Samtlige 10 partier i Oslo bystyre fremmer tiltaksliste for å dempe konsekvensene av koronapandemien
Samtlige 10 partier i Oslo bystyre fremmer tiltaksliste for å dempe konsekvensene av koronapandemien

Tverrpolitisk enighet om koronatiltak i bystyret

Samtlige bystyrepartier fremmer en rekke tiltak det rødgrønne byrådet må i gang med for å dempe negative konsekvenser koronapandemien har for innbyggere, næringsliv og kommunens økonomi.

Publisert

På initiativ fra Oslo Høyre ble det i forrige uke nedsatt en tverrpolitisk arbeidsgruppe, bestående av representanter for samtlige ti partier i Oslo bystyre.

Under koronapandemien har flere møter i folkevalgte organer, både i bydeler og i bystyret, blitt avlyst eller utsatt på grunn av smittefare og restriksjoner.

Dermed har Oslos byregjering - Ap/SV/MDG-byrådet - under koronapandemien i realiteten styrt uten noen reell demokratisk kontroll fra det folkevalgte bystyret. Det blir det gradvis en slutt på nå.

— Viktig med åpenhet

Nå har samtlige 10 partier i bystyret samlet seg. Et bystyre der det rødgrønne mindretallsbyrådet faktisk ikke har flertall.

— For Fremskrittspartiet har det nå vært viktigst at bystyret involveres i arbeidet. Og at det er åpenhet og at alle innspill kan vurderes uansett politisk ståsted, sier Tommy Skjervold (Frp).

Den tidligere statssekretæren i samferdselsdepartementet er tilbake i bystyret etter at Frp forlot Erna Solbergs regjering. Nå er Tommy Skjervold Frps representant i den tverrpolitiske arbeidsgruppen nedsatt av bystyret.

Selv om partiene onsdag ettermiddag kom til enighet på en lang rekke punkter, varsler Frp allerede nå at den politiske situasjonen vil bli normalisert når koronapandemien forhåpentligvis er på retur. Samtidig som både innbygger og næringsliv vil ha fått en vanskeligere hverdag.

Støtter byrådets smitteverntiltak

— Neste runde blir tøffere. Frp er opptatt av å få redusert skatter og avgifter som hemmer næringsliv og innbyggernes kjøpekraft. Her vil vi trolig møte mer motstand hos byrådspartiene, for eksempel på reduksjon av bompenger, åpne veier og tilrettelegge for smittefri transport med bil, sier Tommy Skjervold.

Samtidig sier Frp-politikeren at han mener det er viktig at alle stiller seg bak byrådets arbeid og tiltak med å hindre koronasmitte. Også bystyrets største parti, Høyre, støtter smitteverntiltakene i Oslo.

— Jeg opplever at byrådet har et sterkt fokus på å begrense smitten av korona-viruset i Oslo, og det er selvsagt helt avgjørende nå, sier Høyres finanspolitiske talsperson i bystyret, Anne Haabeth Rygg.

Vil sikre demokratiske prosesser

Men Høyre understreker også at bystyret må spille en mer aktiv rolle med å få på plass løsninger for å sikre arbeidsplasser og lokale bedrifter.

— Jeg savner flere aktive tiltak for å sikre bedrifter og arbeidsplasser i byen vår. Det er en parallell krise vi har i byen nå, der ansatte står i fare for å miste jobben sin, og der bedrifter står i fare for å gå konkurs, sier Høyres Anne Haabeth Rygg.

Ettersom demokratiske prosesser og møter fikk en bråstopp da koronapandemien traff Oslo og resten av landet, har de 10 bystyrepartiene prioritert viktigheten av at bystyret og bydelsutvalgene gjenopptar sin virksomhet så langt det lar seg gjøre.

  • Oslo bystyre er opptatt av å opprettholde kommunal saksgang og politisk beslutningsprosess på alle nivåer, så langt det er mulig.
  • Oslo kommune bør så langt som mulig søke å gjennomføre alle møter elektronisk, og gi byens innbyggere tilgang til møtene, inkludert åpen halvtime i bydelsutvalgene.
  • Byrådet må aktivt informere bystyret på egnet måte om tiltakene som settes inn i forbindelse med Korona-krisen, og søke å involvere bystyret før større tiltak iverksettes, slik at disse kan innføres med bred støtte.
  • Bydelene må være trygge for at de kan følge opp nødvendige korona-tiltak uten at det må kuttes i andre nødvendige tjenester og velferdstiltak. Det må sikres at bydelene får sin del av krisepakka som Stortinget har bevilget til kommunene.
  • Les også: (+) Sviktende skatteinntekt fra næringslivet rammer Oslo hardt

Nei til lokale karanteneregler rundt Oslo

— Alle bystyrets partier vil aktivt følge opp overfor storting og regjering for å sikre at kommunen sikres økonomisk mulighet til å håndtere ekstraordinære utgifter og tapte inntekter som følge av krisen, står det i uttalelsen fra bystyrepartiene i Oslo.

— For næringslivet i Oslo er det viktig å sikre en likest mulig praksis når det gjelder kommunale restriksjoner i arbeids- og pendlerområdet i Osloregionen, slik at ikke lokalt bestemte karanteneregler hindrer folk fra å holde virksomhet i gang.

Stå ved inngåtte avtaler

Punktvis setter også bystyrepartiene opp de viktigste punktene for at arbeidsplasser og næringsliv bør skjermes og hjelpes av kommunen.

  • Oslo kommune bør stå ved inngåtte avtaler og ikke påberope force majeure for å oppheve kontrakter.
  • Oslo kommune bør betale regninger i god tid før forfall, og ikke i noe tilfelle oversitte fristen.
  • Oslo kommune bør ha en tillitsbasert behandling av anmodninger om betalingsutsettelser fra personer og virksomheter som er rammet av koronakrisen. Særlig leietakere som antas å få støtte fra statens tiltakspakke, bør gis betalingsutsettelser raskt.
  • Oslo kommune bør ved avlysning av arrangementer kommunal regi og aktiviteter primært søke å avholde dem på et senere tidspunkt. Hvis det ikke lar seg gjøre, bør kommunen vurdere om dette likevel skal betales. • Byrådet bes vurdere om lokal pressestøtte kan utbetales raskt.

Hele uttalelsen og alle tiltak som foreslås fra de 10 bystyrepartiene kan lese i sin helhet på Oslo kommunes nettside.

Powered by Labrador CMS