Her er i Jørgen Løvlands gate kommer det sannsynligvis en bomstasjon i 2019. Foto: Google Maps
Her er i Jørgen Løvlands gate kommer det sannsynligvis en bomstasjon i 2019. Foto: Google Maps

Her kommer de nye bomstasjonene i bydel Grünerløkka

Publisert

Våren 2019 kommer en rekke nye bomstasjoner i bydel Grünerløkka. Nå skal også bilistene i indre Oslo betale. Under følger oversikten.

Før jul skal Oslos politikere vedta plasseringene av 56 nye bomstasjoner i Oslos indre by. Disse kommer i tillegg til de som allerede eksisterer i ytre by. I bydel Grünerløkka er det foreslått seks nye bomstasjoner.

VårtOslo har gått gjennom dokumentet «Oslopakke 3 – nye bomsnitt langs ring 2 med armer», utarbeidet av Statens vegvesen – region øst, på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Planen ble vedtatt i Akershus fylkesting og Oslo bystyre i juni i fjor.

Når bystyret i høst behandler saken om plassering av bomstasjoner, vil de ta stilling til nye bomstasjoner i ring 1 og ring 2, med avkjøringer. Bomstasjonene vil bli satt i drift våren 2019. Våren 2020 er det varslet innføring av nye takster. Prisen på bomringen er anslått til 321 millioner kroner.

Vil stoppe snikkjøringen

På topp blant utfordringene som blir nevnt i den nye planen er snikkjøring rundt bommene. Her sier Vegvesenet følgende:

«Erfaring fra dagens bomring viser at der det er mulighet for snikkjøring for å unngå å betale passeringsavgift, der snikes det. Det gjør at bomstasjonene må plasseres slik at det ikke er mulig å snike, eller det må iverksettes tiltak som gjør at sniking ikke er mulig. Eksempler for hvor det snikkjøres er på gang- og sykkelveier og på grøntområder på sidearealer, gjennom parkeringsplasser og over private eiendommer. Tiltak kan være å sette opp rekkverk og kjørebommer, ekstra kameraer som dekker også sideområder o.a.».

Flere bilister skal betale prisen

Hensikten er å øke kommunens inntekter og minske interessen for bilbruk. Høye kostnader og færre parkeringsplasser skal tvinge folk over til buss, bane og sykkel. Vegvesenet sier det slik:

«I dag passerer om lag halvparten av bilturene innenfor bygrensen bomringen i Oslo. Det er et mål at flere bilturer enn i dag skal være med å betale bompenger, ikke å straffe dem som allerede betaler med høyere takst. Dette nås ved å innføre flere bomsnitt som dekker trafikk som i dag i liten grad passer bomsnitt…».

Med andre ord skal også bilistene i indre Oslo begynne å betale.

Mindre bil, mer kollektivkjøring

Dokumentet anslår at inntektene fra Oslos bomstasjoner vil øke med rundt 60 prosent. Pengene skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelvegnettet og vegprosjekter som tilrettelegger for ønsket byutvikling. Eksempler på prosjekter som ligger inne i Oslopakke 3-avtalen er Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og nye trikker.

Redusert biltrafikk vil gi bedre luftkvalitet og senke utslippene av farlige klimagasser. Størst nedgang i luftforurensning er ventet i Groruddalen, Indre by og langs E6, Ring 3 og E18.

Her kommer bomstasjonene

Alle bilister i Oslo vil bli berørt, men ingen av de foreslåtte bomstasjonene er prosjektert ennå. Det er derfor ikke helt sikkert at plasseringene som er nevnt under blir endelig vedtatt.

I dokumentet drøfter Vegvesenet utfordringene med de nye bommene. VårtOslo velger å publisere disse, slik de fremgår av dokumentet. Under følger de foreslåtte bomstasjonene i bydel Grünerløkka:

1. Fagerheimgata

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Fagerheimgata har to felt i hver retning, fysisk delt med en midtrabatt. Her kan det settes en portal over alle fire feltene, alternativt en T-portal i midtrabatt for begge retninger.

Foreslått bomstasjon i Fagerheimgata. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Fagerheimgata. Illustrasjon: Statens vegvesen

2. Jørgen Løvlands gate

Her er det foreslått en bomstasjon ned mot ring 2. Dette er en uheldig plassering på grunn av korte avstander mellom ut- og innkjørsler. Det anbefales i stedet å sette bomstasjonen oppe ved Rosenhoffgata.

Gata er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Foreslått bomstasjon i Jørgen Løvlands gate. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Jørgen Løvlands gate. Illustrasjon: Statens vegvesen

3. Trondheimsveien, på oversiden av Carl Berner

Her går det trikk. Master for kjøreledning går i midtrabatt. Må sjekke om eventuelle krav til nærføring med portal for bom. Trangt og vanskelig. Kort vei til jording, likeretter like ved. Progressbygget er planlagt revet og det er regulert innkjøring fra svingen i Hasleveien.

Det er utfordrende å få plassert en bom mellom Carl Berner-krysset og første lyskryss inn til Hasleveien. Her anbefales det heller å plassere to bommer, en i Trondheimsveien og en i Hasleveien. Bommen i Trondheimsveien settes mellom Hasleveien og Rosenhoffgata.

Det anbefales to T-portaler som settes i grøntrabattene. Hasleveien er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger.

Foreslått bomstasjon i Trondheimsveien, på oversiden av Carl Berner. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Trondheimsveien, på oversiden av Carl Berner. Illustrasjon: Statens vegvesen

4. Grenseveien ved Carl Berner

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. En T-portal plasseres i midtrabatt. Medfører at trær i midtrabatten må fjernes. Vanskelig å plassere snittet lengre øst på grunn av kollektivfelt, bussholdeplasser og veier som gir omkjøringsmuligheter.

Foreslått bomstasjon i Grenseveien, ved Carl Berners plass. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Grenseveien, ved Carl Berners plass. Illustrasjon: Statens vegvesen

5. Økernveien, ved den gamle trafostasjonen

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar. Bomstasjonen plasseres i Økernveien, mellom Hovinveien og Ensjøveien. Vegen er smal nok til at det kan benyttes en bomstasjon bestående av kun en galge som kan bære deteksjonsutstyr for begge retninger. Galgen plasseres på motsatt side av bussholdeplass, i utgående kjøreretning.

Foreslått bomstasjon i Økernveien. Illustrasjon: Statens vegvesen
Foreslått bomstasjon i Økernveien. Illustrasjon: Statens vegvesen

6. Ring 3 Sinsenkrysset

Foreslått plassering vurderes som gjennomførbar, men krevende. Framføring av strøm og fiber er krevende, samt å finne plass til tekniske skap.

* Ring 3 Sinsenkrysset påkjøring fra Hans Nielsen Hauges gate

* Ring 3 Sinsenkrysset avkjøring fra vestgående løp

* Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot øst

* Ring 3 Sinsenkrysset hovedløpet mot vest

* Ring 3 Sinsenkrysset rampe påkjøring mot vest og mot Hans Nilsen Hauges gate

Foreslåtte bomstasjoner i Sinsenkrysset. Foto og illustrasjon: Statens Vegvesen
Foreslåtte bomstasjoner i Sinsenkrysset. Foto og illustrasjon: Statens Vegvesen
Powered by Labrador CMS