig, øker også antallet med koronasmitte. Sist uke ble det registrert 210 nye smittetilfeller. Det har ikke vært registrert så mange i en enkeltuke siden uke 16 i april.

Publisert

Smittetallene i Oslo fortsetter å stige og nærmer seg 4.000 personer registrert med covid-19. Mandag formiddag var antallet koronasmittede på Oslo kommunes nettside 3.842. Men dette tallet oppdateres fortløpende på nettsidene.

-- I løpet av uke 37 ble det registrert totalt 210 tilfeller, i snitt 30 per dag. Det har ikke vært registrert over 200 tilfeller en enkeltuke siden uke 16 i april, skriver helseetaten i sin ukentlige koronarapport.

Inngikk storstilt samarbeid med private

Nasjonale helsemyndigheter krevde i august at Oslo skulle øke testing slik at kapasiteten kom opp på et nivå der 5 prosent av innbyggerne ble testet ukentlig. Dermed inngikk det rødgrønne byrådet et storstilt samarbeid med private helseaktører for å øke testkapasiteten.

— Det er sikkert mye vi kunne gjort bedre og det skal vi lære av, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) da byrådet inngikk avtalene om økt testing hos private helseinstitusjoner.

Hvorvidt den kraftige økningen i registrert smitte skyldes bedre testkapasitet i Oslo eller om det faktisk er økt spredning av korona, er ikke mulig å tolke ut fra tallene som presenteres. De økte smittetallene kan også skyldes en kombinasjon av mer testing parallelt med økt koronasmitte i byens befolkning.

Størst økning i smitte hos unge voksne

— Bydelene Stovner og Alna har de høyeste andelene smittede, med henholdsvis 89 og 88 registrerte smittede per 10.000 i befolkningen. Høyest antall registrerte smittede finner vi i bydelene Alna (439) og Gamle Oslo (391), skriver helseetaten i den ukentlige rapporten.

— Det er flest smittede i 20- og 30-årsalderen (henholdsvis 852 og 772). I uke 37 ble det registrert klart flest nye tilfeller blant 20–29-åringene (82). Det er registrert totalt 341 smittetilfeller blant barn og unge under 20 år, skriver helseetaten.

— I de øvrige aldersgruppene har det vært relativt liten endring fra uke 36 til 37, opplyser helseetaten.

Koronasmitte tilbake i eldreomsorgen

Selv om det nå er blant unge voksne koronasmitte ser ut til å øke mest i Oslo, er eldreomsorgen igjen rammet. Etter å ha klart å slå ned smitte i Oslos eldreomsorg i sommer, ble det i forrige uke påvist covid-19 hos fire beboere og fire ansatte ved Ljabrubakken Omsorg+.

Foreløpig er det ikke registrert nye tilfeller av koronasmitte ved sykehjem i Oslo. I vår var det 36 koronadødsfall i Oslos eldreomsorg før kommunen fikk kontroll over smitten. Det ble innført svært strenge smitteverntiltak og i en lengre periode var det ikke mulig å komme på besøk ved sykehjem.

Powered by Labrador CMS