DEBATT

Vi trenger politikere som ikke bare snakker om inkludering, men som faktisk prioriterer å bruke midlene som skal til for å sørge for at alle får delta på lik linje, mener skribentene.
Vi trenger politikere som ikke bare snakker om inkludering, men som faktisk prioriterer å bruke midlene som skal til for å sørge for at alle får delta på lik linje, mener skribentene.

– Byrådet skader funksjonshemmedes mulighet til å delta i samfunnet

I budsjettforslaget sitt vil byrådet øke egenandelen for TT-ordningen. Det er svært provoserende og vil begrense funksjonshemmedes mulighet til å delta i samfunnet. Flere kan bli isolert mot sin vilje.

Publisert

Personer med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer er dessverre godt vant til å stille bakerst i politikernes prioriteringskø. Dessverre understreker Oslo-byrådets budsjettforslag dette, blant annet gjennom å øke egenandelen på TT-kortordningen.

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport.

TT-kort er et viktig middel i likestillingskampen for at de av oss med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et fritt og selvstendig liv. Mennesker med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser opplever utenforskap og ensomhet i større grad enn resten av befolkningen. 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, selv om de både vil og kan jobbe. Økt egenandel kan gjøre at flere blir isolert mot sin vilje.

Ekstra provoserende

Selvsagt er vi klar over at vi er inne i utfordrende økonomiske tider. En har ikke råd til alt. Men en slik økning i egenandelen for TT-kortordningen fremstår ekstra provoserende når byrådet samtidig setter av store midler til lavere priser på kollektivtransport.

Å gjøre klimavennlig reise billigere er viktig og et tiltak vi støtter. Men reise må gjøres tilgjengelig for alle, og da burde egenandelen for TT-kortordningen senkes samtidig.

Å bruke penger på TT-kort er å investere i mennesker. TT-kort sikrer i likhet med andre ordninger, som BPA, funksjonsassistanse eller ledsagerbevis, at folk får en reell mulighet til å delta i samfunnet. Det tjener alle på.

TT-kort bidrar til at man kan følge barna sine til og fra fritidsaktiviteter og besøk, at man kan dra på jobb og ta utdannelse, at man kan delta i sosiale fellesskap og bidra til samfunnet på lik linje med alle andre.

Lang vei å gå

Samtidig er det viktig å understreke at ikke alt er helt håpløst når det gjelder funksjonshemmedes likestillingskamp i Oslo. Byrådet skal ha honnør for en økt satsning på å gjøre byen vår tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne, gjennom bevilgninger på 125 millioner kroner til universell utforming i budsjettet for neste år. Likevel er det ingen hemmelighet at Oslo har en lang vei igjen å gå, også på dette feltet.

Dersom Partiet Sentrum kommer inn i bystyret i Oslo etter valget, vil kampen for funksjonshemmedes rettigheter være en av de sakene vi vil løfte aller høyest på agendaen.

Vi trenger politikere som ikke bare snakker om inkludering, men som faktisk prioriterer å bruke midlene som skal til for å sørge for at alle får delta i samfunnet på lik linje. En bedre fungerende og rimeligere TT-ordning vil være en viktig sak å ta tak i.

Powered by Labrador CMS