Ukrainere som kommer som flyktninger til Oslo får tilbud om gratis kollektivreiser. Andre flyktninger må fortsatt vente på samme type tilbud.
Ukrainere som kommer som flyktninger til Oslo får tilbud om gratis kollektivreiser. Andre flyktninger må fortsatt vente på samme type tilbud.

Flyktningene skulle få gratis trikk, buss og bane. Men to og en halv måned senere ligger saken fremdeles i Ruters byråkrati

Samferdselsbyråd Sirin Hellevin Stav (MDG) ba Ruter tilby gratis kollektivreiser for alle nyankomne flyktninger i Oslo, ikke bare ukrainere. Men to og en halv måned senere står saken fremdeles i stampe, i Ruters byråkrati. — Ganske utrolig

Publisert

I dag reiser alle nyankomne ukrainske flyktninger gratis med kollektivtransport i Oslo.

For å kunne nyte godt av gratistilbudet, kreves det kun at personen viser enten ukrainsk pass, ID-kort eller asylsøkerbevis.

Når tiltaket ble innført i mars ville byrådet at alle nyankomne flyktninger skulle få reise gratis. Samferdselsbyråd Sirin Hellevin Stav (MDG) ba Ruter om å se på en slik løsing.

Mange som har levd i og flyktet fra Ukraina har andre nasjonaliteter og har ikke ukrainsk pass eller ID-kort. I tillegg har Oslo nyankomne flyktninger fra andre utsatte områder i verden.

Frustrerte ansatte ved mottak

Etter over to og en halv måned pågår utredningen til Ruter fortsatt.

Mangelen på en ordning for alle nyankomne flyktninger skaper stor frustrasjon blant de ansatte ved byens akuttmottak.

En ansatt ved ett av mottakene VårtOslo har snakket med, og som ønsker å være anonym, forteller om en hverdag med svært begrensede muligheter uten en slik ordning på plass.

— Vi kan kun arrangere turer i gangavstand fra mottaket og aldri ta kollektivtransport i byen fordi Ruter ennå ikke har funnet en løsning for alle nyankomne flyktninger, uansett nasjonalitet, forteller den ansatte til VårtOslo.

Ukrainske flyktninger reiser gratis med all kollektivtransport i Oslo. Men alle andre flyktninger må betale for seg.
Ukrainske flyktninger reiser gratis med all kollektivtransport i Oslo. Men alle andre flyktninger må betale for seg.

Personen forteller at flyktningene, som faller utenfor dagens ordning, kommer både fra Ukraina og en rekke andre land rundt om i verden.

— Det er ikke bare mennesker med ukrainsk statsborgerskap som flykter fra krigshandlingene. De som ikke har ukrainske papirer kan heller ikke reise gratis, selv om de flykter fra den samme krigen, understreker VårtOslos kilde.

- Svært diskriminerende

— Det er ganske utrolig at Ruter ennå, etter to og en halv måned, ikke har fått på plass en ordning som garanterer gratis reise i byen, mener den mottaksansatte.

Vedkommende håper nå byrådet snart skjærer gjennom og finner en løsning.

— Det er nå så absolutt på tide at Ruter endrer denne svært diskriminerende og urettferdige behandlingen av mennesker på flukt med annen nasjonalitet enn ukrainsk, sier hen.

— La oss gjøe dette til noe positivt

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Pål Nesse, forteller at deres organisasjon har vært inne i prosessen med byrådet for å finne mulige løsninger på det å gi gratis kollktivtransport til nyankomne flyktninger.

Han håper nå det kan bli en fortgang i å finne en løsning for å gi nyankomne gratis kollektivreiser i Oslo.

— La oss gjøre dette til noe positivt. Og sørge for at vi kan få på plass et tilbud til de som trenger det mest, sier Nesse til VårtOslo.

— La oss gjøre dette til noe positivt for nyankmone flyktninger ti l Oslo, sier generalsekretær i NOAS, Pål Nesse.
— La oss gjøre dette til noe positivt for nyankmone flyktninger ti l Oslo, sier generalsekretær i NOAS, Pål Nesse.

Et av hovedpoengene blir dermed hvem det er som har mest behov for dette tilbudet. Nyankomne deles ofte inn i tre grupper:

De åpenbart grunnløse, som sendes raskt hjem. De som nesten sikkert får innvilget asyl, og de hvor myndighetene trenger mer tid for å avgjøre asylsøknadene.

— Vi opplever at det kan være noen som føler seg oversett fordi de ikke får en ordning som noen andre får. Derfor er det nå viktig at vi finner en best mulig løsning på hvem som skal få et slikt tilbud om gratis kollektivtransport, mener Nesse.

— Vi utreder fortsatt

Etter uttalelsen fra samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav i mars, fikk Ruter i oppgave å utrede en løsning for hvordan alle flyktninger, ikke bare ukrainere, skal kunne reise gratis.

— Vi utreder fortsatt mulige løsninger på hvordan vi kan løse dette. Så blir det opp til byådet å vurdere om de ønsker å gå for det vi foreslår, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Brun, til VårtOslo.

Samferdselsbyråd Sirin Hellevin Stav (MDG)
Samferdselsbyråd Sirin Hellevin Stav (MDG)

Byåd Hellevin Stav sier hun fortsatt ikke har gitt opp å få en slik ordning på plass for kollektivreiser i hovedstaden.

— Jeg mener alle nyankomne flyktninger skal få tilbud om gratis kollektivreiser, uavhengig av opprinnelsesland, og det er viktig at en slik ordning kommer på plass, skriver hun i en epost.

Ukrainere i flertall

En oversikt over antallet nyankomne flyktninger til Oslo de siste ukene, viser at ukrainere er i et klart flertall.

Likevel er det også ankommet noen hundre flyktninger fra både Syria, Afghanistan og andre land rundt om i verden.

I perioden fra uke 18 til uke 20 kom det totalt 1.737 flyktninger til Oslo. Av disse var 1.544 ukrainske statsborgere.

Powered by Labrador CMS