— Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
— Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen strammer inn: Nå blir det alders-, promillegrense og hjelmpåbud på elsparkesykkel

— De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Publisert

Det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år når regjeringen nå gjør innstramminger i reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

— Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Dette blir endringene

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
— Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykke, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
— Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykke, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Omklassifisering og innføring av promillegrense på 0,2 vil tre i kraft til våren. Forslagene som skal høres vil komme på høring snarlig, og det tas sikte på at forholdene så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft til våren.

— Gir skader, sorg og lidelser for mange

— Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen. Vi har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å risikere alvorlig skade, sier samferdselsministeren.

— Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer. Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Vurderer forbud mot kjøring på fortau

Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.
Powered by Labrador CMS