Grønland torg. Foto: Merethe Ruud
Grønland torg. Foto: Merethe Ruud

— Vi må tørre å utvikle Grønland for fremtiden

Publisert

Det er bra Gamle Oslo Høyre vil ha mindre trafikk på Grønland, men det skjer ikke av seg selv.

Øyvind Michelsen og Simen Gjersvoll Osland, fra Gamle Oslo Høyre, kommenterer i VårtOslo forslaget fra MDG om å prioritere gående på Grønland. Det er trivelig at de er enige i målsetningene, men det hjelper ikke så mye hvis de ikke tør ta i bruk de virkemidlene som trengs.

MDGs forslag er at området mellom Vaterlands bro og Tøyenbekken blir gågate, forhåpentligvis med tilrettelegging for sykkel. Grunnen til det er at de gående i dag har alt for liten plass, og at en liten andel biler tar opp en for stor del av gata. Gata stenges allerede i forbindelse med bydelsdager, 17. mai og lignende.

Bedre for gående, syklende og butikkene

Jeg vil trekke frem fire positive effekter av forslaget:

* Grønland torg blir dobbelt så stort. Det blir plass til flere benker, kanskje en amfiscene.
* Gående og syklende vil få bedre plass.
* Butikker og serveringssteder kan bruke mer plass ute uten at det hindrer fremkommeligheten. Det vil styrke lokalt næringsliv.
* Vareleveringen blir enklere når det ikke er gjennomgående biltrafikk eller parkerte biler i veien.

Vi må tørre å utvikle Grønland

Når stadig flere mennesker flytter til bydelen vår, er det bare naturlig at gågatenettet utvides. Hvis ikke, vil folk søke ut av bydelen når de skal gå tur, handle eller gå på kafe. For å sikre at Gamle Oslo forblir et sted folk reiser til – og ikke fra, må vi tørre å utvikle den i takt med befolkningsutviklingen.

Mange farlige situasjoner

Slik gaten er utformet i dag, er det i praksis umulig å parkere uten å bryte trafikkreglene og stoppe i sykkelfeltet. Dette skaper igjen farlige situasjoner når syklister må skifte felt ut i kjørebanen. Det er snakk om veldig få parkeringsplasser, og det er veldig mange fotgjengere som kunne tenke seg å bruke plassen i stedet. Når det i tillegg er mange ledige plasser i parkeringshusene i området burde det være veldig lett for Høyre å være med på at man i fremtiden ikke skal ha (gratis) parkering på noen av bydelens mest attraktive arealer.

Til folks beste

Taxiholdeplassen på torget sikrer tilgjengeligheten for de som er dårlige til bens. Med vårt forslag blir det mulig å flytte noen av taxiplassene til krysset mot Tøyenbekken og å etablere nye på andre siden av Vaterlands bro. Det sikrer at det nye gågate-området på Grønland blir for alle.

Høyre sitt svar på disse utfordringene er å stenge Vaterland bro for gjennomkjøring. Det er en god start, men hvorfor skal vi da beholde bilvei i resten av gata? Dersom Grønland blir en stor blindgate, er jeg redd den fort kan ende opp som en parkeringsplass. Det vi heller ønsker oss er at gatearealet skal kunne brukes til lokalbefolkningens beste.

Powered by Labrador CMS