Flertalley i bystyret stemte onsdag kveld for Bane Nors utbyggingsplanefr i Brynsbakken. Dermed går det mot at de vereverdige husene på Hylal i Enebakkveien må flyttes eller rives..
Flertalley i bystyret stemte onsdag kveld for Bane Nors utbyggingsplanefr i Brynsbakken. Dermed går det mot at de vereverdige husene på Hylal i Enebakkveien må flyttes eller rives..

Sinte Brynsbakken-naboer: — Byrådet prøver bare å redde sin egen ære

Motstanderne av Bane Nors utbyggingsplaner i Brynsbakken er veldig skuffet etter onsdagens ja til prosjektet fra flertallet i bystyret — Den demokratiske behandlingen av planforslaget har vært en vits, sier Kværnerbyen-beboer Ørn Terje Foss.

Publisert

Etter over tre års kamp mot Bane Nors planer om å utvide sporområdet i Brynsbakken mellom Kværnerbyen og Vålerenga med to spor, måtte naboer og lokalsamfunn onsdag kveld bite i det sure eplet. Da fikk Bane Nor, takket være en avtale mellom byrådspartiene, Venstre og Rødt, endelig ja til utbyggingsplanene.

— Dette er utrolig skuffende, og et vedtak bygget på falske premisser. Hylla har fått sitt dødskyss fra byrådspartiene og deres samarbeidspartnere, sier Kværnerby-beboer og Brynsbakken-aksjonist, Ørn Terje Foss, til VårtOslo.

— Hestehandel på bakrommet

Oslomannen, som er lege i samfunnsmedisin med lang bakgrunnn fra det tidligere NSB hvor han både var konsernoverlege og fagsjef for arbeidsmiljø og helse, har fulgt debatten rundt utbyggingsplanene tett, siden de for første gang dukket opp i 2017. I dag er han lite imponert over hvordan flertallet i bystyret kom fram til enigheten seg i mellom.

— Den demokratiske behandlingen er en vits. Saken var avgjort på bakrommet gjennom politisk hestehandel før den kom til behandling i bystyret, mener han.

Han mener vedtaket som sikret flertall for utbyggingen onsdag kveld, ikke har noen praktisk betydning for framtiden i prosjektet.

Ørn Terje Foss overleverer over 900 nderskrifter mot utbyggingsplanene til leder for bystyurets byutviklingsutvalg Hermann Kopp (H).
Ørn Terje Foss overleverer over 900 nderskrifter mot utbyggingsplanene til leder for bystyurets byutviklingsutvalg Hermann Kopp (H).

— Den såkalte «mulighetsstudien» er bare en luftig anmodning for å prøve å redde en siste rest av æren for byrådspartiene, men inneholder ingen garantier for noe som helst. Vi vet at Bane Nor aktivt vil motarbeide en slik utredning ved å hevde at de da må stenge for jernbanetrafikken i mellom ett og halvannet år og i tillegg må gjøre grunnarbeider ved siden av sporene, slik at det i tilfelle må lages en ny reguleringsplan, sier Foss.

Naboene Håkon Wium Lie (t.v), Mirijam Abrahamsen og Gjermund Granlund har siden 2017 kjempet mot Bane NORs utbyggingsplaner i Brynsbakken.
Naboene Håkon Wium Lie (t.v), Mirijam Abrahamsen og Gjermund Granlund har siden 2017 kjempet mot Bane NORs utbyggingsplaner i Brynsbakken.

— Aggressiv og arrogant utbygger

Mirjam Berg Abrahamsen synes det er trist av bystyret stemte for Bane Nors forslag til utbygging på tross av alt bystyrepolitikerne vet om Bane Nors håndtering av prosessen og det hun mener er en mangelfull utredning. Hun bor i et av husene på den såkalte Hylla, rekken med småhus fra midten og slutten av 1800-tallet som må rives som følge av Bane Nors planer.

— Her hadde Bystyret en mulighet til å gå foran og vise vei for hvordan vi vil ha det i demokratiske prosesser som omhandler miljø på den ene siden og naboer og bomiljø på den andre, sier Abrahamsen.

— Bystyret hadde mulighet til å sette skapet der det burde ha stått overfor en aggressiv og arrogant utbygger som har «notert» og «tatt til etterretning» alle våre innspill i høringsrundene. Det finnes åpenbare andre løsninger, men bystyret lot seg presse av Bane nors egen retorikk om tidspress. Utbyggeren vinner og får fortsette med den praksisen de har holdt på med fram til nå. Det er klart det er svært skuffende og nitrist, sier Hylla-beboeren.

Skuffet over bystyrerepresentantene

Både han og mange andre i lokalmiljøene rundt Brynsbakken er skuffet over hvor overfladisk de mener bystyrepolitikerne behandlet saken onsdag kveld.

— Ingen av representantene nevnte noe om at det viktigste tiltaket for å øke kapasiteten på jernbanen i Oslo-området: Ny jernbanetunnel med to nye spor mellom Oslo S og Skøyen/Lysaker ble utsatt i Nasjonal Transportplan, og da er grunnlaget for de åtte ekstra togene pr time borte.

— Flere gjentok også Bane Nors påstand om at Brynsbakken er en flaskehals hvor togene må stå og vente. Den påstanden er merkelig, siden det ikke er noen tog som står og venter der i dag. Ingen av byrådspartienes folk har skjønt at flaskehalsen er bakken nedenfor dette krysset, hvor de tre banene som samles i Brynsbakken, skal trenge seg sammen i to spor, og om de skal videre fra Oslo S må de inn på ett spor, sier Foss.

— Har innyndet seg i nærmiljøet

En liten trøst i bystyrebehandlingen finner dog Ørn Terje Foss. Den kommer fra årene med kamp for å få satt en stopper for hele prosjektet.

— I går kveld grav jeg meg ned i skam over mitt medlemsskap i et av de ansvarlige partiene bak dette skandalevedtaket.

— Det eneste jeg sammen med de andre i aksjonsgruppa er fornøyde med er at vi åpenbart har vunnet lokalbefolkningens gunst, selv om ikke vi har ressurser og makt til å tvinge gjennom vår vilje mot befolkningens ønsker, slik byrådspartiene har, understreker han.

Siste ord i saken er, til tross for onsdagens vedtak i bystyresalen, likevel langt på langt nær sagt. Velforeningene i det berørte området har sagt at de vil klage avgjørelsen inn for Statsforvalteren i Oslo og Viken. Dette er en prosess som vil kunne forsinke prosjektets anleggsstart med mange måneder om klagen gis oppsettende virkning.

I tillegg har lokalpolitiker for Høyre, Tjeran T. Vinje, tatt til ordet for at det blir opprettet et massesøksmål mot utbyggingen om en klagesak skulle slå feil.

Byrådet vil ikke stille til intervju

Ved to anledninger de par siste ukene, og senest på mandag, har VårtOslo forsøkt å få til et intervju om saken med ansvarlig byråd for å få byrådets kommentarer til aksjonistenes til dels flengende kritikk av prosessen rundt planprosessen.

Ved begge anledninger har byrådene Arild Hermstad og Rasmus Reinvang fra MDG, via epost skrevet av kommunikasjonsrådgiver Ingvild Hancke Øgstad, avslått å stille til intervju.

Begrunnelsen har vært at byrådet ikke har hatt noe nytt å tilføre saken og at avgjørelsen i saken har ligget hos bystyrepolitikerne.

Powered by Labrador CMS