Byvekstavtalen sørger for ekstra penger til kollektivtrafikken i Oslo.
Byvekstavtalen sørger for ekstra penger til kollektivtrafikken i Oslo.

5,6 statlige milliarder til kollektivtrafikken i osloområdet

Oslo har i dag inngått en avtale med Staten om avtale om ekstra statlige midler til byvekstavtalen for osloområdet.

Publisert

Avtalen betyr nye 2,6 statlige milliarder til reduserte bompenger, 2,6 milliarder til bedre kollektivtilbud og 464 millioner kroner til lavere billettpriser, skriver Samferdselsdepartementet.

– Byvekstavtalen som ble inngått i fjor høst, fremmer grønn byutvikling, effektiv arealbruk og bedre reisehverdager. Staten bidrar allerede med over 16,5 milliarder kroner i byvekstavtalen. Tilleggsavtalen betyr at staten legger ytterligere 5,6 milliarder statlige kroner på bordet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Lavforurensingskjøretøy vil få lavere bompengetakster, og pengene skal gå til Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

Powered by Labrador CMS