Volvat er en av flere private helseaktører som Ap/SV/MDG-byrådet inngår samarbeid med for å øke koronatesting i Oslo.
Volvat er en av flere private helseaktører som Ap/SV/MDG-byrådet inngår samarbeid med for å øke koronatesting i Oslo.

Det rødgrønne byrådet inngår storstilt samarbeid med private helseaktører for å øke koronatesting

— Det er sikkert mye vi kunne gjort bedre og det skal vi lære av, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) om Oslo kommunes manglende koronatesting. Nå inngår byrådet omfattende samarbeid med private helseaktører.

Publisert

Nasjonale helsemyndigheter endret iløpet av sommeren kravene til testkapasitet i kommunene. Først skulle koronatesting opp på et nivå der 1,5 prosent av innbyggerne ble testet ukentlig. Så skal nivået opp til 5 prosent innen utgangen av august.

I Oslo var ikke kommunen i nærheten av å nå testkravene fra Helsedirektoratet. Så økte koronasmitten radikalt etter fester i bydel Vestre Aker, samt at folk kom hjem med smitte fra ferie og Hurtigrute-cruise.

— Vi er ganske skuffet og litt sinte

Fra å ligge på et antall nysmittede med korona på en til tre daglig i flere uker, har antallet i Oslo økt til 20 nysmittede daglig de siste ukene. Samtidig knelte Oslo kommunes koronatelefon - lørdag for halvannen uke siden hadde tjenesten 4.700 ubesvarte anrop fra oslofolk som trengte bistand.

Økt bemanning har bedret situasjonen. Selv om mange fortsatt ikke kommer gjennom til koronatelefonen i Oslo.

— Antall ubesvarte anrop denne lørdagen var 840. Altså en nedgang på over 80 prosent i ubesvarte anrop. Nå skal helseetaten jobbe videre med å få dette tallet ytterligere ned, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

— Oslo kommune de siste to ukene hatt for lav testkapasitet. Sånn skal det ikke være, erkjente helsebyråd Robert Steen (Ap) i dag.
— Oslo kommune de siste to ukene hatt for lav testkapasitet. Sånn skal det ikke være, erkjente helsebyråd Robert Steen (Ap) i dag.

I dag møttes forretningsutvalget i Oslo bystyre for første gang siden sommeren. Der gikk Høyre kraftig ut mot den manglende testkapasiteten i kommunen etter sommeren.

— Vi i Høyre er ganske skuffet og også litt sinte på at beredskapen ikke har vært på plass, sa Høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin.

— Jeg har satt pris på hvordan vi i bystyret har samarbeidet med byrådet gjennom våren. Og i de spørsmålene som ble stilt i vår dreide mye seg om hvordan man forberedte seg til høsten, og en eventuell smitteoppblomstring når det nærmet seg skolestart og folk kom tilbake fra ferie, sa Sundelin.

— Vi gjør det vi kan

Før Høyres gruppeleder fikk ordet hadde imidlertid helsebyråd Robert Steen (Ap) allerede erkjent at byrådet og kommunen ikke hadde gjort en god nok jobb med kapasiteten i både testing og ved koronatelefonen.

— Det er helt sikkert mye Oslo kommune kunne gjort bedre i denne situasjonen. Og det skal vi evaulere og det skal vi lære av, sa helsebyråden.

— Vi gjør det vi kan for å øke testkapasiteten og for å håndtere pågangen. Vi er inne i en global pandemi og må trene på oppskalering og nedskalering helt frem til en vaksine er klar. Dette er en pandemi som ingen av oss har vært i før, sa Robert Steen.

Helsebyråden fortalte at for å nå det første målet om testing av 1,5 prosent av byens befolkning har byrådet nå inngått et omfattende samarbeid med private helseaktører.

— Vurderer ytterligere bruk av private aktører

— Målet er å etablere disse private avtalene i inneværende og neste uke. Det gjør at kapasiteten som for litt over en uke siden var på omtrent 5.000 tester i uka er allerede denne uka oppe på 12.000 tester. Det er over det målet som tidligere er blitt skissert fra Helsedirektoratet og Folkehelseinsituttet, sa helsebyråd Robert Steen.

Blant de private helseaktørene Steen nevnte overfor forretningsutvalget er Aleris, Oslo medisinske senter, Hjemmelegene, Unicare, Side by side, Volvat, Legevisitt, Lovisenberg sykehus, Røde Kors og offentlige Sivilforsvaret.

— Vi vil videre vurdere ytterligere bruk av private aktører dersom det er et behov. Vi gjør det vi kan for å øke testkapasiteten og for å håndtere pågangen, sier Steen.

— Iløpet av to uker leverer vi også på Helsedirektoratets krav om å ha en detaljert plan for å nå 5 prosent test-kapasitet innen utgangen av august, som er den fristen vi har fått fra direktoratet, forsikret helsebyråden.

— Alle som møter kriterier skal få test

I Oslo er det ikke bare koronatelefonen som har knelt under den store pågangen etter økningen av koronasmitte. Folk med symptomer på koronasmitte har måttet vente opp til en uke på å få testet seg.

— Oslo kommune de siste to ukene hatt for lav testkapasitet. Sånn skal det ikke være. Nå opplever vi at vi har uakseptable lange ventetider for å kunne få en test, erkjente helsebyråd Robert Steen i møtet han og byrådsleder Raymond Johansen hadde med representater for alle partiene i bystyret.

— Folkehelseinstituttet har gjort en generell beregning på at dersom kommunen har en kapasitet på 1,5 prosent så antok man at man kom til å møte behovet over sommeren. Vi kommer til å levere på dette iløpet av denne uka, sier Steen.

— Iløpet av to uker leverer vi også på Helsedirektoratets krav om å ha en detaljert plan for å nå 5 prosent testkapasitet innen utgangen av august, som er den fristen vi har fått fra direktoratet.

— Alle i Oslo som treffer kriteriene for testing skal få en test i rimelig tid, forsikrer helsebyråden.