DEBATT

Hotell Bondeheimen er blant hotellene som har vært rammet av korona.
Hotell Bondeheimen er blant hotellene som har vært rammet av korona.

– Disse grepene kan redde reiselivet i Oslo

2021 er året reiselivet i Oslo skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at Stortinget sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

Publisert

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse, gjennomført 14. oktober, viser at reiselivet i Oslo er hardest rammet av koronaviruset av samtlige fylker. Hele syv av ti bedrifter har permittert ansatte nå som følge av koronaviruset, og 35 prosent har gjennomført oppsigelser – betydelig høyere enn 22 prosent i bransjen som helhet. Over halvparten sliter med å betale regninger og like mange frykter konkurs.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med både nasjonale og ikke minst lokale innskrenkinger i slutten av oktober. Selv før de siste begrensningene, sier flere enn syv av ti bedrifter, som normalt har julebordbookinger, at de har en halvering eller mer i årets julebordbestillinger. Igjen er dette tallet betydelig høyere for Oslo enn for resten av landet.

Nå står det på Stortinget

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringen går i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av faste kostnader i september og oktober og 70 prosent av bedriftens faste kostnader i november og desember.

Regjeringen senket kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det som kjent ikke.

Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at stortingspolitikerne øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 80 prosent, slik den var i våres.

Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned. Har du mange tusen ansatte og mange hoteller, er 50 millioner bedre enn det opprinnelige forslaget på ti millioner, men bør økes ytterligere for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet.

Lavere moms kan hjelpe

Regjeringen har dessuten i statsbudsjettet foreslått å øke overnattingsmomsen til tolv prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da det vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene.

Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Oslo uteblir. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Enorme tap preger 2020

Tall fra Benchmarking Alliance for første del av oktober viser at hotellbelegget i mange storbyer rundt om i landet ligger langt under normalen. I Oslo (inkl. Fornebu) var belegget på svært lave 24 prosent, en nedgang på 69 prosent fra normalen på denne tiden.

Statistisk Sentralbyrås ferske statistikk for september viser at overnattingstallene for Oslo falt fra en halv million til knappe 187 000. Etter snart et år der næringen har opplevd drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen.

NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Oslo kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS