DEBATT

Om ikke byråden ønsker å bytte navn til byråd for kultur og idrett, er det på tide at han begynner å jobbe for å representere hele feltet sitt, mener skribentene.
Om ikke byråden ønsker å bytte navn til byråd for kultur og idrett, er det på tide at han begynner å jobbe for å representere hele feltet sitt, mener skribentene.

– Oslo-byråden som skal jobbe for frivillighet nedprioriterer oss. Hvorfor det?

Publisert

I forslag til revidert budsjett 2022 for Oslo har idretten fått tildelt 15 millioner kroner til aktivitet for barn og unge i sommer og det unge kulturlivet får fem millioner. Det er flott at byråden ønsker å gi barn og unge et meningsfullt tilbud i sommer, men det er synd at det unge organisasjonslivet er glemt.

Det er ikke bare idretten og kulturlivet som ønsker å tilby unge en inkluderende og meningsfull sommer, det vil frivilligheten også.

Kutt uten begrunnelse

De siste to årene har frivilligheten, kulturlivet og idretten fått aktivitetsmidler som kunne brukes på sommeren. I år kuttes frivilligheten fra tildelingen, uten begrunnelse.

Det er ikke alle barn og unge i Oslo som har lyst til å drive med idrett eller musikk, det er ganske mange barn og unge som heller har lyst til å dra på sommerleir, spille brettspill eller sitte rundt et leirbål. Da er det synd at disse ikke får et like godt tilbud som andre barn og unge i Oslo.

Forskjellsbehandlingen av de tre sektorene skjer ikke bare i det reviderte budsjettet. I 2022 er det avsatt 10,4 millioner kroner i tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Kulturtilskuddet er på 327 millioner kroner, og i en uttalelse forteller byråden at de prioriterer stabilitet og trygge rammer i 2022 for byens kulturtilbud.

En usunn utvikling

Det er flott at kulturtilbudet får oppleve stabilitet, men for en ungdom som har brukt hele ungdomstiden sin i ulike organisasjoner, er det bittersøt. I årevis har den unge frivilligheten bedt om økt støtte for å kunne sikre et mangfoldig tilbud til barn og unge. Tilskuddet har ikke blitt økt siden 2007, det har faktisk blitt kuttet.

Summen i driftstilskuddet følger heller ikke konsumprisindeksen (utviklingen av priser i samfunnet). Om man ser på medlemsvekst i organisasjonene og utviklingen i konsumprisindeksen vil det tilsvare et underskudd på 40 prosent. Dette er en usunn og lite bærekraftig utvikling. Dersom denne utviklingen fortsetter, kan Oslo sitte igjen med et mindre mangfoldig fritidstilbud.

Urettferdig fordeling

51 prosent av Oslos unge er medlemmer i en organisasjon. Hvorfor skal ikke disse prioriteres på lik linje med de som spiller fotball eller er med i et korps? Alle fritidsaktiviteter bør verdsettes likt.

Organisasjoner er livet til flere tusen av byens unge, og vi trenger midler til å drive, på lik linje med idretten og kulturlivet.

Om ikke byråden ønsker å bytte navn til byråd for kultur og idrett, er det på tide at han begynner å jobbe for å representere hele feltet sitt.

Powered by Labrador CMS