— Dersom det ikke kan legges fram troverdig dokumentasjon som viser at bussene er produsert etisk forsvarlig, bør ikke leverandøren brukes, sier Jon Peder Egenæs i Amnesty Norge.
— Dersom det ikke kan legges fram troverdig dokumentasjon som viser at bussene er produsert etisk forsvarlig, bør ikke leverandøren brukes, sier Jon Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Amnesty advarer mot å la busselskaper med kinesiske elbusser vinne Ruter-anbud i Oslo

Unibuss ble i fjor presset til å skifte bussleverandør etter at Ruter oppdaget at det var et kinesisk selskap som sto bak leveransen av elbussene. Ruter mente det var i strid med etiske regler i Oslo kommune. Nå dukker problemstillingen opp på ny i et nytt bussanbud.

Publisert

Ingen vil åpent stå frem og fortelle VårtOslo hva som skjedde i kulissene da kommunalt eide Unibuss i fjor vant anbudskonkurransene på å kjøre bussrutene 20, 21, 31, 34 og 37 i Oslo.

Men to kilder, uavhengig av hverandre, forteller den samme historien til VårtOslo:

— Da Unibuss hadde vunnet anbudene oppdaget Ruter at et kinesisk selskap skulle levere elbussene.

Kina og brudd på menneskerettigheter

Både i Rådhuset og i Ruter ble det oppstyr. Hvorfor? Jo, blant annet fordi innføringen av Oslomodellen klart slår fast at kommunen ikke kan kjøpe varer eller tjenester fra selskaper der det ikke kan dokumenteres om for eksempel menneskerettigheter og miljøkrav overholdes.

Den kinesiske bussprodusenten Unibuss ville bruke hadde ingen godkjent europeisk sertifiseringsordning, og kunne heller ikke dokumentere at menneskerettigheter ble ivaretatt ved produksjon av elbussene.

Det hele endte med at Unibuss måtte finne en annen bussleverandør for å beholde anbudet.

Hvordan tvisten med det kinesiske selskapet ble løst er uklart, og det verserer ulike versjoner om hvordan Unibuss kom seg ut av avtalen med kineserne.

Men det som er klart er at Sporveis-eide Unibuss ikke tar i bruk kinesiskproduserte busser med det første.

Nytt bussanbud skal avgjøres av Ruter

— Hvor en buss er produsert er ikke i seg selv problematisk. Det som er viktig er at det går an å gjøre aktsomhetsvurderinger omkring om bussen og dens komponenter er produsert uten menneskerettighetsbrudd, sier generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Oslo har ambisiøse klimamål og Ruter krever at busselskapene går over til nullutslippsbusser. verdens største produsent av elbusser er Kina, og det har skapt krøll i anbudsporosesser i Oslo tidligere.
Oslo har ambisiøse klimamål og Ruter krever at busselskapene går over til nullutslippsbusser. verdens største produsent av elbusser er Kina, og det har skapt krøll i anbudsporosesser i Oslo tidligere.

— Det kan ofte være en utfordring i Kina både fordi vi vet at det kan være menneskerettighetsbrudd i kjeden, og fordi det er vanskelig å få nødvendig informasjon når man undersøker slikt, sier Egenæs.

Nå er et nytt bussanbud i Oslo helt i sluttfasen og avgjøres av Ruter. Igjen er Unibuss med og konkurrerer. Denne gangen uten kinesiske elbusser, opplyser kilder til VårtOslo.

Men minst ett av de andre busselskapene som er med i anbudskonkurransen skal ha levert inn et tilbud som omfatter leveranser av kinesiskproduserte elbusser.

Rødt: — Må følge Oslomodellen

— De kinesiske elbussene er både veldig bra og ikke minst billigere enn de som er produsert i Europa. Dermed får selskaper med kinesiske elbusser et konkurransefortinn på prisen i Ruter-anbudet, sier en av kildene til VårtOslo.

Rødts samferdselspolitiske talsperson i bystyret og leder av fylkespartiet, Siavash Mobasheri, har stilt skriftlige spørsmål til byrådet om Oslomodellen anses oppfylt dersom et selskap vinner anbudet med kinesiskproduserte busser.

— Rødt opptatt av at anskaffelsesprosessen følger Oslomodellen, åpenhetsloven (den nye åpenhetsloven trer i kraft fra 1. juli i år - journ. anmrkn.) og andre føringer fra Oslo kommune knyttet til etisk handel og menneskerettigheter, sier Mobasheri.

— Handel med Kina er problematisk innenfor en rekke områder, ikke minst etisk handel hvor det de siste årene er kommet urovekkende informasjon om tvangsarbeid i leverandørkjedene som blant annet kan knyttes til undertrykkingen av uigurer som folkeslag, mener Rødt-politikeren.

Ruter advarte mot Kina i egen analyse

I en verdikjedeanalyse Ruter selv lagde i 2019, som blant annet omhandler produksjonen av busser, advares det svart på hvitt mot bruk av kinesiske produsenter:

— Økte andeler for kinesisk-produserte busser kan medvirke til økt risiko, da brudd på menneskerettigheter er mer utbredt i Kina, heter det i analysen fra Ruter.

Skjermdump fra Ruters egen verdikjedeanalyse i 2019.
Skjermdump fra Ruters egen verdikjedeanalyse i 2019.

Ruter poengterer i analysen blant annet også at utvinning av ulike råmaterialer er problematisk i Kina. Både fordi det er forbundet med høy forekomst av korrupsjon og miljøødeleggelser.

— Kina er store på kobolt fra Den demokratiske republikken Kongo, som inngår i batterier. Amnesty har dokumentert at de også tar imot kobolt fra gruver med barnearbeid og andre menneskerettighetsbrudd, sier Jon Peder Egenæs.

— Kan presse leverandør til mer åpenhet

— Men kinesiske selskaper produserer ifølge fagfolk svært gode elbusser til en veldig mye lavere pris enn europeiske produsenter. Hva bør Ruter og Oslo kommune gjøre? Nekte bruk av kinesiske elbusser eller godta at selskapene i anbudsrunden bruker kinesiske leverandører?

— Dersom det ikke kan legges fram troverdig dokumentasjon som viser at bussene er produsert etisk forsvarlig, bør ikke leverandøren brukes, mener Egenæs.

— Dette kan i neste omgang presse leverandører til å være mer åpne omkring sin produksjon dersom det motsatte fører til at de mister kunder, sier generalsekretæren i Amnesty Norge.

Powered by Labrador CMS