Et av Sporveiens servicepunkter. Foto: Oslo sporveiers arbeiderforening
Et av Sporveiens servicepunkter. Foto: Oslo sporveiers arbeiderforening

– At 19 stykker skal miste jobben for å spe på budsjettet til Ruter er i våre øyne ren idioti

Publisert

– Vi snakker mye om at samfunnet blir kaldere, og vi mener at de få menneskelige kontaktpunktene som gjenstår må bevares.

I slutten av oktober fikk Oslo sporveiers arbeiderforening vite at Ruter har bestemt å legge ned servicepunktene på Jernbanetorget, Majorstuen og Nationaltheatret. 19 av våre kollegaer vil miste jobben. Ruter mener det er viktig at de kan spare inn de ca. 7,5 millioner kronene det er beregnet at de bruker på å drifte servicepunktene i året.

Det er umulig å skjønne logikken til Ruter i denne sammenhengen:

  • #Ruter bruker over 45 millioner kroner i året på å promotere Ruter.
  • #Ruter bruker ca. 300 millioner kroner i året på driftsrelaterte oppgaver for trikk og T-bane. Sporveien kunne utført oppgavene selv til en prislapp på ca. 50 millioner kroner!
  • #Ruter eser ut som en bolledeig og har nå ca. 300 ansatte og koster snart like mye å drifte som trikken i løpet av et år!
  • #Ruter gikk med flere hundre millioner i overskudd i 2016.

En systemfeil i kommunen

At 19 stykker skal miste jobben for å spe på budsjettet til Ruter er i våre øyne ren idioti.

Det er en kjensgjerning at Oslo sporveiers arbeiderforening ofte må kjempe kamper på grunn av vedtak og ideer fra Ruter, et konsern som bruker skattepenger som en full sjømann. Sporveien har derimot effektivisert for over 700 millioner kroner de siste årene. Her er det en systemfeil i Oslo kommune som politikerne allerede burde ha sett og tatt tak i!

Samfunnet blir kaldere

Oslo sporveiers arbeiderforening har flere forslag for å bevare og videreutvikle servicepunktene. Både til fordel for de reisende og byens befolkning. Oslo kommune og Sporveien kunne gått sammen om å opprette informasjonspunkter der man, i tillegg til informasjon om kollektivtrafikken, kunne informere om øvrige prosjekter og tilbud i Oslo. For eksempel informasjon om aktiviteter og utstillinger i byen.

Alle er ikke på nett med flatskjermer og ”padder”. De fleste mennesker setter pris på en menneskelig kontakt og den tryggheten og servicen som dette medfører. Det finnes ingen app som betrygger deg når du har gått deg vill eller har mistet siste buss hjem. Vi snakker mye om at samfunnet blir kaldere, og vi mener at de få menneskelige kontaktpunktene som gjenstår må bevares.

Sporveien legger seg på ryggen for Ruter

Det er svært kritikkverdig at verken ansatte eller fagforeningen har blitt involvert i denne prosessen. Noe som er et tydelig brudd på hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. Fagforeningen har ikke blitt invitert til verken drøftelsesmøter eller annen dialog, før vedtaket var et faktum!

Vi er i ferd med å miste tilliten til en del av Sporveiens konsernledelse og synes det er forkastelig at Sporveien regelrett legger seg på ryggen for Ruter i denne saken.

Vi går i mot vedtaket som er gjort om å legge ned servicepunktene og krever en ny prosess! Der må alle parter bli involvert og bli hørt. Våre arbeidsplasser skal ikke kun være en budsjettpost hos Ruter, men en del av et helhetlig servicetilbud til alle våre reisende.

Powered by Labrador CMS