Årets forhandlingsutvalg i Oslo Sporveiers arbeiderforening. Til høyre: Leder Rune Aasen.
Årets forhandlingsutvalg i Oslo Sporveiers arbeiderforening. Til høyre: Leder Rune Aasen.

Årets lønnsoppgjør for Sporveien i mål. Trikke- og T-banesjåførene får et lønnstillegg på 4.923 kroner

– Vi er fornøyd med at oppgjøret endte som det gjorde. Sporveien og resten av kollektivtrafikken ble ramma hardt av koronaen. Resultatet er et solidarisk bidrag i den krisa vi er i nå.

Publisert

Årets oppgjør har vært preget av usikkerhet og korona, som har krevd ekstra innsats og fleksibilitet blant de ansatte i Sporveien. Det er ikke bare førerne i kollektivtrafikken som nyter godt av lønnstillegget, men også verksteds- og infrastrukturarbeiderne, billettkontrollørene og folk på servicepunkter og i administrasjonen.

– Foran årets oppgjør, hvor kollektivtrafikken har tapt store inntekter, bestemte vi oss for at ingen grupper skulle forfordeles. Alle i Sporveien skulle få et solidarisk tillegg, som var likt for alle, sier Rune Aasen, leder for Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Lønnsrammen Oslo sporveisarbeideres arbeiderforening forhandlet med Sporveien om var en økning på 1,7 prosent.

Fagforeningsleder Rune Aasen tar en koronahils med sin motpart i Sporveien, Christina S. Wiggen, konserndirektør HR, i Sporveien.
Fagforeningsleder Rune Aasen tar en koronahils med sin motpart i Sporveien, Christina S. Wiggen, konserndirektør HR, i Sporveien.

– Gjorde vårt beste

– Vårt mål med tariffoppgjøret var å ikke forringe overenskomsten vår, og det var mål å sikre kjøpekraften. Vi har gjort vårt beste i forhold til den situasjonen vi har, sier Aasen.

Rune Aasen er en veteran i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, men årets lønnsoppgjør er spesielt.

– Dette er mitt siste lønnsoppgjør i Sporveien, og jeg har vært med i mange lønnsoppgjør. Jeg har aldri drømt om at jeg i mitt siste lønnsoppgjør skulle oppleve et så spesielt oppgjør som det vi har nå. Det er rart å tenke på at neste år er jeg ikke med, sier han.