DEBATT

— Frp er selvfølgelig for at det skal komme en stor park i Nydalen, akkurat som Rødt og alle andre partier er, skriver Camilla Wilhelmsen.
— Frp er selvfølgelig for at det skal komme en stor park i Nydalen, akkurat som Rødt og alle andre partier er, skriver Camilla Wilhelmsen.

- Frp stemte mot utbyggingen på Gullhaug torg. Vi er for en stor park i Nydalen

— Fremskrittspartiet er for at det skal komme en stor park i Nydalen, akkurat som Rødt og alle andre partier er. Det er måten et forslag fremmes på som avgjør om vi kan stemme for eller mot selve forslaget.

Publisert

Erik Østlyngen og Bjørn Olav Bjørnsen, begge fra partiet Rødt i bydel Sagene, har et mildest talt merkelig debattinnlegg i Vårt Oslo 4. juli.

De spør om Fremskrittspartiet hadde gjort en forhåndsavtale med byrådspartiene om utbygningen ved Gullhaug torg. Det ser ikke ut som om de har fått med seg at Frp faktisk stemte mot utbyggingen.

— Krav må stå i forhold til utbygging

Det var to årsaker til det; nærheten til Akerselva og byggets manglende tilpasning til lokalmiljøet. Reguleringsplanen ble vedtatt med byrådspartiene og Høyre sine stemmer.

Så til tilleggsforslagene i saken. Vårt parti er selvfølgelig for at det skal komme en stor park i Nydalen, akkurat som Rødt og alle andre partier er. Det er måten et forslag fremmes på som avgjør om vi kan stemme for eller mot selve forslaget.

Det å knytte sikring eller bygging av en ny stor park til et rekkefølgekrav, som her ble gjort, er vi ikke enig i. Vi mener at det kun skal knyttes nødvendige rekkefølgekrav innenfor planområdet. Slike krav skal også stå i forhold til utbyggingen.

— Kostnader ikke relatert til utbygging

Vi har de senere årene sett en stadig økning i slike rekkefølgekrav, hvor Oslo kommune pålegger utbygger kostnader som ikke er relatert til utbygningen. Adgangen til og vilkårene for å stille rekkefølgekrav fremgår av plan-og bygningsloven.

I forbindelse med universitets utbygning i Kristian Augusts gate ble det stilt rekkefølgekrav om sikring av sykkelvei opp til Solli plass. Det har etter vår mening ingen sammenheng med denne utbygningen.

— Tillegges meninger vi ikke har

I ettertid er også dette vurdert av Oslo tingrett. Oslo kommune har anket både denne og en annen dom videre til lagmannsretten.

Jeg vil oppfordre Erik Østlyngen og Bjørn Olav Bjørnsen til å snakke frem sine egne saker fremfor å forsøke å tillegge andre partier meninger de ikke har. Det tjener politikken best på for alle parter.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS