DEBATT

– Vi fortjener en ren fjord som alle kan bade i og fiske av, sier Anne Haabeth Rygg.
– Vi fortjener en ren fjord som alle kan bade i og fiske av, sier Anne Haabeth Rygg.

– Jeg vil ikke ha en fjord der livet dør ut og badeplassene stenges

For å redde Oslofjorden varsler statsministeren at regjeringen jobber med tiltak. Vel og bra, bortsett fra at Raymond Johansen og hans byråd gang på gang viser at de ikke prioriterer tiltak som vil bedre vannkvaliteten i fjorden.

Publisert

Mange ser frem til en ekte oslosommer med «20 graders vann på Katten, i hvert fall er det sikkert mer enn 18», for å sitere Lillebjørn Nilsens vise Bysommer.

Dessverre ser vannet i Oslofjorden for tiden bedre ut enn det er, for under overflaten er fjorden i krise. Fisk, tang, blåskjell og sjøfugl dør. Det er gledelig å se at statsminister Jonas Gahr Støre mener det er like viktig med et krafttak for å redde Oslofjorden som Oslo Høyre er og den avgåtte regjeringen Solberg var.

Oslofjorden strekker seg over tolv mil sørover fra Bjørvika til Strömstad på den svenske vestkysten og Langesund på sørlandskysten. Flere tiår med avrenning fra jordbruket og utslipp av avløpsvann og urenset kloakk har ført til så høye konsentrasjoner av nitrogen og næringssalter i vannet at vi har fått en voldsom og skadelig algeoppblomstring.

Ingenting har skjedd

For å redde Oslofjorden varsler statsministeren at regjeringen jobber med tiltak innen ulike sektorer. Arealpolitikk, jordbruk, avløp, fiskere, friluftsliv, fremmede organismer og kulturmiljø. Det vil trolig også komme et forbud mot tømming av kloakk fra fritidsbåter i hele fjorden. Alt dette er vel og bra, bortsett fra at Raymond Johansen og hans byråd gang på gang viser at de ikke prioriterer tiltak som vil bedre vannkvaliteten i fjorden.

Det er over to år siden Høyre og Venstre fikk gjennomslag i bystyret for at Oslo kommune må etablere flere og mer hensiktsmessige tømmestasjoner for fritidsbåtfolket. Ingenting har skjedd.

Vi fortjener en ren fjord

I mai stemte Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet ned vårt forslag om at Oslo kommune må få på plass en forpliktende plan for å kutte utslipp av nitrogen, fosfor og kloakk rett ut i Oslofjorden. Det imponerte ikke oss, og sikker heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre.

Høyre vil ikke ha en fjord der livet dør ut, og badeplassene stenges på grunn av kloakkutslipp. Oslo fortjener en ren fjord som alle kan bade i og fiske av. En Oslofjord som kan fortsette å tilby flotte naturopplevelser for generasjonene etter oss.

Powered by Labrador CMS