DEBATT

– Også idrettens gratis sommeraktiviteter drives av demokratiske, frivillige idrettslag over hele byen, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal.
– Også idrettens gratis sommeraktiviteter drives av demokratiske, frivillige idrettslag over hele byen, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal.

– Det er ikke nødvendig å stille kultur, idrett og frivillighet opp mot hverandre

Det frivilligheten oftest løfter til meg som et problem er ikke manglende penger, men mangel på steder å være. Vi prioriterer arbeidet med å gjøre kommunale lokaler mer tilgjengelige for frivillige organisasjoner og jobber beinhardt med dette.

Publisert

UngOrg er tydelige i VårtOslo på at de ønsker mer penger fra kommunen. Det har jeg stor respekt for, for den unge frivilligheten er en ekstremt viktig ressurs for byen vår. Jeg skulle likevel ønske de kunne formidle dette ønsket uten å feilaktig framstille det som om kultur og idrett prioriteres på bekostning av frivillighet.

For det første er det et kunstig skille mellom denne begrensede definisjonen av frivillighet og et idretts- og kulturfelt som består av tusenvis av frivillige arbeidstimer. De 15 millionene byrådet nylig bevilget til idrettens gratis sommeraktiviteter går til at 50 000 barn og unge kan delta på tilbud som lages av demokratiske, frivillige idrettslag over hele byen.

Fikk midlertidig stimulering

For det andre blander UngOrg sammen ulike pengepotter. Mange sektorer fikk midlertidige ekstra midler for å komme seg gjennom koronapandemien. Disse var stort sett generelle stimuleringspakker, slik som midlene UngOrg fikk.

Disse skulle hjelpe til med å opprettholde normal aktivitet og bidra til inkludering i en krevende situasjon. Det var viktig, men også utrolig dyrt og var muliggjort av en omfattende kompensasjon fra staten.

Midlene til gratis sommeraktivitet i kultur og idrett skapte derimot et helt nytt tilbud, som ikke eksisterte før, til titusenvis av barn og unge. Dette har vi sett at byen trenger etter pandemien. Det var rett og slett et skikkelig viktig tiltak som fylte et stort udekket behov, uavhengig av pandemisituasjonen, selv om det var pandemien som gjorde at det ble innført.

Midlene til UngOrg var også viktige under pandemien, men gikk ikke spesifikt til sommeraktivitet. De var heller en styrking av den aktiviteten som allerede pågår i den unge frivilligheten. Slike midlertidige midler ble gitt til veldig mange ulike aktører og var aldri ment å videreføres etter den akutte pandemisituasjonen.

Godt brukte penger

Den ordinære støtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er ikke kutta siden byrådsskiftet, men har økt til 10,4 millioner.

Støtten til UngOrg og de sentrale tiltakene ble også økt med 650 000 kroner i 2019. Det ble også gitt en engangsbevilgning til rekrutteringsarenaer som UngOrg kan bruke i år og som vil komme den unge frivilligheten til gode.

Det synes jeg er godt brukte penger, og er ikke fremmed for å bruke enda mer i framtida. Samtidig er jeg opptatt av å prioritere frivilligheten både med penger og med strukturelle grep. Det frivilligheten oftest løfter til meg som et problem er ikke manglende penger, men mangel på steder å være.

Derfor prioriterer vi det store arbeidet med å gjøre kommunale lokaler mer tilgjengelige for frivillige organisasjoner. Dette er komplisert, fordi det involverer så mange ulike aktører, men vi jobber beinhardt for å få det til å funke, med god hjelp av innspill underveis fra UngOrg og andre frivillige aktører.

Et unntak fra den gode dialogen

Heldigvis er det ikke nødvendig å stille kultur, idrett og frivillighet opp mot hverandre. For det første er idretten og det frivillige kulturlivet en helt sentral del av Oslos frivillighet. For det andre, i den grad det gir mening å operere med disse som tre separate felt, har dette byrådet prioritert alle tre høyt, både økonomisk og strukturelt.

Det vil vi fortsette med framover også, for vi er ikke i mål. Heldigvis er UngOrg tydelige, grundige og saklige når de fremmer den unge frivillighetens situasjon og behov.

Innlegget i VårtOslo mandag opplevde jeg som et unntak fra det, så jeg ser fram til vi igjen skal møtes og fortsette diskusjonen.

Powered by Labrador CMS