DEBATT

Beboerne øverst i Torshovdalen klaget på støyen fra Ring 3, T-banen og jernbanen og fikk forståelse fra byens politikere.
Beboerne øverst i Torshovdalen klaget på støyen fra Ring 3, T-banen og jernbanen og fikk forståelse fra byens politikere.

– Byrådet verken ser eller lytter til alle som erfarer at støyproblemer ikke blir tatt på alvor

I sak etter sak ser vi at Ap, SV og MDG prioriterer utbyggere over Oslos innbyggere. Hvorfor vil ikke byrådet anerkjenne at støy er et like stort helseproblem i Oslo som svevestøv?

Publisert

Når byrådet snakker om helse i utviklinga av byen, er det alltid biltrafikken som skal fjernes. Viktigst er det å fjerne fossilbiler i indre by. Vi i Rødt er for å redusere biltrafikken, men vi vil ikke ignorere andre helseskadelige effekter av hvordan byen bygges.

I fjor leverte beboerne på toppen av Torshovdalen et innbyggerforslag til bystyret om å få redusert støy. De lever i mørkerød støysone, og støy fra ring 3, tog og T-bane holder dem våkne om natta.

Mange av soverommene har vindu mot det mest bråkete området. Dette ble tillatt fordi boligene ble bygget med støydempende tiltak, men i praksis fungerer ikke tiltakene. For eksempel skal såkalt «balansert ventilasjon» gjøre at man ikke trenger å åpne vinduet. Men når det er 35 varmegrader i leiligheten din på sommeren, trenger du å lufte.

Ga en øyeåpner

Saken fra Torshovdalen fikk ganske mye oppmerksomhet og bystyret tok innbyggerne på alvor. Mange fikk en øyeåpner om hvor dårlig mange av de støydempende tiltakene fungerer i praksis.

Bystyret vedtok at det skal komme tiltak rundt støykildene ved disse boligene. Det er bra, men vi håpet at dette også skulle bety endring for nye boliger – vi må lære av tidligere feil. Men det kan virke som støyen fra ringveiene gjør at budskapet ikke når fram til byrådet.

Støy går ut over helsa

Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge, og over 2,1 millioner er utsatt for støy utenfor huset sitt. Så mange som 200 000 mennesker har problemer med nattesøvnen på grunn av støy, ifølge Miljødirektoratet. Mange av disse bor i Oslo.

I 2018 ga Verdens Helseorganisasjon ut en omfattende rapport om hva støy gjør med helsa vår. Folk som er utsatt for støy har større sjanse for alvorlige sykdommer enn andre, blant annet hjerte- og karsykdommer. Støy går ut over livskvalitet og skaper dårlige bomiljøer.

Norske retningslinjer tillater mer støy enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler, og i Oslo er situasjonen enda verre. Her har vi avvikssoner der det er lov å bygge boliger til tross for at det er rød støysone, altså et område med helseskadelig støy.

Dette gjelder for eksempel langs mange av de mest trafikkerte veiene gjennom byen. Avvikssonene brukes for å tillate helseskadelige boliger og vi i Rødt mener at de bør avvikles.

Vi var fornøyde

Det finnes noen krav som skal dempe plagene fra den røde støysonen. For eksempel skal halvparten av oppholdsrom, slik som stue og kjøkken, og minst et soverom være på den stille sida av boligen.

Men dette er ikke tilstrekkelig. Vi i Rødt var derfor veldig fornøyde da byrådet i 2018 la fram en kommuneplan der de skrev at det framover ikke skal bygges soverom i rød støysone. Planen ble vedtatt for snart to år siden. Men byrådet har ikke stilt dette kravet i en eneste reguleringssak med nye boliger.

Snudde trill rundt

Før jul behandlet bystyret en reguleringssak med nye boliger på Sinsen. Vi i Rødt stilte forslag om at det ikke skal bygges soverom i rød støysone. Basert på erfaringene fra Torshovdalen, foreslo vi også at de støydempende tiltakene ikke skulle godkjennes før de var kontrollert uavhengig. Dette fikk støtte fra et enstemmig byutviklingsutvalg.

Men utbygger var ikke fornøyd og klaget sin sak for byrådet. Samme dag som bystyret skulle behandle saken, fikk bystyret et brev fra byråd Arild Hermstad. Byråden skrev: «Skanska Eiendomsutvikling har meddelt byrådsavdelingen at tillegget i bestemmelsen som handler om rød støysone gjør det, etter deres mening, umulig å få til gode leiligheter i prosjektet.»

Byrådet stilte seg bak utbyggerne og gikk med det mot sin egen kommuneplan. De kjøpte utbyggers forståelse av at gode leiligheter er det samme som leiligheter med støy på soverommene. Det er helt uforståelig.

Flere vil miste nattesøvnen

De ville heller ikke ha noen ekstra kontroll av om de støydempende kravene fungerer, fordi det ikke er slik man pleier å gjøre det. Bystyreflertallet hørte på utbyggeren og byrådet, og vi får enda flere mennesker i Oslo som vil miste nattesøvnen på grunn av støy.

Erfaringene fra blant annet Torshovdalen viser at de ordinære rutinene for kontroll av tiltak mot støy ikke fungerer. Byråd Hermstad tok på seg utbyggerens skylapper og verken så eller lyttet til alle som har erfaring med at støyproblemer ikke blir tatt på alvor.

Powered by Labrador CMS