Høyre forteller deg ikke at de avhenger av mer bil i byen for å få budsjettet sitt til å gå opp. Foto: Tarjei Olsen
Høyre forteller deg ikke at de avhenger av mer bil i byen for å få budsjettet sitt til å gå opp. Foto: Tarjei Olsen

– Høyre vil dra byen i en grå og klimafiendtlig retning

Det Oslo Høyre ikke vil fortelle deg er at de avhenger av økt biltrafikk for å få budsjettet til å gå opp. Og du må betale mer på buss og bane.

Publisert

I dag skal Oslo bystyre vedta budsjett for 2018. I debatten i bystyret har Høyre gjort seg høye og mørke i sin kamp mot eiendomsskatt, men i budsjettforslaget deres er det mange forslag de ikke vil snakke høyt om.

Høyre fremmer forslag om dyrere kollektivtrafikk, mindre penger til klimatiltak og dårligere velferdstjenester. Både jordkloden og folk som bor i Oslo kan være glade for at dette ikke får flertall.

Full brems i klimasatsingen

Etter at Miljøpartiet De Grønne kom i byråd etter valget i 2015 har Oslo fått nye og mer ambisiøse klimamål. Utslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030. Oslo Høyre foreslår å reversere dette tilbake til tiden før Paris-avtalen og dermed dytte utslippskuttene frem i tid. Det er et spektakulært dårlig signal å sende til en verden som stadig oftere ser til Oslos klimaarbeid.

I 2019 skal Oslo være europeisk miljøhovedstad. I stedet for å brette opp ermene og gjennomføre klimatiltak, leverer Høyre et budsjettforslag som kutter ut lavutslippssoner, kutter prisen på parkering og trenerer utbyggingen av sykkelveier i nye langdrøyde reguleringsprosesser.

En ting skal Høyre ha, de foreslår en satsing på ladestasjoner for elbil ut over byrådets foreslåtte tredobling. Dette er isolert sett godt, men når Høyre samtidig kutter i bymiljøetatens budsjett, forsvinner pengene som skal drifte disse ladestasjonene.

Mindre kollektivtrafikk, mer bil

I tillegg til dette vil Høyre øke prisene for buss, t-bane og trikk. Det har de ment lenge, og byrådet jobber så godt de kan for å unngå det. Høyre foreslår også å stoppe flere viktige kollektivutbygginger og legge ned klimaetaten. Alt dette blir nedstemt, og godt er det.

For å spe på inntektene i budsjettet foreslår Høyre økte inntekter fra gateparkering. Samtidig skal avgiftene kuttes. For å få dette til å gå opp, er det ledende opposisjonspartiet i Oslo avhengig av at biltrafikken øker. Det er dårlig nytt for alle som vil at bussen ikke skal sitte fast i kø og som også er interessert i bedre luftkvalitet og lavere klimautslipp.

Nå kommer sikkert Høyre til å spørre hvorfor jeg har skrevet et innlegg som bare handler om hvor dårlige Høyre er – uten å snakke om egen politikk. Det er likevel slik at det er gjennom budsjettene at forskjellene mellom partiene kommer fram. Disse forslagene fra Høyre ville dratt byen i de grå retning. Her er derimot de grønne tiltakene Miljøpartiet De Grønne stemmer for – og som får flertall.

Powered by Labrador CMS