Ruters kontraktsforslag hadde opprinnelig et punkt der boten var satt til 500.000 kroner dersom busselskap uttalte seg til media. Nå er boten redusert til 50.000 kroner, men kontraktspunkt om bøtelegging opprettholdes.
Ruters kontraktsforslag hadde opprinnelig et punkt der boten var satt til 500.000 kroner dersom busselskap uttalte seg til media. Nå er boten redusert til 50.000 kroner, men kontraktspunkt om bøtelegging opprettholdes.

Ruter opprettholder trussel om bot til busselskap som uttaler seg til media. Men senker boten fra 500.000 til 50.000

— Usedvanlig tåpelig av kommunalt eide Ruter. Og det sender fullstendige gale signaler dersom målet er en mer åpen kommune i Oslo, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen.

Publisert

I januar i år kunne VårtOslo avdekke at den offentlig eide kollektivgiganten Ruter åpner for knallharde krav til busselskap som ønsker å trafikkere linjer sør i Oslo. I et kontraktsforslag foreslo Ruter å bøtelegge underleverandører med en bot på 500.000 kroner dersom ansatte i busseselskapet uttaler seg til media.

— Rent teknisk og juridisk er det kanskje anledning til å inngå avtaler med slike klausuler mellom juridisk personer, altså selskaper. Men det er jo usedvanlig tåpelig, og sender fullstendige gale signaler, dersom målet er en mer åpen kommune, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening til VårtOslo.

Les også: Jonas Gahr Støre ikke alene: 118.941 tatt uten gyldig billett i fjor

— Gebyrets størrelse var for høyt

Nå har VårtOslo fått tak i en kopi av det nye kontraktsforslaget fra Ruter. Der er boten blitt redusert fra 500.000 kroner til 50.000 kroner. Men trusselen om å bøtelegge ytringer fra underleverandører står fortsatt ved lag.

Punktet i kontraktsforslaget viser til hva størrelsen på boten skal være dersom en av Ruters underleverandører uttaler seg i media.
Punktet i kontraktsforslaget viser til hva størrelsen på boten skal være dersom en av Ruters underleverandører uttaler seg i media.

— Summen er redusert på bakgrunn av innspill fra operatørene om at det første forslaget var for høyt. Gebyrets størrelse tilsvarer nå en del andre gebyrer i kontrakten, skriver Ruters pressevakt Sofie Bruun i en epost til VårtOslo.

Hvorfor er punktet om bøtelegging i kontraktsforslaget opprettholdt?

— Bestemmelsene i kontrakten om at Ruter skal involveres og forhåndsgodkjenne visse markedsføringstiltak og aktiviteter er ikke nye. De har vært en del av kontrakten gjennom flere år. Dette har imidlertid vært bestemmelser som tidligere ikke har hatt særlige sanksjoner knyttet til seg, skriver Bruun i eposten.

Les også: Frivillige stiller opp som digitale leksehjelpere i bydel Gamle Oslo

— Klausulen er problematisk

Ruter skal bidra til at kundene opplever omforent og koordinert kommunikasjon. Ruter er derfor opptatt av å være informert og involvert de gangene operatørene selv ønsker å gjennomføre markedsføringstiltak knyttet til det kollektivtilbudet som Ruter er ansvarlig for. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter. Kundene skal likevel ha én aktør å forholde seg til, skriver Ruters pressevakt til VårtOslo.

— Usedvanlig tåpelig av kommunalt eide Ruter. Og det sender fullstendige gale signaler dersom målet er en mer åpen kommune i Oslo, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen.
— Usedvanlig tåpelig av kommunalt eide Ruter. Og det sender fullstendige gale signaler dersom målet er en mer åpen kommune i Oslo, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen.

Forklaringen fra Ruter er til forveksling lik den som ble gitt i januar da VårtOslo for første gang fortalte om bøtetrusselen. Men selv om boten er redusert fra 500.000 til 50.000 kroner, reagerer Norsk Redaktørforening.

Det handler ikke om størrelsen på boten, men prinsippet om at også ansatte i leverandørselskaper skal kunne ytre seg fritt, mener redaktørforeningen.

