DEBATT:

T-banen kan gjerne bygges langs Ring 2, men det utelukker ikke behovet for ny sentrumstunnel via Stortinget, skriver forfatterne.
T-banen kan gjerne bygges langs Ring 2, men det utelukker ikke behovet for ny sentrumstunnel via Stortinget, skriver forfatterne.

- Vi trenger ny T-bane gjennom Grünerløkka, Sagene og Ullevål i tillegg til ny sentrumstunnel via Stortinget

T-banen kan gjerne bygges langs Ring 2, men det utelukker ikke behovet for ny sentrumstunnel via Stortinget.

Publisert

Det neste tiåret foreligger det store planer for utvidelse av T-banenettet i Oslo-området. Etter lang tids planlegging og dragkamp, skal Fornebubanen bygges for å betjene helt nye områder. En ny tunnel gjennom sentrale deler av byen skal øke den gjennomgående T- banekapasiteten. Men byen har flere uløste transportbehov hvor T-banen kan spille en viktig rolle.

Kun T-bane langs Ring 2 gir overfylte stasjoner

Sist valgkamp ble det tilløp til omkamp om sentrumstunnel, da Oslo Høyre argumenterte for en trasé for ny øst/vest-forbindelse for T-banen som skulle betjene områdene langs Ring 2.

Problemet med denne løsningen er at den bommer på sentrumsstasjonene, noe som medfører svært mange omstigninger på Tøyen og Majorstua og overfylte tog mot sentrum.

Trikken er ikke nok

Heldigvis har bystyret nå vedtatt sentrumstunnelen som Ruter anbefalte. Tunnellen vil sikre 10-minuttersintervaller eller oftere, på alle linjene inn mot sentrum.

I den store utredningen KVU Oslo-Navet fra 2015 (konseptvalgutredningen om kollektivtransporten i Oslo, i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter), ble markedet langs Ring 2 forslått betjent av trikk eller superbuss.

I tillegg ble det anbefalt en jernbanestasjon i Ullevål/Sagene- området som en del av en større satsing på nye lokaltogstrekninger i Oslo, noe som nå er blitt skjøvet ut i det blå.

Det er liten tvil om at en styrking av kollektivtilbudet i denne delen av byen er nødvendig for å bedre fremkommeligheten, og at dagens kollektivløsninger etter hvert vil få kapasitetsmessige utfordringer. Vi er likevel usikre på om en ny trikkestrekning fra Majorstuen til Helsfyr via Carl Berner svarer godt nok på transportbehovet.

Vanskelig å erstatte 20-bussen

Det kan være vanskelig å bygge en trikketrasé som treffer markedet like godt som dagens 20-buss gjør, med sin praktiske sving innom Torshov og Sagene.

Det er også usikkert om en ny bydel på tomten til dagens Ullevål sykehus vil få god nok kollektivbetjening.

Ring 2-trikken vil i liten grad avlaste de sentrumsrettede bussene og trikkene. Ikke minst stiller vi oss tvilende til at det er mulig å gi Ringtrikken tilstrekkelig høy prioritet i trafikken, med flere kryssende hovedveier og to kryssende trikkelinjer.

Kan kjøre via Grünerløkka, Sagene og Ullevål

Spørsmålet er derfor om det ikke er smartere å betjene nettopp disse områdene med en ny T-banestrekning— vel å merke etter at en ny T-banetunnel via sentrum er etablert.

Med Fornebubanen vil det være flere linjer tilgjengelig til steder nord/vest for Majorstuen enn til sør/øst for Tøyen. Det vil derfor være ledig kapasitet til en ny strekning som grener av mellom Tøyen og Carl Berners plass. I dette området er det dessuten gode grunnforhold, noe som kan være med på å holde kostnadene nede.

Som et første byggetrinn, kan man for eksempel etablere stasjoner på Øvre Grünerløkka, Sagene/Torshov og Ullevål. I byggetrinn to kan man kople på Blindern og Rikshospitalet på Gaustad. Grunnforhold og transportbehov er selvsagt avgjørende for trasévalg og stasjonsplassering.

Forfatterne har laget et oversiktlig linjekart som viser hva det foretrukne t-baneforslaget via sentrum og bydelene består i.
Forfatterne har laget et oversiktlig linjekart som viser hva det foretrukne t-baneforslaget via sentrum og bydelene består i.

En raskere og enklere reise gjennom byen

Den nye T-banelinjen kan avlaste både dagens 20-buss og buss 28. Siden T-banen er raskere enn overflatetransport, vil også de sentrumsrettede buss- og trikkelinjene i området få en avlastning.

Reisetid fra Sagene til Jernbanetorget vil kunne ta under 10 minutter, med avganger som går minst hvert 10. minutt. I tillegg vil reiser mellom de nye stasjonene og T- banestasjonene lenger øst kunne gjøres med kun ett enkelt bytte på Tøyen.

Driftskostnadene for den nye linjen får vi nesten på kjøpet. En linje som etter Ruters planer ellers ville bli kjørt på Ringbanen og stanset på Sinsen, kan i stedet betjene svært sentrale områder i byen.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS