DEBATT

I andre byer i Europa har dette blitt lagt til rette for midlertidige sykkelfelt og fortausutvidelser. Nå er det Grønland sin tur, sier Miriam Einangshaug.
I andre byer i Europa har dette blitt lagt til rette for midlertidige sykkelfelt og fortausutvidelser. Nå er det Grønland sin tur, sier Miriam Einangshaug.

– Grønlandsgatene bør settes av til folk, ikke biler

Å sommerstenge gater er en fantastisk mulighet nå i en tid hvor folk er bedt om å holde avstand og mange har behov for å komme seg ut av sine små leiligheter.

Publisert

Det er spesielle tider for de fleste. Korona gjør at vi alle må ta nye forholdsregler. Vi må blant annet holde avstand til andre mennesker. Det er ikke alltid lett på Grønland, som er en attraktiv bydel å besøke og hvor folk bor tett.

Folks mulighet til å reise er begrenset i sommer, og flere kommer til å være hjemme i ferien. På Grønland koker det som vanlig av folkeliv og avstand er ikke enkelt. Da finner vi det merkelig at Arbeiderpartiet så hardt forsøker å motarbeide et forslag de selv har snakket varmt om tidligere, nemlig å stenge gater på Grønland for trafikk.

Det er ingen perioder i året som er så godt egnet for å teste ut ulike løsninger for bilfrie gater som denne årstiden hvor trafikksituasjonen er annerledes og flere er utendørs. Næringslivet får muligheter til å bruke gata til salg og servering, og folk får bedre plass. Siden biltrafikken synker generelt i ferien er potensialet for negative effekter mindre.

En lærerik prøveperiode

Selvsagt skal både beboere, varetransport og utrykningskjøretøy ha tilgang til eiendommene, dette ligger også i forslaget. Om det blir aktuelt med permanente endringer vil selvsagt beboerforeningen involveres, trafikksituasjonen utredes og ved omregulering av gater vil det iverksettes en større høringsprosess.

Det er bra Grønland Beboerforening engasjerer seg for nærmiljøet, og brevet deres inneholder mange gode punkter, som bedre utnyttelse av parkeringshus gjennom gunstige avtaler for lokalbeboere. Målet vårt i denne omgang er en lærerik prøveperiode, ikke en enorm permanent ombygging på ekstremt kort sikt.

Betyr mer trengsel

I 2018 fortalte daværende leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo, Line Oma fra Arbeiderpartiet, at hun ønsket seg et bilfritt Grønland. Den tidligere lokale AP-toppen sammenlignet folkemengden på Grønland på ettermiddagen med et 17. mai tog og dro paralleller til Times Square i New York.

Endringen i Times Square startet som et midlertidig prøveprosjekt hvor Janette Sadik-Khan og de andre i deres bymiljøetat løp ut og bråkjøpte hagestoler for å fylle plassen. Hun viste at man kan teste ut store endringer med enkle grep og lære av dem før man gjør det permanent.

For Arbeiderpartiet er en slik utprøving tydeligvis uønsket, og de legger opp til at kommunens byråkrater skal pønske ut alt på forhånd i en prosess som vil ta flere år.

For Grønlands beboere betyr dette å måtte vente enda lenger på å få litt sårt tiltrengt plass å bevege seg på i nærområdet sitt. For Grønlands turister betyr det trengsel i et år hvor ferier droppes, flyttes til Norge, eller tilbringes i nærmiljøet. Med dette i bakhodet bør vi lokalpolitikere sørge for at det blir bedre plass til folk i de allerede mest folkerike delene av byen denne ekstraordinære sommeren.

Lovløse tilstander

Tre måneder etter korona slo til i Norge har vi bare fått ett tiltak på samferdselsområdet: Kapasiteten på kollektiv er redusert med to tredeler. Kollektivtransporten er vanligvis den store folkeflytteren i Oslo, men den er midlertidig slått ut.

Gatenettet vårt tåler det ikke om folk, som ellers ville reist kollektivt, prøver seg på å kjøre bil. Heldigvis er det flere tegn på at sykkelbruken stiger, både i sykkeltellerne og i sykkelsalget.

I andre byer i Europa har dette blitt lagt til rette for midlertidige sykkelfelt og fortausutvidelser. Nå er det Oslo sin tur! Grønland har sykkelfelt, men de er lovløse tilstander hersker, med biler på kryss og tvers. Å ta ut bilene kan altså bli et kinderegg, med bedre plass til fotgjengere, muligheter for næringslivet og tryggere jobbreise for dem som ikke lenger får plass på T-banen eller bussen.

Folk må få mer plass

Som lokalpolitikere er vi valgt inn av- og for menneskene i bydelen vår, og vår fremste oppgave er å være ambisiøse og dytte på for at nærområdet vårt blir et enda bedre sted for folk å bo og oppholde seg i.

Å sommerstenge gater er en fantastisk mulighet nå i en tid hvor folk er bedt om å holde avstand og mange vil ha behov for å komme seg ut av sine små leiligheter. Da må vi som lokalpolitikere sørge for å gi mer plass til menneskene i bydelen vår.

Gamle Oslo Arbeiderparti er selv en del av en samarbeidsplattform der man blant annet har som mål at ingen i bydelen skal ha behov for å eie privatbil innen 2025. Da bør de også aktivt ta del i en byutvikling som tar oss dit.

Powered by Labrador CMS