Alvorstynget Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) på vei for å legge frem kutt på 1,9 milliarder i revidert Oslo-budsjett for 2020.
Alvorstynget Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) på vei for å legge frem kutt på 1,9 milliarder i revidert Oslo-budsjett for 2020.

Barn, unge og klima rammes av byrådets budsjettkutt: - Vi utsetter gratis skolemat, gratis AKS og kutter i Bilfritt byliv

I Ap/SV/MDG-byrådets reviderte budsjettforslag for 2020 skal det spares inn 1,9 milliarder kroner. — Vi utsetter viktige valgkampløfter og punkter fra byrådserklæringen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert

Klima, barn og unge er taperne i det reviderte budsjettforslaget byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) la frem i dag. Revidert budsjett for Oslo kommune har de siste årene i hovedsak dreid seg om påplussing av budsjettet bystyret vedtok før nyttår.

Koronapandemien har snudd opp ned på virkeligheten og for første gang på mange år opplever Oslos befolkning at kommunen kommer til å stramme inn og kutte i en lang rekke velferdsgoder.

— Vi har ikke noe oljefond

— Oslo kommune må forholde seg til en økonomisk virkelighet som ser annerledes ut enn da vi laget 2020-budsjettet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

— Det er en økonomisk virkelighet hvor store utgifter til håndtering av koronautbruddet kombineres med et stort fall i kommunens inntekter. Det betyr at det reviderte budsjettet vi legger frem i dag er stramt. Vi har ikke et oljefond. Vi må prioritere hardere, sa Johansen.

— Vi utsetter viktige valgkampløfter og punkter fra byrådserklæringen som innføring av gratis skolemat, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
— Vi utsetter viktige valgkampløfter og punkter fra byrådserklæringen som innføring av gratis skolemat, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Regjeringen har ifølge byrådslederen anslått den samlede virkningen av skattesvikt, inntektsbortfall og merugifter i kommune-Norge til tre milliarder kroner. Kommunenes Sentralforbund (KS) opererer med helt andre tall, og anslår den samme virkningen av koronapandemien til å koste kommunene mellom 19 og 28 milliarder kroner.

Som landets mest folkerike kommune vil naturlig nok Oslo også være der kostnadene er størst. Særlig tatt i betraktning at hovedstaden også er hardest rammet av koronasmitte.

— Alle har måttet kutte

— Midt i det usikre er det likevel noe som er sikkert. Det er at Oslo kommune må forholde seg til en økonomisk virkelighet som ser annerledes ut enn da vi laget 2020-budsjettet, sier Johansen.

— Alle byråder har derfor måttet gå gjennom kutt på sine områder. Vi utsetter viktige valgkampløfter og punkter fra byrådserklæringen som innføring av gratis skolemat i Oslo-skolen, som skulle vært innført på videregående skoler fra og med i høst.

— Vi utsetter utvidelsen av gratis aktivitetsskole, som skulle vært innført på andre trinn ved skoler i flere bydeler. Vi reduserer klima- og energifondet og aktiviteten i Bilfritt byliv, sier byrådslederen.

— Sparer inn 1,9 milliarder

— Midlene vi sparer inn på kutt og utsettelser setter vi av til å dekke ekstraordinære kostnader som følge av koronautbruddet. Totalt 1,9 milliarder kroner.Det vil dekke de kraftige helse- og omsorgsutgiftene vi har hatt i forbindelse med koronautbruddet, opplyste Raymond Johansen da byrådets reviderte budsjettforslag ble lagt frem.

— Tap av inntekter som følge av stengte barnehager og stengte aktivitetsskoler. Tapet av inntekter som følge av at færre reiser kollektivt. Og det er ikke minst viktig at vi setter av til å dekke kostnader som måtte, altså en buffer, for å være forberedt på det vi ikke ve, sier byrådslederen.

Under koronautbruddet har arbeidsledigheten skutt i været over hele landet. Men hardest rammet er Oslo, med totalt 65.238 personer registrert som helt ledige eller delvis ledige sist uke.

— Arbeidsledighet vår viktigste utfordring

Det betyr at 41.394 sist uke var helt ledige i Oslo, mens 23.844 var delvis ledige. Det tilsvarer at 10, 6 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid, mens 6,1 prosent er delvis ledige, opplyser Nav.

Aldersgruppen med høyest ledighet er de mellom 20-24 år med 15,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 25-29 år med en ledighet på 12,5 prosent, viser Nav-tallene. Arbeidsledigheten er høyest blant menn i aldersgruppen 20-24 år, der 15,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig.

Det rødgrønne byrådet kutter også i prosjektet Bilfritt byliv og i overføringer til klima- og energifondet.
Det rødgrønne byrådet kutter også i prosjektet Bilfritt byliv og i overføringer til klima- og energifondet.

— Arbeidsledigheten er vår viktigste utfordring nå. Ledigheten rammer bredt, men slår hardest ut for arbeidstakere med lav inntekt eller kortere formell utdanning, kvinner unge og innvandrere. Det finnes ikke det velferdsgode, ikke det tiltak som noen politiker styrer over, som har så stor betydning for samfunnet eller for enkeltmennesket som arbeid, sier Raymond Johansen.

— Selv om dette er et stramt budsjett foreslår vi å opprette flere aktivitetspakker, som samlet sett har to formål. For det første å holde barn og unge i aktivitet gjennom sommeren. Blant annet gjennom sommerjobber. For det andre vil vi få arbeidsledige tilbake i jobb, sier Johansen.

— Koronakrisen har vist at det umulige er mulig

— Arbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for den enkelte. Det er nøkkelen til et samfunn med små forskjeller. Det er grunnlaget for vekst og verdiskapning. Det er forutsetningen for vår velferdsmodell.

— Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå at arbeidsledigheten biter seg fast på et varig høyt nivå, sier byrådslederen.

Da det reviderte Oslo-budsjettet for 2020 var lagt frem, og kuttene ble kjent, pekte Raymond Johansen også på lyspunkter.

— Koronakrisen har gjort at hver og en av oss har måttet omstille oss over natta. På godt og vondt har de siste månedene vist oss at det umulige er mulig når vi må. Det må vi lære av. Den omstillingen som nå tvinger seg frem skal vi bruke godt.

— Vi skal bruke den til å skape et mer ordnet og inkluderende arbeidsliv. Vi skal få flere innvandrere og unge ut i jobb. Vi skal bruke den til å få fart på ny, grønn industrivekst i Oslo. Nye grønne arbeidsplasser og bærekraftige jobber, avsluttet Oslos byrådsleder.

Powered by Labrador CMS