— Ruters pressetalsperson må presisere at avtalen ikke skal innskrenke de ansattes og tillitsvalgtes ytringsfrihet. Når man ikke presiserer ytringsfrihet har man allerede bommet, sier generalsekretær Arne Jensen.

— Bare det at enkelte ansatte kan tenke den tanken at de må passe seg på grunn av denne klausulen er problematisk. Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier Jensen.

Les også: Christian Radich flyr det gule karanteneflagget i Bunnefjorden

— Står seg dårlig fra et offentlig selskap

I januar reagerte også Norsk Presseforbund på Ruters kontraktsforslag der underleverandører trues med bøter hvis de uttaler seg til media.

— Jeg vil på det sterkeste advare mot at denne klausulen blir stående. Det er greit og forståelig at de trenger å styre endel informasjon sentralt, men en så vid bestemmelse som i tillegg skal straffesanksjoneres, kan fort gripe inn i både ytringsfriheten til den enkelte og i samfunnets rett til informasjon. Og den står seg ekstra dårlig fra et offentlig eid selskap, sa Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, til Aftenposten 21. januar i år.

Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sa i bystyret at kontraktsforslaget fra Ruter omhandler forhold mellom to ulike selskaper, og mente ytringsfrihet ikke er truet.
Miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sa i bystyret at kontraktsforslaget fra Ruter omhandler forhold mellom to ulike selskaper, og mente ytringsfrihet ikke er truet.

I Oslo bystyres spørretime den påfølgende uken, 29. januar, stilte Senterpartiets representant Bjørg Sandkjær spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

— Byrådet har jo lagt vekt på åpenhet. Og det er jo veldig viktig. Men det rimer jo ikke helt med de begrensningene vi hører om i dette utkastet til avtale mellom Ruter og Ruters underleverandør. Mitt spørsmål er hva byråden vil gjøre for å beskytte og oppfylle ytringsfriheten hos ansatte som leverer tjenester til Ruter?

— Forhold mellom to selskaper

— Ja, byrådet er veldig opptatt av at vi skal ta ytringsfriheten på alvor. At vi skal ha gode arbeidsvilkår for alle våre ansatte som jobber i våre selskaper og etater. Ehhh… Og, det som er prosessen. Sånn at alle vet det, så er det Ruter gjør her at de har et foreløpig utkast til avtale, som de ja, har lagt ut på anbuds… Ja, lagt ut til diskusjon til de som skal tilby dette, svarte Arild Hermstad.

Miljø- og samferdselsbyråden fra MDG ga Ruter ubetinget støtte til å inngå kontrakter der underleverandører kan bøtelegges for uttalelser i media.

— Den endelige kontraktsmalen vil bli landet i februar. Det som er viktig her er at dette avtaleutkastet regulerer forholdet mellom to selskaper. Og det griper ikke inn i den enkeltes, den enkeltes arbeidstakers ytringsfrihet. Og den skal ikke, varslingsplikten til verneombud og alt det og så videre, skal gjelde videre. Det Ruter har behov for er at det ikke er mange forskjellige aktører som skal opplyse Ruters kunder, altså Oslo-folk og folk i vårt område, om hva som skjer med kollektivtilbudet deres, sa miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad til et samlet Oslo bystyre.

Les også: Kanon Catering tenker nytt og vil hjelpe folk i en vanskelig tid

— Skal sikre kommunikasjon og åpenhet

Etter uttalelsene og støtten fra MDGs samferdselsbyråd stilte VårtOslo skriftlig spørsmål til Ruter om hvordan kollektivselskapet tolker sitt handlingsrom.

Ruter er i løpende dialog med sine eiere Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Vi har redegjort for våre eiere rundt disse punktene i kontrakten. Dette er en avtale mellom selskaper, som ikke berører den enkelte ansattes ytringsfrihet.

— En viktig hensikt med formuleringene, er å sikre kommunikasjon og åpenhet mellom Ruter og operatør slik at Ruter også får mulighet til å varsle, informere og inkludere sine eiere i informasjons- og markedsføringstiltak. Det er brudd på bestemmelsene om forhåndsgodkjenning/informering/konsultasjon som eventuelt kan ilegges gebyr – ikke innholdet i eventuell markedsføring og kommunikasjon, skriver pressevakt Sofie Bruun i eposten til VårtOslo.

Powered by Labrador CMS