Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Foto: Sporveien
Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Foto: Sporveien

Nå stenges øvre del av Bogstadveien for biltrafikk. Nye trikkeskinner skal legges

I to år fremover blir det veiarbeid i øvre del av Bogstadveien. Fra natt til tirsdag 5. februar blir gata stengt for biltrafikk.

Publisert Sist oppdatert

Øvre del av Bogstadveien, mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata blir stengt. Bilister må etter dette velge alternativ kjørerute. Trikken har allerede fått endret kjøremønster.

I tillegg til den øvre delen av Bogstadveien, stenges Jacob Aalls gate og Neuberggata for gjennomkjøringstrafikk for biler mellom Majorstuveien og Bogstadveien. Stengningen skjer i forbindelse med opprustningen av trikkeskinnene til de nye trikkene kommunen anskaffer fra Spania.

Skifter skinner, strøm og rør

Anleggsarbeidet skal legge nytt trikkespor, nytt vendespor og oppgradert strømledning over sporet. Bogstadveien får nye holdeplasser og oppgradert standard. I tillegg skal vann- og avløpsetaten skifte ut over 100 år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigata. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020.

Byggearbeidene delt i tre faser

Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Deretter planlegger Sporveien en vinterpause, der Bogstadveien vil bli åpnet for biltrafikk. Andre fase av prosjektet starter fra mai 2020, og da vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegata bli påvirket.

De mest kritiske delene av arbeidet legges til skoleferien 2020 for å påvirke færrest mulig. I siste fase tre av prosjektet høsten 2020 vil også Valkyriegata bli stengt for biltrafikk.

Gult område viser den delen av Bogstadveien som skal oppgraderes i fase 1, med varighet fra februar til oktober 2019. Fase 2 er markert med blå farge og grønt felt viser hvor byggearbeidene foregår i fase 3.

Gult område viser den delen av Bogstadveien som skal oppgraderes i fase 1, med varighet fra februar til oktober 2019. Illustrasjon: Sporveien
Gult område viser den delen av Bogstadveien som skal oppgraderes i fase 1, med varighet fra februar til oktober 2019. Illustrasjon: Sporveien

Sporveien er byggherre for prosjekt Majorstuen og ansvarlig for gjennomføringen, i samarbeid med vann- og avløpsetaten og bymiljøetaten, ifølge en pressemelding.

Gateopprustninger i fleng

Prosjekt Majorstuen er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, Tinghuset–Tullins gate, Thorvald Meyers gate og Grefsenveien som ferdigstilles i 2020, og Storgata som er planlagt ferdig i 2021.

Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).