DEBATT

Stor lokal motstand mot høyhus på en kulvert over Akerselva i Nydalen.
Stor lokal motstand mot høyhus på en kulvert over Akerselva i Nydalen.

- Hadde byrådet gjort forhåndsavtale med Frp om utbyggingen av Gullhaug torg?

— Fremskrittspartiet stemte som eneste andre parti konsekvent med byrådspartiene MDG, AP og SV i saken om Avantors forslag om 70 meters høyhus over Akerselvas historiske løp på Gullhaug torg.

Publisert

Alle tilleggsforslag ble dermed forkastet da bystyret behandlet saken. Etter å ha opplevd trengselen i badekulpen i Nydalen så langt i sommer, er det kanskje mange som lurer på om ikke Nydalen trenger flere åpne friområder.

I Oslo bystyres møte 24. juni var det en mulighet som kunne ha ført oss nærmere en stor grønn park i Nydalen. Forslaget om å vurdere ny stor park ved kommende utbygginger i Nydalen manglet bare 3 stemmer på å bli vedtatt.

— Ga skriftlig løfte om park før valget

Mindretallet bestående av Høyre, Venstre, KrF, Sp, uavhengig representant og Rødt stemte for park i Nydalen. Frp sikret sammen med byrådspartiene Ap, MDG og SV flertall mot forslaget.

Det er synd at partiene ikke fulgte opp sine løfter om å støtte park, som ble gitt skriftlig før valget i fjor. Bydelsutvalgene i bydel Sagene og bydel Nordre Aker har begge vedtatt å jobbe for en stor grønn park i Sandakerveien 113-119. Og Rødt Sagene har jobbet for park på denne tomta siden 2017.

I Rødt tror vi på lokaldemokratiet og vil alltid sette interessene til fellesskapet foran interessene til en utbygger der det oppstår interessekonflikter. Oslo har vokst med 95.000 innbyggere de siste 10 årene, mens størrelsen på grøntområder ikke har fulgt med i denne utviklingen.

— Gikk glipp av mulighet i Bjørvika

Byen trenger flere grønne lommer, parker, gangveier og bekkedrag. Nærhet til parker og natur er bra for folkehelsa, fremmer bevegelse, reduserer stress og sykdom.

De siste 20 årene har antall boliger i Oslo økt med 70.000 (26 prosent) - de fleste på østkanten. Antall boliger i Nordre Aker og Sagene har i samme periode økt med 44 prosent.

Fortettingsmulighetene i vest er ikke like godt utnyttet. Tross kraftig boligbygging har boligprisene økt dramatisk. I Bjørvika gikk vi glipp av en mulighet for et visst antall boliger til folk med vanlig inntekt og vanskeligstilte.

— Grønt bymiljø stadig viktigere

Nå ser det samme ut til å skje med utbyggingen av Filipstad etter den avtalen Ap/SV/MDG-byrådet har gjort med Venstre. Tomta på Filipstad eies av stat og kommune, og her ville Rødt ha en tredje boligsektor der kommunen sjøl skulle ha ansvaret for en del av utbygginga.

Ekstremvær, pandemier og befolkingsøkningen i Oslo gjør behovet for et godt og grønt bymiljø blir stadig viktigere. Flere og flere ser at vi må ta vare på Akerselva miljøpark, Torshovtoppen og at det blir etablert en stor grønn park i Sandakerveien 113-119.

*Etter publisering av dette innlegget, og tilsvar fra Frp i et annet debattinnlegg, har artikkelforfatterne ønsket å legge til følgende:

Flott at Frp stemte mot reguleringsplanen for Gullhaug torg 2A og er for stor park i Nydalen. Som Frps gruppeleder påpeker, hadde vi ikke fått med oss stemmegivningen på reguleringsplanen, men bare merket oss at Frp stemte imot alle de framlagte tilleggsforslagene inkludert å sende reguleringsplanen tilbake for redusert bebyggelse.

Det er dessverre bare stemmegivningen for de alternative forslagene som er gjengitt i møteprotokollen. Her hadde vi ikke undersøkt realiteten.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS