DEBATT

Svake grupper som rusavhengige må ivaretas under og etter koronapandemien, mener artikkelforfatteren.
Svake grupper som rusavhengige må ivaretas under og etter koronapandemien, mener artikkelforfatteren.

- Ikke bare bedrifter som trenger krisehjelp. Vi må ikke glemme de svakeste i byen vår

— Mange sliter med å møte utfordringer som koronakrisa bringer med seg. Derfor er det viktig at Rødt i bystyrets arbeidsgruppe fikk gjennomslag for at det ikke kuttes i nødvendige tjenester og velferdstiltak for svake grupper.

Publisert Sist oppdatert

Vi i Rødt har vært opptatt av tiltak som hindrer at små og mellomstore bedrifter går konkurs. Men vi mener det er viktigere at kommunen sikrer at de som er avhengige av støtte faktisk får det de trenger: Skikkelig tak over hodet, klær, mat og nødvendig helsehjelp.

I arbeidsgruppa bystyret har nedsatt ville Rødt på flere punkter gå lenger og ha inn flere sosialpolitiske tiltak. Selv om det er viktig å huske på at vi er en del av en veldig brei enighet her og nå.

Bydelenes økonomi forverres av krisa

I tiden framover vil vi likevel fortsette å kjempe for å sikre arbeidsfolks rettigheter og ikke minst fremme tiltak som ivaretar sårbare grupper som rusavhengige.

I mange år er bydelene i Oslo blitt økonomisk sulteforet av bystyreflertallet. Folk i Oslo må vite at denne krisa forverrer bydelenes økonomi. Og mange sliter med å møte alle de nye utfordringene og kostnader som koronakrisa bringer med seg.

Dette være seg økte utgifter til sosialhjelp, behov for å styrke barnevern for å kunne drive mer oppsøkende virksomhet, oppsøkende miljøarbeid blant ungdom ute som har mistet sitt fritidstilbud og økt bemanning i hjemmesykepleien.

Åpen halvtime i bydelsutvalgene

Derfor er vi er glad for at Rødt fikk gjennomslag for at alle partier stiller seg bak at bydelene våre må være trygge for at de kan følge opp nødvendige koronatiltak uten at det må kuttes i andre nødvendige tjenester og velferdstiltak som barnehage og ungdomstilbud.

I tillegg sier alle partier nå at det må sikres at bydelene får sin del av krisepakka som Stortinget har bevilget til kommunene.

Det er bra for lokaldemokratiet i Oslo at alle partier i bystyret nå stiller seg bak forslaget fra Rødt om at kommunen bør så langt som mulig søke å gjennomføre alle møter elektronisk. Nå sikres byens innbyggere tilgang til møtene, inkludert åpen halvtime i bydelsutvalgene.

Forundret over byrådet

Fordi er det noe historien har lært oss, er det at det er nettopp i krisetider at vi trenger demokratisk kontroll og maktfordeling. Derfor er vi i Rødt mot at bydelsutvalg og bystyre ukritisk skal delegere fullmakt til mindre organer.

Bystyre- og bydelspolitikerne har en svært viktig rolle i Oslo kommune sin beredskapsplan. Det er frustrerende å sitte i bystyret og bydelsutvalgene og ikke kunne få skikkelig svar på viktige innspill fra berørte grupper i befolkningen, og samtidig bidra i arbeidet som gjøres av kommunen.

Jeg er forundra over at byrådet ikke tar dette nok på alvor og ikke finner en god demokratisk løsning.