DEBATT

— Minoritetsgrupper har det vanskelig, og dessverre er ikke Oslo en like trygg by for de av oss som er en del av LHBTI+-familien, skriver Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum.
— Minoritetsgrupper har det vanskelig, og dessverre er ikke Oslo en like trygg by for de av oss som er en del av LHBTI+-familien, skriver Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum.

— Mangelen på universell utforming i Oslo er skremmende

Hva du tror på, hvem du elsker, hvilket kjønn du identifiserer deg som, hvilket land du er født, hvordan du ser ut eller hvorvidt du sitter i rullestol eller ei, skal ikke avgjøre om du føler deg velkommen i Oslo.

Publisert

Mangfoldet vi har i Oslo er en styrke for byen vår. Men dessverre er det flere ting som gjør hverdagen vanskeligere for de av oss som tilhører en eller flere minoritetsgrupper. Det må vi gjøre noe med. Vi trenger et nytt parti i bystyret som kjemper for at byen vår skal være for absolutt alle.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er Norges største minoritet og mest diskriminerte gruppe. Mangelen på universell utforming i Oslo er skremmende: Lede-linjer for blinde og svaksynte leder rett ut i havet, rullestolbrukere kommer seg ikke inn bygg og funksjonshemmede blir diskriminert på skolen og i arbeidslivet.

Kampen for funksjonshemmedes rettigheter må prioriteres mye høyere i Oslo bystyre enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Universell utforming må være standarden. Oslo må følge CRPD, skole- og helsetilbud må forbedres, og vi er nødt til å ha politikere som i større grad lytter til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

En aktiv antirasistisk politikk

Rasisme er også et stort problem i byen vår. Over 60 prosent av folk med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering i møte med kommunen det siste året, ifølge en ny rapport. Spesielt utbredt er problemet i forbindelse med barnevernet, arbeid og bolig. Dette føyer seg inn i rekken av eksempler på rasisme i samfunnet vårt.

Heldigvis er det flere politikere i bystyret som gjør en god jobb på dette feltet, blant annet med kvitteringsordningen. Men vi må gjøre enda mer. Lokale aktører i Oslo som arbeider mot rasisme må styrkes, Politiets ressurser i arbeidet mot rasisme og hatkriminalitet må økes, og vi må innføre andre tiltak for en antirasistisk kommune.

LHBTI+-personers rettigheter

Dessverre er ikke Oslo en like trygg by for de av oss som er en del av LHBTI+-familien. Angrepet utenfor London bar viste oss det på brutalt vis. Det er rett og slett ikke like trygt å være en del av LHBTI+-familien som å ikke være det. En knallhard realitet som politikerne er nødt til å ta innover seg.

Å sikre LHBTI+-personers grunnleggende rettigheter handler om prioriteringer. Hvis Partiet Sentrum kommer inn i bystyret, vil vi blant annet jobbe for å øke mangfolds-kompetansen i alle kommunale etater, foretak, ombud og øvrige instanser. Vi må også sørge for et godt, lokalt helsetilbud for LHBTI+-personer, og spesielt for personer med kjønnsinkongruens.

Et livssynsåpent samfunn

Religionsfrihet er en viktig verdi i samfunnet vårt. En rettighet som stadig er under press fra flere hold i politikken. Enten det er FrP som vil forby unge muslimer å bruke hijab, eller om det er partier på venstresiden som ønsker å kutte i støtten til trossamfunn. Jeg mener det er viktig med rom for å tro og ikke tro, uansett hva du tror på.

Et livssynsåpent samfunn handler om å gi alle lik mulighet til å utøve og uttrykke troen sin uansett hvilken religion en tilhører. I Oslo må det være like trygt å være muslim eller jøde som det er å være kristen eller ateist. Ingen skal oppleve diskriminering basert på troen sin. Da må vi jobbe for gode vilkår for alle trossamfunn, og se på dem som en styrke for byen vår.

Det er flere grunner til at vi trenger et nytt parti i bystyret. Å gjøre Oslo til en by for absolutt alle er en av de aller viktigste. Hva du tror på, hvem du elsker, hvilket kjønn du identifiserer deg som, hvilket land du er født, hvordan du ser ut eller hvorvidt du sitter i rullestol eller ei, skal ikke avgjøre om du føler deg velkommen i Oslo. Vi er nødt til å bli en by for alle!

Powered by Labrador CMS